Top Pages Tag: Slovensky/Zdravie

Chudnutie-ako.sk (chudnutie-akosk)

Posted on 1st February, 2015 by


Collapse all

Chudnutie behom brucha podla krvnej skupiny rychlo v spanku...

Chudnutie, nadv? , obezita chudnutie behom brucha podla krvnej skupiny rychlo v spanku. Ako dita sunglasses von tess field hockey teese perrier twitter water quotes legends video schudn? Som tu praxis 2 scores test dates practice church emr ii najstar? Ia? - schudnem aj ja? Ani: evaska, super, gratulujem. Sxclapx sxclapx sxclapx sxclapx sxclapx sxclapx zodpovednos? Za praxiteles apollo curve foot pronunciation faun biography hermes and the infant dionysos cleveland greek sculptor dvochani: miska, gratulujem dr? ? Sa? Sne. Sxclapx sxclapx sxclapx sxclapx sxclapx sxclapx m? 16 a fra. Bartolommeo angelico 85 kg! Tini: zanetka, hlavne ze si uvedomujes, ze ides zlym smerom. Podla mna by si mala nejak zmenit stravu hlavne cez den, aby si v skole jedla viac. . Neviem, preco nechodis na obedy? Sice to mozno nebude interhotel strava, ale iste lepsie, ako to co sprasknes uz pomaly slepa od hladu doma. . . V roku 2004 som schudol a nap? L tento web. Mal som? Ch a preto som poznatky zhrnul v knihe. T? Knihu n? Ete na internete zadarmo. Vol? A chudnutie v sebaobrane. Jej roz? ? N? Ydanie sa d?? Ako kniha, ale aj to si m? Te cel? Pre? ?? Na internete. Druh? Ydanie sa vol? Quot;ako som schudol 35 k? Quot;. Pokia? Potrebujete motiv? U, odpor? Am v? Aj cd "ako schudn? Quot;. Pom? V? Upriami? Svoje my? Lienky na to,? O je pre v? D? It? Di? Na chudnutie nefunguj? Hladovka je nebezpe? N? Ako schudn? Ez liekov, bez di? A dokonca bez platenia? Pre? ? Jte si trpezlivo tento web a porozpr? Jte sa v diskusii o chudnut?? U? Mi, ktor?? Chudn? Lebo schudli. N? Ete tu siln? Odporu, ak sa rozhodnete za? A?. A tie? Porozumenie, ak to na prv? Kus nezvl? Ete. Obezita toti? Predstavuje zdravotn? Obl? Ktor? Pr?? V? Ny na to, aby sme ho pdce? Ovali. Chudnutie je proces, od ktor? By som v? Vlastne r? Odhov? L! To preto,? E samo chudnutie nerie? I pr? Inu toho, pre? O vznikla obezita? I nadv?. Kto? ? A svoj prebyto? N? K, spravidla prehr?. Bojova? S tukom, to je strata? Asu. Mali by ste sa upriami? Na pr? Iny obezity. Bojujte s t? Pre? O tu? Nieme. S nespr? Ym? Ivotn? T? . . Spray na chudnutie tak? E m? Na svete nov? Senz? U a to spray na. Sacharidov? Vlny di? Z magicky znej? N? Om "sacharidov? Lny" sa u? D? Ej? Ie. Tvarohov?? Kol? Iky tento recept poslala tini, ako reakciu na prote? V? Ty? Inky, ktor? . . Staronova konecne medzi vami -)misela danka pekny ubytok aj ja chcem by? T hla a pekne sa oblieka? Mirkaaaaa ahaaa dakujemmm. Boze teraz sa citim ako trubka. Inak nimi mam aj ja problem a este teraz cez sviatky tie vsetky kolace no boze zacvicme si spolu o. Tej. Kazdy je vitany! Apolenka v? Era bicykel, dnes pl vanie. V etko jedno. Chudnutie nebude, m? Em asi akur t po? Ta? N rastom svalov. Nevad , nevad , portu zdar. V etk m cvi? Iacim sxclapx sxclapx sthumb2 sthumb2. Tak? E m me na svete nov senz ciu a to spray na chudnutie. Tentokr t ide o v? Ivov doplnok s? Ubuj ci z zrak zvan zn? Enie chuti do jedla. Spray na chudnutie treba strekn? Pod jazyk a nebudete ma? Tak chu? Do jedla, ako predt m. Znie to dobre,? O poviete? T m,? E spray na chudnutie sa m strekn? Pod jazyk, ihne? Sa n m vybav predstava,? E bude asi rovnako? Inn , ako, napr klad, srdciarske lieky. (ale nete te sa! ) e te lep ou lah dkou v ak diskusie? Ud , ktor to u? Sk sili. Najlep ia bola jedna tu? Nej ia d ma, ktor prisahala,? E spray na chudnutie jej zaberal, ale potom ho prestala pou? Va?. Keby v bud cnosti chcela schudn? , spray na chudnutie bude jasnou vo? Bou. Potom vysvitlo,? E ona si ten spray sprayovala na brucho. Z toho si vieme odvodi? , ako super to cele asi muselo? Inkova?. Keby to naozaj bolo zabralo,? A? Ko by bola tak? Inne chudnutie preru ila t m,? E niekedy nesk r jednoducho spray na chudnutie je len do noveho kab tika preoble? En prostriedok zvan n dej. Ako ine v? Ivove doplnky aj spray na chudnutie vych dza z predstavy tu? N ch? Ud , ktor znie ak budem menej jes? , budem chudn?. T to predstava m svoje logicke opodstatnenie, ale z odborneho poh? Adu je to nezmysel. Preto spray na chudnutie nem? E splni? O? Ak vania. V z sade ak chcete schudn? , mus te odstr ni? Pr? Inu priberania. Tou spravidla nie je ani tak mno? Stvo stravy, ale sk r jej zlo? Enie. ? Udia sa stravuj nevhodne pr li mastno a pr li sladko. Ak by pomocou spraya na chudnutie mali menej chuti na jedenie, potom by jedli menej toho isteho,? O jedli doteraz. D sledok? Podv? Iva. D sledok? Spomalen metabolizmus. D sledok? Jojo efekt. Preto? E ak by ste v re? Ime podv? Ivy zotrvali nejak? As, za? Ne sa v m zhor ova? Zdravie. Jednoducho to nevydr? Te. A akon hle za? Nete zas jes? (? Oko? Vek), telo dychtivo za? Ne vytv ra? Z soby. T m nechcem poveda? ? E spray na chudnutie v m naozaj vyvol pocit hladu. Osobne tomu never m a nie som ochotn zaplati? Dos? Vysok? Iastku za to, aby som si overil,? E to je takmer ur? Ite placebo. Ak m te na rozhadzovanie, sk ste. Ale ak chcete schudn? , potom mus te jes? . Nie viac hladova? . A v tom v m spray na chudnutie nepom? E bez oh? Adu na to,? I funguje, alebo nie. Namiesto spraya na chudnutie sa zamerajte na pravideln stravu. Ve? A zeleniny, trocha ovocia a rozumne volene zlo? Enie. Mus te zjes? Denne okolo kila a? Kila a pol potravy (ve? A z tej hmotnosti tvor zelenina). Ak to sprav te, va e zdravie bude rozkvita? A pritom kil p jdu dolu. Pre spr vnu funkciu? Riev, napr klad, je potrebn ist objem potravy, vl knina, voda. Preto potrebujete jes?. Keby ste pomocou sprayov na chudnutie,? I liekov, zn? Ili mno? Stvo stravy, zape? Ie v s. Nie je to ni? Pr jemne chradn?. Preto v m rad m. Nek pte sui spray na chudnutie, ale rad ej brokolicu. Tla? Te ju do seba denne aspo? Jednu. ? Inkuje proti hladu tak,? E nebudete vl da? Dojes? Jedlo. Presta? Te chudn?! Za? Nine nepribera?. . ? Al marketingov? Ah farmaceutickej spolo? Nosti. Sme schopn robi? ? Oko? Vek a k pime? Oko? Vek, len aby sme nemuseli nie? O meni?. Je jednoduch ie a r chlej ie nie? O niekam strekn? Jedno,? I do st alebo na brucho. A tak znova c time n dej,? E niekto za n vyrie i osobne veci. Chudn? Je jednoduche. Niektor to? Ahko praktizuj cel? Ivot. Schudn? A udr? A? ? Ivotn t l (nielen stravovanie, ale aj pohyb) je nie? O,? O je nam have. Ale naozaj za to stoj. Ob? As si to pripomeniem, ke? Vytiahnem zo skrine nohavice spred 33 k l. . A e te,? O je zar? Aj ce je fakt,? E jedna finalistka miss povedala, schudla som zo 60 kg na 51 pr ve v? Aka spreju na chudnutie a v posilke ale pravda je tak ,? E schudla, preto? E ni? Nejedla, alebo jedla len ve? Mi m lo. Podot kam, mala min. 170 cm. A este jedna vec mirko, bolo by super keby si konecne prestal byt expert na vsetko, aj na to co nevyskusas. Niekedy uz mi troska lezies na nervy ako sa hned vies ku vsetkemu vyjadrit. Nic nekupujteeee, len moja kniha a radyyyyy vam pomozu, vsetko ostatne je zleeeee. . Renata asi p n vesel ti kaz biznis? I? O? Vie on u? Schudol 40k l a asi vie? O hovor , on u? Nie? O dok zal. V etko? O tu nap sal fakt plat ,sk sila som to a funguje. Kto m peniaze na rozh dzanie nech si k pi hoci? O nikoho to nezauj ma. Tie rady pre t ch, ktor nemaj zbyto? Ne peniaze a chc schudn? Natrvalo. P te sem len koment re k? L nku. Nepatria sem osobne ot zky typu ako schudn? , tu v m zvy? Ajne nikto neodpovie. Ak sa chcete o? Omko? Vek poradi? , vyu? Ite na to f rum o chudnut. . Staronova konecne medzi vami -)misela danka pekny ubytok aj ja chcem by? T hla a pekne sa oblieka? Mirkaaaaa ahaaa dakujemmm. Boze teraz sa citim ako trubka. Inak nimi mam aj ja problem a este teraz cez sviatky tie vsetky kolace no boze zacvicme si spolu o. Tej. Kazdy je vitany! Apolenka v? Era bicykel, dnes pl vanie. V etko jedno. Chudnutie nebude, m? Em asi akur t po? Ta? N rastom svalov. Nevad , nevad , portu zdar. V etk m cvi? Iacim sxclapx sxclapx sthumb2 sthumb2. Z zra? Ne recepty na schudnutie, ako delen strava, ry? Ov k ra, atkinsonova dieta, ry? Ov k ra, dieta pod? A krvn ch skup n a podobne bulv rne v kriky? Ensk ch? Asopisov,? I kni? N ch bestsellerov klam a mam. Zarobia redakci m a autorom. Ale obezni pri nich len str caj? As, za ktor by mohli naozaj schudn? Natrvalo. Reduk? N dieta je re? Im, ktor nasad? Lovek ke? ? Lovek chce schudn?. Z merne obmedz (redukuje) pr jem energie. . Pri poh? Ade na obezitu sa mus te pozrie? Na problem z nadh? Adu. Neh? Adajte odpove? Na ot zku ako schudn?. Najsk r si ujasnite odpove? Na ot zku pre? O som pribral. Pr padne kedy za? Ala nadv ha,? O tomu predch dzalo. Pravdepodobnou odpove? Ou bud asi nasledovne pr? Iny obezity. V preklade do sloven? Iny to znamen ,? E civilizovan? Lovek sa h be m lo. Ak si k pi auto a po? Ta? , prestane sa? Asto h ba? Plne. T m sa zn? I jeho energetick v daj doslova na minimum. Z rove? V ak r d chrumk r zne dobroty a pop ja sladke malinovky. Potom je celkom z konite a neodklonite? Ne,? E priberie. V nimku tvoria t ,? O maj lep metabolizmus a m? U sedie? , jes? A nepriber. T ch sa obezita net ka, nem zmysel sa im venova?. Je to nespravodlive, ale to je v etko. Viac sa t m nezaoberajte. Ak vy priber te a v kolega, ktor rob to iste,? O vy, nepriber tak? O. Berte to ako fakt. . ? Lovek nadv hou chce schudn? A preto h? Ad r zne recepty. H? Ad sp sob, ako by mala vyzera? Strava, ktor povedie k r chlemu schudnutiu. Ale r chle diety typu delen strava,? I ry? Ov k ra nepom? U. No, mo? No zhod p r k l, ale tak dieta sa ned vydr? A? Trvale. Kto sa po schudnut vr ti k n vykom, ktore viedli ku obezite, znova priberie. Vol sa to jo-jo efekt. Ale nie je to spr vny n zov. Presn n zov je nerozm? Am-efekt. Predstavte si obezitu ako stav, pri ktorom ste nasadli do v? Ahu typu p ternoster. Pomaly, ale pohodlne v vezie hore, kil prib daj. Zrazu v m to za? Ne prek? A? , nechcete s? Na najvy ie poschodie. Tak vyst pite a za? Nete cupka? Dolu schodami, po svojich. To je nepohodlne (dieta), ale vydr? Te to p r poschod. Potom sa v m u? Zrazu nechce s? A tak znova nast pite do v? Ahu. A zas idete hore tak funguj diety. Diety nerie ia pr? Inu obezity. Vy toti? Mus te nielen vyst pi? Z v? Ahu, ale zmeni? Aj budovu, v ktorej sa chcete pohybova?! V nej nesmie by? ? Iaden v? Ah, len tak strava, ktor m? Ete pokojne jes? A ostanete st le na tom spr vnom poschod. Neverte m dnym v krikom, ako delen strava,? I ine diety typu ry? Ov k ra. Prejdite na racion lnu v? Ivu. No, aj to je svoj m sp sobom dieta, ale vyzna? Uje sa t m,? E sa tak m? Ete stravova? Trvalo a pritom sa budete c ti? Lep ie, budete t hli a zdrav. Ak chcete schudn? Natrvalo, neh? Adajte r chle rie enie. Neexistuje. D sa len pomaly zmeni? ? Ivotn t l na tak , pri ktorom nebudete tu? N. . Ja suhlasim) nemam problem nadvahou,ale niekedy mam pocit, ze civilizacna xoroba zateka nam zenam na mozog. Drzim palce vsetkym, co sa xcu hybat a zdravo zit! Kalokagatia). Nocoment to mal byt zart? Takymto pristupom neschudnes nikdy. Chut na sladke odstranis len racionalnou stravou, ked organizmus dostava vsetko, co potrebuje, nepocituje clovek rozne chute na sladke slane mastne. Schudnut rychlo a vela sa zdravo neda. Da sa to len nezdravo a v tom pripade clovek chudne velkym dielom svaly a nie iba tuk, vysledkom coho je to, ze clovek ma sice vysnivanu vahu, ale stale sa cely trasie ako rosol, ked spravi krok. . Ahoj mirko. Ked som objavila tuto stranku tak pravda ze nejde z nej oci odtrhnut je dost poucna a pravdiva. Ja mam taky problem ze ked som minuly rok schudla nejakych 7 kil tak som bola uplne happymoc som sa prezierala,tak som zacala jest ako clovek a kilecka hned sli dolepotom v decembri ked som mala skusky tak to bola na mna privelka zataz,este aj chora som bola,stresy. Jedno z druhym a zacala som znova strasne jest sladkev bec som nepriberala tak ma nic nestoplo tym prestat. A nakoniec sa to na mne prejavilo z nicoho nicniet sa comu cudovatnevyzeram az tak ako predtym,lebo je pravda ze stale cvicim,tak su tam aj nejake tie svalky. Ale terazked chcem znova schudnut aspon 5 kil,tak neviem tym ani pohnutskoro denne cvicim,snazim sa hybat,jem zdravo,male porcie,castejsie, proste to sa uz obmedzit neda,ani cvicenim viac neviem pridavat uz veru ale kila dole nie a nie uz mesiaceco by si mi poradil v takomto pripade? Co mam robit aby som predsa len schudla?. Bmi mam nad 30, za nadvahu si mozem sam, ale chcem sa pokusit tym nieco seriozne urobit. Takze znamena to, ze ked chcem ostat chudsi, uz cely zivot musim ostat hladny? Ako to ty na sebe napriklad znasas? Lebo moj nazor je taky, ze vela ludi nedokazalo schudnut preto, ze boli hladny a mali velky napor na psychyku. Ako to ty vidis? . Jan mno pravdu povediac v bec nie som hladnasice prijmy moc neratam,iba citam kolko obsahuje to co jem kcal, ale pochybujem v bec ze zjem aj to odporucane 6000 kj neviem. Bola som zvyknuta jest strasne vela blbosti. Milion sladkosti,slanosti,vyprazane,proste vsetko to najnezdravsie co len existovalo a ziadne zabrany som nemala. Pri vyske 167 cm som mala 61 kgvelka nadvaha to ani nebola. Len moooc boky ma trapili ako kazdu zensku a nohya potom som iba zacala normalne jestbez tych blbosti okolo a sladenych napojov a hned to isloa terazno ja neviemzjem misku ovsenych vlociek jogurtom light a tri hodiny som nasytenazjem cierny chleba tuniakom a zeleninou a tiez min. Dve hodiny nepotrebujem nic viacked tak ovociepreto ja teraz neviem ako mam schudnutlebo keby jem menej tak to nevydrzim tym hladom,cvicim a nic vahou sa nedejeaspon nepriberam no)) ale ty ako chalan urcite jedz viacale neviem co take. Molinka v? Jedlo, po? Taj. Martin sacharidove vlny blbos? . Pou? Vaj ich kulturisti pred? A? Ou, nie je to ni? Zdrave. . Miro bmi mam nad 30, za nadvahu si mozem sam, ale chcem sa pokusit tym nieco seriozne urobit. Takze znamena to, ze ked chcem ostat chudsi, uz cely zivot musim ostat hladny? Ako to ty na sebe napriklad znasas? Lebo moj nazor je taky, ze vela ludi nedokazalo schudnut preto, ze boli hladny a mali velky napor na psychyku. Ako to ty vidis miro?. Miro mam este jednu otazku, moja vyska je 187cm, a vyslo mi ze by som mal vazit 81kg, chcem sa opytat ake vazenie sa to berie v uvahu? Lebo clovek kolise vahov v priebehu dna niekedy aj 2 kila hore dole, podla toho ci ma este nejaku stravu v zaludku, alebo ci je naplneny vodou. Ktore vazenie ma byt presne?. ? Iadny mechanick v po? Et nebude presn. To by musel ur? I? Lek r, pecialista. V? Sa r no a nah , nala? No, nasm dno a to pova? Uj za z v zne? Slo. . Nem? E zosta? Hladn , to sa zle stravuje. Jedz viac zeleniny, pi vodu. . Naslepo ti neporad m. Ak to m na bruchu, tak port+vhodn strava by malo re lne s? Tak 2 kil mesa? Ne. Ale po schudnut u? Nesmie robi? To,? O viedlo ku kil m, inak sa r chlo vr tia. V etko? O p ete je super. U? Vala som na chudnutie herbalife, v etko som dodr? Iavala do punt ku. R no n poj, norm lny obed, ve? Er n poj, cez 2 litre vody, bytok v hy 4 kg za mesiac. N poj sa minul, tak som za? Ala r no musli mliekom, desiata jablko, norm lny obed, olovrant jogurt, ve? Era jablko,pomaran? , 2 litre vody behom d? A minim lne. Pre iel t? De? Ani deko dole. Kde rob m chybu?. Jazmin nerob chybu nikde, iba nevie niektore veci, ktore su velmi podstatne pre udrzanie si hmotnosti, pr padne e te dospiet k nejakej redukcii. Ak ti vytknut chybu,tak ve? Er jablko v? Iadnom pr pade nepapaj, lebo je kysle a nie z sadite, udr? Uje aktivovanu mikrofloru v zaludku, teda voj zaludok ssa tym p dom na celu noc aktivuje a tr pi. T m p dom zabezpecuje zakyslenie tela, len nase telo naopak potrebuje rovnov hu medzi kyslostou a z saditostou. Ak nemame ph fakor v optime, tak by sa nemalo ist na ziadnu z diet. . Po desiatej diete som vzdal jojo efekt ak nedodr? Iava program? Alej je neuprosne sp? Vy ou v hou ako to bolo predt m. Mysl m si,? E aj vo vy om veku treba len za? A? Odznova portova? Alebo robi? Nie? O aerobne,? O spa uje tuky a odober kalorie. Po ch dzi som sa c til lep ie len? E je potebne by? V treningu minim lne 1 hod a cvi? I? Nerozpr va? O tom ako by som chcel cvi?? I? . . Ja som mal vo svojom mladom zivote zatial len dve chudnutia. Prva bola delena strava bolo to fajn, schudol som mierne nad 30kg, no bolo to fajn iba do chvile kym som to dodrziaval. Musim povedat, ze som bol velky zastanca oddelenej stravy, no uz velmi nie som. Pripustam, ze niekomu to moze vyhovovat, ale ja to nie som. Tak trochu som si pokazil traviaci system. Druhe chudnutie realizujem teraz idem na to sofistikovanejsie a so skusenostami z predchadzajucich rokov, pod dohladom odbornika. V podstate som zo stravy nic nevylucil, len som obmedzil tuky a jem len tzv. Zdrave potraviny (zelenina, ovocie, chude maso,). A ak to dovoli pocasie tak bicyklujem a chodim (aj ked sa povazujem za velmi leniveho cloveka, zistil som, ze najhorsie je vstat z kresla, potom ma to uz celkom bavi) kazdy zdravy clovek moze schudnut, len si musi najst ten spravny system. . P te sem len koment re k? L nku. Nepatria sem osobne ot zky typu ako schudn? , tu v m zvy? Ajne nikto neodpovie. Ak sa chcete o? Omko? Vek poradi? , vyu? Ite na to f rum o chudnut. . Staronova konecne medzi vami -)misela danka pekny ubytok aj ja chcem by? T hla a pekne sa oblieka? Mirkaaaaa ahaaa dakujemmm. Boze teraz sa citim ako trubka. Inak nimi mam aj ja problem a este teraz cez sviatky tie vsetky kolace no boze zacvicme si spolu o. Tej. Kazdy je vitany! Apolenka v? Era bicykel, dnes pl vanie. V etko jedno. Chudnutie nebude, m? Em asi akur t po? Ta? N rastom svalov. Nevad , nevad , portu zdar. V etk m cvi? Iacim sxclapx sxclapx sthumb2 sthumb2. ? Lovek v bec nemus by? Tu? N , aby mal d vod prejs? Na rozumnej t l stravovania. Kvalitn strava zlep uje zdravie a celkov v konnos?. Pr ve preto sa oplat venova? Pozornos? Tomu,? O vlastne vklad te do st. Chu? By nikdy nemala by? Jedin m kriteriom, pod? A ktoreho sa riadite. Keby ste nechali svoje jedenie len na svoje chu? Ove bunky, ve? Mi r chlo by ste jedli ve? Mi sladke, ve? Mi slane jedl. Uprednostnili by ste mastne. Firemne (chemicky) ochutene jedl by v m boli mil ie, ako f dna zelenina. Len? E priemyselne pripraven strava je stravou, v ktorej ch ba mnoho d le? It ch l tok. Ak ich? Lovek nedost va, organizmus trp. Sta? Sa pozrie? Na prudk rast civiliza? N ch chor b. Je pravdepodobne,? E st le v? Po? Et v skytu obezity, cukrovky, infarktov, alergi? I rakoviny vis pr ve so stravovac m t lom. ? M sk r sa za? Nete zauj ma? O to, ako ovplyv? Uj jednotlive jedl v? ? Ivot, t m lep ie. . Baculka, nestratila si kamaratov na tejto stranke. Viem presne co myslis tou komunikaciou. Tiez ked sa pravidelne venujem tejto problematike, myslim chudnutie, tak si potom aj strazim liniu. Teraz som mal technicke problemy, nemohol som sem pisat a pomaly som ustupoval zo svojho jedalnicka (zdraveho). Ale tu ked pisem, a vydim, ako sa ludia trapia, ako do toho vkladaju cele srdce, aby vyzerali lepsie, tak sa drzim aj ja. Na tejto stranke som nasiel velku podporu, presne ako miro vesely v uvode napisal. Ak mas chut, tak pis. Ahoj milan. To baculka ko? Ka to je sprostos? ,? E? A nebav? Ivot iba k li tomu,? E si viac pri tele. Popozeraj sa na fore a tam uvid? Ud , ktor to dok zali. Popr pade sa k nim zapoj a uvid ,? E si kamar tov n jde aj tu. Hlavu hore. Baculka takym jedalnickom si akurat tak spomalis metabolizmus. Zo zaciatku schudnes a potom sa to zastavi a uz to nepojde. Mas tam velmi malo energie, nemas tam ziadne tuky (v obmedzenom mnozstve ich treba prijmat), malo bielkovin a asi aj malo sacharidov (to uz zavisi od porcie tej zeleniny) a chyba ti tam este jedno jedlo po tej 16-tej hodine (za predpokladu, ze ides spat neskor ako o 19-tej). Ciste ovocie by sa nikdy nemalo jest, skus k tomu pridat napr. Biely jogurt. . Baculka. Jedalnicek mas fakt blby. Hlavne mi tam vadi, ze tam nemas ziaden tuk. Ja ked som drzal dietu, a uspesne, tak som jedol dost redukovanu stravu, ale kazdy den som vypil lyzicku olivoveho oleja. Bral som to ako nahradu tuku. Ten je tiez potrebny a nem zes ho ignorovat. Pohyb je fajn. Ale pre vecsi efekt ti odporucam fitnes + kardio. Tato kombinacia ti zabezpecny zdrave spalovanie tuku. Ahoj. . Gaga na ranajky mozes asi aj 2 krajce celozrnneho chleba. Desiata nie je dobra, snaz sa nejest len ciste ovocie (ja neviem z kade ludia na toto chodia, skoro kazdy jeden clovek si da na desiatu len jablko alebo banan), pridaj k tomu napr. Jogurt kusok syra trocha tvarohu. Obed je vcelku fajn aj ked sa mi zda, ze mas asi maly prijem sacharidov, tazko povedat bez presnych cisel. Olovrant no ak nie si z toho hladna, tak teoreticky moze byt aj ked by som odporucal nieco hutnejsie ako len jeden jogurt a hlavne v tom pripade, ked dalsie jedlo mas az o 4 hodiny. Vecera je v poriadku. Celkovo mas nizky prijem tukov, olej je asi 5g, karicka fitness asi 3g, 2 3 cottagu asi 5g, jogurt (polotucny, 135-150g) asi 5g. Skus sa tym troska pohrat, idealne je si raz vsetky veci zvazit, nahodit do nejakej kalkulacky aleo do papu a clovek ma hned predstavu o tom, co je. . Gaga lanova tycinka neviem co je zac, ale asi to bude vcelku fajn. Taktiez skus k tomu jogurtu na olovrant vzdy jest i nejaky ten tvaroh, nebude to take riedke a viac to zasyti alebo ak ti na den ostala rezerva sacharidov, mozes pridat i trocha ovsakov alebo sojovych vlociek. Tie jogurtove ranajky vlockami su tiez dobre. . Baculka tak ta trenerka zjavne nevedela, o com toci (s prepacenim). Navrhnuty stravovaci rezim je dlhodobo neudrzatelny, po urcitej dobe by sa zacali prejavovat zdravotne komplikacie. Ta strava je jednostranna a chyba v nej mnozstvo veci napr. Vsetky vitaminy rozpustne v tukoch okrem ineho. Naviac zhodit skoro 30kg za 3 mesiace je extrem, je to zivotu nebezpecne rychle chudnutie a velka cast stratenej hmotnosti boli urcite svaly. . Ahojte vsetci baculka ten jedalnicek nie je zly, je az velmi zly. Ved mas tam iba 4 jedla, malo sacharidov, kriticky malo bielkovin, a skoro ziaden tuk. Dalej, jedavat iba hole ovocie, tak to je kravina (prepacenim). Zjavne nie si jedina, kto tak to postupuje. Ludia ved si uvedomte ze ovocie je sladke, cize vela cukru= vysoky glykemicky index. Po kratkej chvili budes znovu hladna. Dalej, uz som videl r zne extremy, ale dat si posledne jedlo o 16 00? , to je dalsi nezmysel. Ved jest by si mala aj hodinu pred spanim. A chybuje ti tam strasne vela veci, a jedalnicek je velmi monotonny. Pripajam sa k setovi, ze ten clovek, co ti to navrhol nevie o com toci. Margareta to ze zacinas chudnut, je velmi dobre rozhodnutie. Ale v prvom rade je potreba ziskat co najviac informacii. Narazila si na super stranku, ktora ti ich urcite poskytne. Nepokusaj si zostavovat sama jedalnicek a diety, to bi si si len pohorsila. Takze precitat si celu stranku a uvidis, o kolko budes mudrejsia a budes pripravena zacat chudnut. Hela najpravdepodobnejsou pricinou tvojho problemu je spomaleny metabolizmus. Urcite si jedla malo, alebo nepravidelne. Zacni jest 6x denne v primeranych davkach, a znovu sa to pohne smerom dolu. Tvoje telo zaregistrovalo znizeny prijem energie, a tak sa brani proti vyhladovaniu. A to tak, ze ti znizi hodnotu bazalneho metabolzmu. Je to asi tak, ako ked mas doma vodovod. (vodovod symbolizujem ako prijem energie). Vsetko ti funguje v pohode, ale ked rano uvidis letak od vodarenskej spolocnosti, ze zajtra nepocetie voda, okamzite si napustas vanu, naberies vody do flase, naplnis konvicu, polievacku jednym slovom- urobis si zasoby. Rovnako sa sprava aj tvoje telo. Ak ty zacnes papat malo, alebo nepravidelne, tak telo pociti nedostatok energie, a okamzite si zacne vytvarat zasoby. Dufam ze si to pochopila. Tak asi tak. Majte sa pekne, a drzim vam palce k dosiahnutiu vasich vytuzenych uspechov. Milan. Baculka my tu nie sme na to, aby sme ludom zostavovali jedalnicek. Racionalne stravovanie o tom nie je. Jedalnicek si clovek musi zostavit sam. Vyber si hlavne veci, ktore ti aj chutia, nikto ta nenuti jest presne tieto a hentie potraviny v tom a takom mnozstve v presne stanovenu dobu. My akurat tak mozeme tvoj jedalnicek zhodnotit a dat ti rady ako ho upravit tak, aby bol co najvyvazenejsi a najlepsi. Vsetky potrebne informacie na zostavenie spravneho jedalnicka su na tomto webe. V zasade je to jest 5 az 6-krat do dna priblizne 3-hodinovymi prestavkami, mat prijem energie minimalne 5500 kj (pre zenu), pit 2-3 litre vody denne (mozes aj viac). Potraviny treba kombinovat tak, aby si predisla rychlemu hladu, napr. Nikdy nejedz samostatne ovocie a aby si denne prijala dostatocne mnozstvo vsetkych zivin (bielkoviny asi 100g, cukry asi 150g, tuky asi 50g pri prijme 5500 kj). Racionalne stravovanie vyzaduje nastudovanie si istych veci a pochopenie nejakych suvislosti. Treba si precitat, co je to glykemicky index (gi), co su zdroje pomalych a rychlych sacharidov, ake tuky je nutne konzumovat a kde sa nachadzaju, ktore potraviny obsahuju bielkoviny a pod. Je toho skratka dost vela, neda sa to zhrnut v jednom prispevku. Odporucam zaregistrovat sa na fore a zalozit si temu. . Janka, schudnut sa da. Len treba vediet ako nato. Zapametaj si chudnutie je hra, a vyhra ten, kto hraje podla pravidiel. A tyj je pomerne hodne. Takze napis aky mas problem, jedalnicek, osobne udaje (vek, vaha), zamestnanie. A urcite ti najdem vhodne riesenie, niejaky system. Tak napis. Zatim ahoj. Milan. Ahoj baculka. Tak to je uz ovela lepsie. Mas tam 5 jedal. Pokial ti to staci, tak to by malo byt v poriadku. Ja by som dal 6. A kedy chodis spavat? Zariad si to tak, aby si jedla este aj 1,5-1 hodinku pred spanim. Ved potom vecsinou 8 hodin spis, tomu sa hovori nocny hlad. A nocny smed. Pitny rezim dodrzuj vzdy, bez toho to nejde. Mam 2 vyhrady. Neviem mozno ma niekto opravi, ale zda sa mi, ze tam mas malo tuku. V tom si nie som isty. Ale v com ano, je to, ze o 15 00 mas ovocie r zneho druhu. Baculka zapametaj si ovocie=cukor. Zdravsi, ale cukor. Nikdy nejedz hole ovocie. Ma vysoky glykemicky index, co znamena ze energia je rychlo ulozena do tuku a nesladne za kratku chvilu jej mas znovu nedostatok a to sa prejavuje hladom. Zmiesaj si to bielkovinami, napriklad jogurtom, tvarohom. Tak zatim. Ahoj. Ahojte v etci! Ako vid m je tu ve? A? Ud ktor ch tr p nadv ha, aj ja som jeden z nich. Som vydat , m m kr sn dcerku a mala by som v etko. Keby som kone? Ne vedela schudn?. Nadv hou som mala v? Dy problemy, m m to od mojich star ch rodi? Ov, geny si? Ia? Sa ned vymeni?. Ale ke? Som mala 20 rokov som si povedala dos?! V tedy som u? V? Ila 96kg a ako mlad baba ja som nikdy nikam nechodila, hambila som za to ako vyzer m,? E som si nemohla na seba k pi? Pekne, m dne aty,? E si u? Na moju mieru neu ili trendove rifle, at? V novembri v roku 1999 som za? Ala pr sn dietu a k tomu aj cvi? I? , ale len to? Ko ko? Ko som zvl dla. Zo za? Iatku to bolo hrozne, ale po 1,5 mesiaca som schudla 11kg, do vtedy som si ani na v hu nepostavila. A ke? Som si v tedy uvidela v sledok, tak som dostala tak energiu do toho,? E som schudla na 67kg behom 5,5 mesiaca. A kr sne som si to aj udr? Iavala + - 2-3kg hore-dole. A? K m som sa neodtehotnela. Prv odmeran v ha na poradne ukazovalo 74kg, ale v tedy som u? Bola v 11. T? Dni tehotenstva, a a? Do konca som pribrala skoro 30kg. Bolo to stra ne, nevl dzala som ani d cha? Poriadne. Po p rode som mala hne? O 11kg menej, ale e te som st le mala 89kg. Po nieko? K ch nevydaren ch dietach som st le len pribrala a pribrala. Schudla som 8kg, a pribrala som nasp? 10, a to tak i lo asi 3kr t za sebou. Teraz m m 105kg, a u? Nen vyd m samu seba, som mlad? Ena, a takto vyzer m. Dcerka pomali nast p do sk lky a ja sa u? Dopredu boj m? O v k lke na m? A ludia bud poveda? , a? E? I kv li tomu nebud moju kr sn dcerku ob? A? Ova? A vysmia?. Pros m v s, dajte mi psychick silu na to, aby som si vedela kone? Ne zbavy? Nadbyto? N ch k l, ja som u? Z toho hotov , neviem ako na to. Neviem ako si m m odola? Poku eniam ke? M m man? Ela a aj dcerku o ktor ch sa treba stara? Ka? D de? , ke? Mus m vari? A aj rada var m a pe? Iem mo? No keby som k tomu nemala vz? Ah, ale pr ve naopak d fam,? E mi niekto nap e. . Mila madarka 28. Hlavu hore. Ziadna kasa nieje taka horuca, ako sa navari. A aj tv j problem nie je taky velky, ako hovoris. Ano, tv jho pohladu mozno je, ale z m jho je to problem, ktory sa da hravo vyriesit. Madarka, uvedom si, ze jedine svali maju schopnost spalovat energiu. A pri kazdej diete idu svali dolu. A to uz ani nehovorim o rychlej diete, alebo nespravnej. V takom pripade idu az extremne rychlo dolu. Ty hovoris, ze si uz vyskusala viacero diet, a tvoja vaha stale kolisala. Raz si mala vela, potom znovu menej, potom znovu viace. Tomu sa hovori dieta a nasledne jojo efekt. Tvoja svalova hmota je urcite v mizernom stave. Takze musis zacat cvicit. A hlavne silove trening, ktory je zamerany na naberanie svalov. A potom je tu otazka spalenia tuku. A to dosiahnes jedine tak, ze budes znovu cvicit, ale kardio trening. No a k tomu si musis upravit jedalnicek a pitny rezim tiez zapocitat. Ak si to zhrneme chces mat dobru postavu, tak musis 1. Uprava jedalnicka 2. Pitny rezim 3. Silovy trening 4. Kardio trening no nie je to prave najlahsie, ale ako vydis, je to jedno z rieseni na tvoj problem. Ako som hovoril, nic nie je take horuce, ako sa navari. Tak zatim. Ak ti nieco nie je jasne, tak sa spytaj. Milan. Mam 48 rokov , vy ku 155, vahu 60. Robim co mo? Em ale te kila na idu dole. Ty? De? Sa trapim striktne dodr? Ujem, nazvem to dietou, ani deka dole. Tu sa ne jedna o leto, ale sa hambim za jaternicy vypadnute z nohavic a tor? Ace brucho, aj tie stehna nechutne. A ked seba vidim vyzle? Enu v zerkadle tak mi na zvracanie. Roky utekaju rychlo, a ja nechcem ani len z nikim zoznami?. Lebo ne viem predstavi? , keby mi niekdo povedal? E som tu? Na. Trpim tim davno, e te po? As man? Elstva mi byvalyj vravel? E som tu? Na a vtedy som mala o 10 kil menej. Poradte? O mam robi? Aby ri? I? Ky na vahe li dole. Svi? I? Prudko a namahavo ne mo? Em som po 2 operacijach hlavy. No nadbyty? Nymi kilami sa mi ne? Ije dobre. Zatial d akujem. . Ahojte aj ja m m problem udr? A? Si ru? I? Ku na v he na jednom mieste. Mesiac mi trv k m d m dolu 3 kg (2x t? Denne cvi? Enie a 3x denne male jedlo). C tim sa unaven a? A? K. Najhor ie to je ke? Si chcem k pi? Pekne oble? Enie a idem do kab nky rada by som schudla 7 kg. Neviem si to akosi ustr? I? , ru? I? Ka na v he mi lieta ako bl zniv. Neviem si n js? System. Pre? Tam si va e rady- prava jed lni? Ka,pitn re? Im, treningy (mus m ma? Nie? O na chrbticu. Dr? M palce a fand m bacu? Ke, ma? Arke, nike m m 159 cm a 60 kg rada sa prid m do klubu zdraveho? Ivotneho t lu. ? Akujem. Mam 13 rokov, 165 cm 70kg. Chcem sa opytat preco ked priberam len na bruchu kazdy den cvicim stravujem sa zdravo ale vysledky su nulove preco??. Ahojte. P em tu po prv kr t, aj ke? T to str nku? Tam u? Nieko? Ko dn. M m 18 rokov, a 172 cm a 61 kg. Na poh? Ad to vyzer fajn. Av ak m j p m 86 cm!!! M m vypracovane nohy, aj ine? Asti tela. Dlhe roky sa akt vne venujem portu- cyklistika, aerobik, hokejbal. Nejem sladkosti, biely chlieb, nepijem sladene vody, len ve? A? Istej vody. Jed vam 6 kr t do d? A a pod? A toho,? O som tu zatia? ? Tala, nestravujem nezdravo, no niekde chybu robi? Mus m. V rodine m me problemy so srdcom, a aj u m? A sa za? Ali vyskytova? Prudke zmeny krvneho tlaku. Vraj to vis aj mojou postavou. Pros m v teda o radu ako si m? Em pom c?. Samozrejme si uvedomujem,? E bytok tuku nem? E by? Len na bruchu, av ak ja u? ? Iadny zadok nem m aj prsia sa mi rap dne zmen ili. . Janka to chce lek ra, obezitol ga. Naslepo? A? Ko radi?. . ? Auko, ke?? D v tu tak? Tam,? O trv u? Asi nejak mesiac, rada sa k v m pripoj m. Tak ako v? Ina z v s, aj ja sa pok am schudn?. M m 174 cm a 69kg. To je dos?. Rada by som sa dostla na tak 60tku. Za? Ala som cvi? I? , chod m na taebo, doma cvi? M na orbitreku. Jem zhruba okolo 6 kr t za de?. M m v ak sedav robotu a to ma znerv z? Uje. Jed vam ovocie, zeleninu, jogurty, ale ke? Je doma navaren nejak dobrota neodol m. A to by som asi mala. Ahoj elena, som na tom rovnako ako ty v ka,v ha a dr? M n m obom palce. Ve? A dobr ch r d som si tu pre? Tala a beriem ich ako modlitbu na ka? D de? V etk m ve? A zdravia. . Ahoj elena a zojaa, ja som na tom tiez rovnako vahou akurat mam o 2 cm viac, ale to mi velmi na krase nepridava od vcera som zacala 90-dnovu rozlisovaciu dietu, aj ked citam na nu rozne protichodne nazory, a chcela by som poprosit mira, ci by sa k nej mohol vyjadrit. Zatial sa druhym dnom citim ok, hlad necitim, akurat som bola trikrat v noci cikat lebo som vylogala vcera strasne vela vody dnes mam sacharidovy den, zajtra uhlohydratovy a uvidim ako to pojde, ale zatial mam z toho celkom ok pocit. Myslite, ze je to hlupost? Rozmyslala som aj nad takym jedalnickom ze ranajky musli ovocim a jogurtom alebo celozrnny chlebik so syrom a hydinovou sunkou a zeleninka desiata trebars jogurt alebo tvaroh alebo tak obed nejake dusene alebo varene alebo grilovane masko trochou zemiakov alebo ryze a k tomu velky zeleninovy salat olovrant salatova uhorka alebo paradajka alebo take nieco vecera napr. Zeleninovy salat tuniakom alebo maskom, cize nieco ako na obed ale bez sacharidovej prilohy co myslite? Bolo by to lepsie ako ta 90-dnova dieta? Prosim o radu, a vsetkym drzim palce, drzte sa!!!. Caute, aj ja chcem schudnut, mam 43 rokov, doteraz som si myslela, ze viem ako na to, vsak rada citam vsetko mozne, ale aj ked nerada musim priznat po precitani tzchto stranok, ze mam znacne rezervy vo vedomostiach o stravovani a zjavne preto sa mi nedari chudnut a dokonca som si podla mojho naziru zlymi stravovacimi navykmi znicila travenie. Chcem sa tiez pustit do chudnutia, ale este ani neviem presne ako, myslim, ze napisat ludom v podobnej situacii je prvky krok. Zatial vsetkym drzim palce a asi najskor budem musiet precitat par knih. Majte sa pekne. . Dnes sme boli na oslave u krstneho syna. V imla som si,? E dve tretiny pr tomn ch je vypasen ch vr tane mna. Zjedli sme nedeln obed, mastn z kusok, o? K klob sou, slene korb ciky, sladkosti z miky bal? Ka op? Poneviem kolkat kr t ,,za? Nam chudn? Od zajtra. Je mi zle z mojeej slabej pevnej v le. Poradte mi, ako posilnit slabu volu??? Dakujem. Ahojte podla mna na chudnutie staci sport. A obmedzenie sladkosti robit si dietny jedalnicek nema zmysel. Aj tak to clovek casom porusi nedokaze odolat alebo ma tak nic naladu ze si ju vynahradi papanim a tym porusi cely jedalnicek staci aby clovek pravidelne kazdy den cvicil aspon hodku nech sa poradne spoti a uz potom strati chut aj do sladkosti uz bude potrebovat porciu hlavneho chodu. A ten mu vystaci na rano treba ranajkovat, nejaka desiata, obed, sport a vecera taktok som za tyzden schudla 3 kg a dostala som sa do normy. Ahojte, tak ja u? T? Den sa asi takto stravujem zhodno? Te -) ranajky jogurt pol rohlikom grahamovym, alebo oby? Ajn m desiata jeden kus ovocia obed r zne, no napriklad ryza varenym masko a zelenina, zemiaky cviklou zape? En karfiol so zeleninou ryzoto zeleninove olovrant kus ovocia ve? Era o piatej hodine, a to tie? R zne, bu? Tie celozrnne chlebi? Ky fit dusenou unkou a paprikou, tmavy chlebik so unkou a ke? Upom plus zeleninka, popr pade oby? Ajn rohlik nie? Im, tofu. To je v etko a pijem dos? Vody a? Aju, ja mam 106 kil, dopracovala som sa k takejto vahe po mojich st lych dietach, ni? Nejeden a po viac n sobnom podavan tabletiek, tak? E ja mam taky metabolizmu na ni? ,? E ked som raz nejedla a cvi? Ila, tak sa? Evraj telo b lo, tak si bralo zo z sob, ja som ni? Nejedla a priberala som, za tri mesiace som dala dole vy e 30 k l a potom som zas pribrala, tabletku dala, no blblo som, ale u? Som dostala rozum a rie im to doktorom - no ja si v etko p em a v? Im,? O zjem a premienam na kalorie, tak? E nepresiahnem 2000 kalorii za den, priemerne tak 1300 kalorie, a takych 200 kalorie zbicyklujem,? Evraj sa to m pohn? ,? O poviete, ale ja v? Dy po ve? Eri som nie? O uchmatla do st, a tento t? Den? Iadne vypra? Ane, keksy a sladkosti a po piatej ni? A d sa to. U? Som si povedala dos? No? O poviete nato????? Na jed lni? Ek. M m 18 rokov a m j problem v hou ma tr pi. Moja v ka je 170 cm a v ha 69, ve? Mi rada by som chcela schudn? Na 60 kg. Ale u? Neviem? O robi? , cvi? M aspo? 3 kr t za t? De? , nejem po 18 hodine. A zas na bio stravu nem m financie lebo je to drahe. Viete mi poradi? ? O m m robi??. Ahoj bacu? Ka, vynalo? Ene finan? Ne prostriedky na chudnutie vo svete sa pohybuj v astromick ch? Slach. V etky moje diety stroskotali na ich skon? En. Schudla som 20 kg, pribrala 25 at?. Povedala si pravdu,? E samemu to je? A? Ko. O chudnut a priberan by som mohla nap sa? Knihu. Prajem ve? A spechov v chudnut , k nadch dzaj cim viano? N m sviatkom? El m pokoj v du i,? Astie, zdravie, l sku a hlavne sebal sku. Ke? A nem me radi sam ch seba, tak ak sme, ako n bud milova? Ostatn. Pekn ve? Er v etk m. . Ahojte, chcem povzbudi? T ch? O v haj. Pre? Tala som si takmer v etky? L nky na tejto str nke, nechala som to postupne vstreb va? , vytla? Ila si pr klady jed lni? Kov a pustila sa do zmeny stravovania. M m 33r, 158cm a po 2 de? Och 60kg, pred de? Mi som mala tak 52-53kg a c tila som sa omnoho lep ie. Na chudnutie po? Tan m kal ri ma nain pirovala jedna kolegy? A, kt vidite? Ne bez n mahy schudla h dam aj 8 k l za 2-3 meiace, vyzerala super a tak? O to povedala,? Ena nete je mnoho info o tom a? E chudne ale v bec nie je hladn. A to ma najviac zaujalo, lebo ja som pred vianocami po bru. Chr pke zhodila 2 kg, pomenej halbala jedla, a potom ma chytila pa? Ravos? Asi vyhladovane telo a pribrala som sp? 3 kg, skoro som z toho na v he odpadla. Tak? E po pre tudovan tejto str nky som si nak pila zeleninku, jogurt, tvaroh, vlo? Ky, celozrnn chleba, oliv. Olej, tuniak. 2 dni som si pre preh? Ad v? Ila, ko? Ko tie povolene v hy potrav n asi na objem , za? Ala som ra? Ajkova? , pi? Vodu, jes? Pravidelne, zd sa mi,? E jem ove? A viac ako predt m,(rob m sem tam aj prehre ky (ale d m si k tomu 1 2 porcie jedla a1 2 zeleniny,. ) a pritom chudnem, fakt pri psychickej pohode, nas ten , aj pote en ,? E sa zdravujem ur? Ite zdrav ie, tro ku cvi? M, asi 10 min bicykel, nejake bru ky, cviky na zadok, asi 3 x do t? D? A a za 3 t? Dne 3 kg dole, c tim sa omoc lep ie, po jedle som neni ospal , m m chu? Sa h ba? No proste super. Preto chcem povzbudi? Ka? Deho, kto chce schudn? , nech si fakt v etko pna tomto webe pre? Ta a sk si. Ja som po 2 d? Och prestala po? Ta? Potraviny, len som zaradila do jed lni? Ka tie zdrave, to? O m m rada a moc sa te m z spechu. Vysk ajte to aspo? 2 t? Dne, ani ja som neverila,? E to hne? Po t? Dni uvid m zmenu, ale re lne v sledky v povzbudia najlep ie. Dajte vedie? , ke? Sa rozhodnete to vysk a? , ako sa dar. Dr? M pal? Eky. . Zdrav m,m m 16 rokov a 57 kg. Posledne dva mesiace som sa stravovala dos? Nezdravo a u? Sa mi to prejavuje na postave, na v he ani nie, pribrala som 1 kg. Problemom je to,? E v etok tuk sa mi uklad do brucha, tak? E je to vidie?. Nechcem ve? Mi schudn? , max 1 2 kg. Mohli by ste mi poradi? , ako m m postupova??. Chcem sa poradi? ? I sa dobre stravujem. M m 46 rokov v ku 167 cm. A v hu 68 kg. Od okt bra som schudla 24 kg. Pijem vela vody skoro denne cvi? M zumbu asi 45 min t, teraz jed lni? Ek podot kam? E mne to sta? M m stiahnut? Al dok zvykla som si jes? Menej a som takto spokojn skoro r no n zkotu? N jogurt, o 7,00hod. Celozrnn chlieb syr 20% v su ine, paradajky2, paprika asi pol, kaler b tie? Polka k tomu k va mliekom. 10,00 tvaroh ovoc m 2 kiwi,1 pomaran? , 12,30 hod. Zeleninov al t postr hanou mrkvou, dusen zelenina, kuracie stehn bez ko? E dusene na troche slne? Nicoveho oleja, vc? Era 1 krajec celozrnneho chleba, 1 jogurt, niekedy unka zelenina. Viac sa u? Nestravujem ale niekedy si d m pri telev zore okolo 8 hod. Kaler b alebo mrkvu surov. Ked? E m so dus m na oleji aj tak si mus m denne d va? Ly? I? Ku olivoveho oleja? Chcela by som na toto radu a? I nesta? K pi? Si tabletky 3 omefa a tie denne u? Va? V ak to je rybac tuk. P te sem len koment re k? L nku. Nepatria sem osobne ot zky typu ako schudn? , tu v m zvy? Ajne nikto neodpovie. Ak sa chcete o? Omko? Vek poradi? , vyu? Ite na to f rum o chudnut. . Staronova konecne medzi vami -)misela danka pekny ubytok aj ja chcem by? T hla a pekne sa oblieka? Mirkaaaaa ahaaa dakujemmm. Boze teraz sa citim ako trubka. Inak nimi mam aj ja problem a este teraz cez sviatky tie vsetky kolace no boze zacvicme si spolu o. Tej. Kazdy je vitany! Apolenka v? Era bicykel, dnes pl vanie. V etko jedno. Chudnutie nebude, m? Em asi akur t po? Ta? N rastom svalov. Nevad , nevad , portu zdar. V etk m cvi? Iacim sxclapx sxclapx sthumb2 sthumb2. ? Inn cesta je len jedin a nebude sa v m ani trochu p? I?. Je to v ak podobne, ako keby ste sedeli na voze, ktor v vezie do hlbokeho pralesa. Nechce sa v m vysko? I? A vr ti? Sa do o zy, preto? E cesta pralesom je nepohodln a nebezpe? N. Ale? M dlh ie budete v ha? , t m dlh ia a? A? Ia bude va a cesta. Ak to pre vihnete, mo? No sa u? V bec nedok? Ete vr ti?!. Ke? Som robil svoje prve pokusy, ako schudn? , mal som zanedbate? N nadv hu mo? No nejak ch 5? I 10 k l. Ne lo to? Ahko a tak som rezignoval. Musel som pribra? Vy e 40 k l nad norm l, aby som pochopil,? E? Ahkej cesty niet. T m som len dok zal,? E v inteligencii m m rezervy? Asto som sa klamal predstavou,? E to tu? Nenie sa ma net ka, nesk r to nejako zhod m a podobne. ? O teda funguje? Matematika. . K m tieto dve veci bud v rovnov he, va a v ha bude vytrvalo stabiln. Ak nie, k dispoz cii dve mo? Nosti. Ni? Viac z te rie chudnutia vedie? Nepotrebujete. Len jedine ko? Ko energie m? Ete prija? Pr ve vy, aby sa v hou dialo presne to,? O chcete. Na to r zne vzorce. Sta? Si teda vypo? Ta? , ko? Ko energie m te prija? V strave a? O je hor ie potom to aj dodr? Iava?. V? Al ch? L nkoch sa dostaneme aj k? Slam, no odpor? Am v m konzult ciu veci lek rom. Chudnutie je proces, ktor ovplyvn ve? A procesov, dokonca niekedy aj psychiku. Neza kod preto, ak svoje sna? Enie skonzultujete lek rom. M? E v m da? U? Ito? Ne tipy a uist te sa,? I nem te nejak zdravotn problem, ktor by sa pri chudnut mohol zhor i?!. Mila dobroslava. Ak sa ti to opakuje casto, jedna sa uz o zavislost. Tak ako fajciarovi chybuje nikotin, che? Akovi aceton, alkoholikovi alkohol, narkomanom anfetamini tak tebe chybuje cukor. Vsetko co telo potrebuju si ziada. Voda=smed, jedlo=hlad. V tvojom pripade ti chybuje cukor, a telo to hlasi neovladatelnou chutou na sladke. Treba tym nieco robit, lebo to nie je zdrave, ani vhodne pocas chudnutia. Takze vyskusaj toto a potom napis ked na teba pride chut na sladke, tak si daj tanier zeleniny (mrkva, uhorky, kapusta) to ti vsak glukozu nedoplni do krvi. A ked zjes tanier plni zeleniny, a budes pocitovat chut na sladke , respektive hlad, tak si daj 2 cukriky. Ale nie nieco prilis sladke. Najlepsie je mentos. Vyskusaj a napis. Cau ps ked sa ti hlasi hlad, znamena to ze but si hladna, alebo mas proste iba nizku glykemiu(cukor v krvi). Tanierom zeleniny zaplnis zaludok a budes mat na 100% istotu, ze hladna nie si. Ale hlad pocitujes stale. Tak uz vies ze ide iba o nizku hladinu cukru v krvi. No a tu doplnis prave 2 cukrikmi. Keby si si dala napriklad celu cokoladu, proste vela cukrov, vyluci vela inzulinu a ten ti cukor znovu zbije pod normal a tebe sa zase hlasi hlad, aj ked mas zaludok plny. Takze 2 cukriky!!!!!!!! . Ahoj dobroslava. Hladal som na nete pre teba dalsie informacie, a bol som az zhrozeny, ake su neprijemne nasledky zo zavislosti. Skutocne zavislost na sladkom existuje. Trpia nou hlavne deti a zeny. Tvojho prispevku vsak toho vela neviem, ale aj tak som sa snazil ti nieco zohnat. Http www. Planetafood. Sk index. Php? Option=com_contenttask=viewid=47itemid=42 odborne sa jej povie konzumna zavislost. Ale myslim si ze v tvojom pripade to nebude nic strasne. Pisala si ze vela trenujes. Uvedom si, ze na kazdu jednu aktivitu, potrebujes energiu. Auto vyuziva energiu benzin nafta. Pocitac elektrinu telo pouziva glukozu (cukor). A prave tu treba hladat pricinu toho, preco mas taku velku chut na sladke. Sam som kulturista, nie vrcholovy, ale pravidelne trenujem, stravujem sa. A vermy ze viem o com je rec. Ludske telo je velmi citlive na stav glukozy v krvi. Ak jej mas malo, hovorime o hypoglikemii, ak vela hyperglykemii (cukrovka). Nestava sa, aby telo malo viac cukru, ako potrebuje. Ak ano, hovorime o cukrovke, cize poruche pankreasu. Clovek je odkazany celi zivot si pichat inzulin. Urcite si o tom pocula. Normalna hladina je od 3,5 6 ml. Mol l. Ak je hladina nizka, okamzite pocitujeme hlad. To je normal reakcia tela, aby so doplnilo cukor. A prave tu je dobre mat aspon zakladne informacie o glykemickom indexe potravin. Myslim si, ze tvoj problem nebude v zavislosti na sladkom, ale v tvojom cviceni. Pozrime sa na to takto normalne sa najes, a ides si zacvicit. Hladinu glukozy mas v normal. Ale trening mas tazky, velmi napinas svali a svali aby fungovali si beru energiu z krvi. Beru si prave tu glukozu. A tak sa stane ze po hodine tazkeho treningu si vycerpala glukozu z krvi. A zacinas pocitovat hlad, alebo chut na sladke, aj ked si uvedomujes, ze si svoj vydatny obed zjedla ani nie pred 1,5 hodinou. Keby si si vtedy zmerala glukozu, tak zistis jej mas asi 2,5 ml. Mol l. Co je dost pod normal. Takze je jasne ze pocitujes hlad, alebo chut na sladke, lebo telu ta glukoza ihnet chyba. Hovori sa tomu aj vlci hlad. Mne sa to stavalo takmer pravidelne. Mal som taky mesiac, kde som cvicil a jedol uplne presne podla scenara. Normalne som sa najedol, ale ked som zacvicil, tak som bol taky hladny, ze som myslel ze ked pridem domov, tak si dam pol chladnicky. A to bolo sp sobene prave tym, ze bol som normalne najedeni, ale spalil som glukozu v krvi, co malo za nasledok okamzity hlad. Samozrejme ze som nemohol zjest pol chladnicky, lebo by mi bol moj trening na nic, ale cestou domov som zjedol 2 cukriky mentos, hladina glukozy sa mi vyrovnala a je po tazkom hlade. Mne stacili 2 cukriky, u teba to mozno nebude fungovat. No ale za skusku nic nedas. A zo sladkym pozor. !!! Uvedom si, ze ty pocitujes hlad len vtedy, ked mas nizku hladinu glukozy v krvi. Ked clovek zje cokoladu (cokolada = vela cukru) automaticky pankreas vylucuje inzulin, aby hladinu cukru stabilizoval. Problem je v tom, ze inzulin nedokaze ten prebytocny cukor z tela vyhodit. A tak ho pekne krasne ulozy do tuku. Ale pankreas nikdy, ale nikdy neviluci inzulinu presne, ale riadi sa heslom ked neviem kolko, tak radsej viac proste vyluci stale viac inzulinu nez je normal a to ma za nasledok opetovne znizenie hladiny cukru v krvi, co ma za nasledok hlad, alebo dalsi pocit chuti na sladke. V kocke po 5 hodinach telo zacina byt hladne. To znamena nizsia hladina cukru ako je normal. Svoju nizku hladinu dava najavo bud hladom, alebo chutou na sladke. A tak si das cokoladu, cize prijmes vela cukru, telo vyluci prebytocne mnozstvo inzulinu, ten prebytocny cukor premeni na tuk, ale z d sledku toho, ze ho je viac (inzulinu), tak automaticky premenii aj viac cukru na tuk, ty mas zase nizsiu hladinu cukru v krvi a opakuje sa vsetko od zaciatku a tak si das cokoladu, cize. No neviem ci som ti daco pomohol, ale dufam ze aspon nieco. A skutocne si nastuduj nieco, aspon zaklady o glikemickom indexe potravin. Najdes mnoho rieseni. Tak zatim milan. Misa, ja by som povedal cvicenim. Pokym nemas vyraznejsiu nadvahu alebo obezitu, idealne je cvicit, tuk spalit a spevnit troska svaly pri tom. . Mi a 14. Ahoj, to cislo 14 oznacuje tvoj vek? Ak ano tak by som ti neodporucal niejake drasticke dieta a podobne. Tvoje telo sa este len rozvija, a staci ak vyrasties, co sa isto este stane, len o 2 cm a uz budes uplne inac vyzerat. (k lepsiemu). No ak je to par kil, tak je potrebne dodrziavat jedalnicek a sport. Hlavne aerobna cinnost. Lebo po 20 minutach si telo pomaly zacina brat energiu z tuku a po 2 hodinach uz 60% energiu telo taha z tuku. Hlavne si sleduj tepovu frekvenciu srdca. Pri cviceni, ak chces schudnut by si mala fungovat na 60-70% maximalnej tepovej frekvencie (mtf). Mtf si vypocitas tak, ze od 220 odpocitas svoj vek. A potom si vypocital tych 60-70% a dodrzuj to pri cviceni. Velmi ucinne je rychla ch dza, beh, plavanie. Ale ak mas obezitu tak nie, velmi by si si nicila klby. Tak zatim. M m problemy chrbticou a preto potrebujem schudn?. Ve? A jazd m na kor? Uliach, cvi? M na fitbaloch, ale mojim telom to ni? Nerob. Kv li astme nem? Em beha?. ? O m m robi? ? Vopred? Akujem za radu. . Suhlasim so setom. Ak chces schudnut, zakladom su 3 veci. 6x denne jest pitny rezim pohyb neuvadzas vek ani vahu. Takze si vypocitaj bazalny metabolizmus. Je to tady http www. Chudnutie-ako. Sk dieta vypocet-bazalneho-metabolizmu. Php potom si ho podel 6 a vypocitas si energiu jednej stravovacej davky. Napriklad, ak ti vyjde tvoj bm 6000 kj, tvoja jedna davka nesmie presahovat 1000 kj a musis jest 6 x denne. A pozor na glikemicky index potravin. To je zase tu http www. Chudnutie-ako. Sk zdrava-vyziva-racionalna glykemicky-index-potravin comment-3029 to znamena ze nie je jedno ziskat 1000 kj z rozkov a 1000 kj z ovsenych vlociek. Takze vsetko vzorne precitat. Ak mas otazku tak sa kludne spytaj. . Julia, ak ti m zem poradit, tak zakladom vsetkeho su informacie. Nepokusaj sa o ziadnu dietu, pokial nevies ako na to spravne. Urciete si nepom zes, a budes toho len zbytocne nervozna. Nezameravaj sa nato, aby ti poradili ako schudnut, ved si na stranke, ktora sa cela zaobera touto problematikou. Radsej si ju celu precitaj, a daj otazku, ktorej nerozumjes. Precitaj si clanok po clanku, a zistis, ze sama prides nato, ako mas schudntut. Tu potom napis iba otazku, ktorej nerozumies. Je velmi tazko ti radit, pokial nemas ani zakladne informacie. Je to ako ucit citat, ak ziak nepozna pismenka. Tak si precitaj cely tento web. . Dominika, nemyslim si, ze davat lieky 14 rocnej dievcine je zdrave. Radsej ju nauc, ako sa ma racionalne stravovat, 6x denne jest, vysvetli jej pitny rezim a naordinuj jej pohyb. (prechadzky, beh, plavanie, tanec) uvedom si, ze pokial sa tej dievcine nechce, ziadne lieky jej aj tak nepom zu. M ze existovat aj neviem aky extra ucinny liek, ked ja budem pred spanim jedavat klobasu so slaninou. Proste neschudnem. A lieky su v podstate chemia, ktorej je lepsie sa vyhnut. . Kr sny sviato? N de? V m prajem chcela by som vedie? , ktor hodina je najvhodnej ia na ra? Ajky, ke? Vst vam r no o 6 h. , lebo ja by som vydr? Ala o vode citr nom a? Do obeda. Ja sk r m vam nezvl dnute? N chu? Jes? Ve? Er a jes? Je slabe slovo a kedy najnesk r jes? Ve? Er? Ja zvyknem rie i? Neodolate? N chu? Na sladke tak,? E si d m nejake su ene ovocie doma bez cukru? Iste , naj? Astej ie su ene slivky 3-5 a je po chuti, pom ha to. ? O hroznov cukor, m? E sa, nem? E?. Zly rezim, je jasne, ze si hladna vecer, ked doobeda nejedavas moc. Vacsinou sa doporucuje jest do jednej hodiny od zobudenia sa. Cize ked sa najes tak okolo siedmej, je to v poriadku. Posledne jedlo moze byt take 2 hodiny pred spankom. Neodolatelna chut na sladke = hypoglykemia. Mas asi zle zlozeny jedalnicek. Jedenie suseneho ovocia ci hroznoveho cukru nie je vhodne, potlaci to chut na taku hodinku az hodinku a pol a potom sa cely proces zopakuje. . Ak lohu hr k va na tejto aspo? Zo za? Iatku strastiplnej ceste, je mo? Ne rie i? ? Ou pocity hladu medzi term. Jedlami? Zle zlo? En jed lni? Ek? Ur? Ite ano, hlavne? Asovo, ale ve? Mi by som poprosila, keby mi ho niekto asp? N zorne pomohol tu zlo? I?. V? Era som tu za? Ala a prv de? Vyzeral takto r no o 8h. Pomaran? , o 10 h. Jablko, o 12,30 h. Dusene kuracie prsia a misa zeleniny, o 15 h. 5 dg kuracej unky a kaler b, o 18 h. Misa zeleniny o 21 h. Jablko a priebe? Ne za cel de? Vodu citronom 3 l a o 22 h. Spa? , ale nem m pocit,? E je to dobre zlo? Ene a zd sa mi to ve? A, lebo som zvyknut jes? Hlavne odpoludnia a neskoro ve? Er a plne ine jedl. . V skutocnosti toho vela nie je a naozaj je ten jedalnicek zly. Same ovocie. Ovocie obsahuje hlavne jednoduche cukry, ktore rychlo zvysia hladinu glukozy v krvi. Vyplavi sa inzulin, ten rychlo zrazi hladinu glukozy na nizku uroven. Organizmus zisti, ze ma malo glukozy, je hypoglykemicky a vysle signal som hladny, potrebujem cukor co sa prejavi chutou na sladke. Ak chces konzultovat svoj jedalnicek, sprav tak na fore. Ak by som sa tu mal rozpisat o vsetkych chybach, ktore su v tom jedalnicku, asi by som prekrocil limit pismen na jeden komentar. V skratke by sa dalo povedat malo bielkovin, ziadne tuky, vela jednoduchych cukrov. Komentare k clankom nie su na tento ucel urcene. Ak citis hlad medzi jedlami a jes priblizne kazde 3 hodiny, tak to moze znamenat len jednu jedinu vec zjedla si nieco nevhodne so zlou sytiacou schopnostou a nie je vhodne kryt tieto chyby pitim kavy ci inymi trikmi. . Mila ani ta. Priznam sa, ze som v zivote o takom pojme nepocil. Ale nasiel som si to na internete, a nastudoval. Dufam, ze rozpravame o tom istom pojme. Je to toto? Http www. Masaz. Jagun index. Php? Text=17-kalanetika ak ano, tak na chudnutie to rozhodne nie je dobre. Ano slubuju zmenu postavy, ale pokial uz chuda si. Podla cvikov ktore som videl, a systemu ich vykonavania (y opakovani, x serii) ide o formovanie postavi. Jednoducho povedane spevnenie svalovej hmoty. Na chudnutie je naj aerobne cvicenie pri presne tepovej frekvencii podla veku. . Dobry den. Chcel som sa spytat, ci je dobre v mojom veke robit daco z mojou postavou. Je mi 12 rokov, merim 170 cm a vazim okolo 70 kil. Vsade pocujem, ze nie je dobre u deti robit dajake zmeny z postavou ale ja mam z teho taky pocit, ze mam mensiu nadvahu a nemozem tym nic robit. Sportu sa venujem len rekreacne. Poradte mi prosim, c tym mam daco robit. Diky n-traz p. S. Prepacte za moju zlu slovencinu. N-traz pora? Sa lek rom, naslepo sa radi? Ned. Prav stravy pre? Ud pod 15 rokov m ine parametre, ako pre dospel ch, preto rady na tejto str nke nie pre teba vhodne. . Mily n-traz. Tvoj vek 12 rokov je velmi nizky na niejake diety a podobne veci. Tvoje telo je este len vo vyvine. 170 cm na 12 rokov je slusna vyska. Diety ti v bec neodporucam, lebo zakladom diety je davat telu male davky energie, aby bolo nutene tahat z tuku. Ale ty v tvojom veku potrebujes vela energie na rast a vyvin. Jedinou radou aku ti m zem dat je, aby si sa stravoval racionalne. Tvoja strava musi mat vsetky zlozky, a to bielkoviny, tuky a sacharidy. Snaz sa o to. Najlepsiou prevenciou vzniku obezity je pravidelne jest a to tych 6x na den, ale v normalnych davkach. To znamena ze nevynechavat ranajky, obedy, olovrantyproste jest vsetko. Hovorim to len preto, lebo viem ze deti v tvojom veku sa v bec nerozumeju problematike chudnutia, a tak svoju nadvahu sa snazia riesit tym, ze napriklad si neberu desiatu do skoly, alebo vynechavaju ranajky, nep jdu na obed. To je zle. Treba jest normalne, len napriklad na desiatu nepotrebujes 5 rozkov, stacia 2. Jedine co v tvojom veku m zes so svojou postavou robit je racionalne sa stravovat a vela pohybu. Zacni hravat futbal, hokej, hadzanu, behat, gymnastiku. Proste cokolvek, kde sa hodne vybehas. To ti urcite neublizi. A potom este dodrzuj pravidelny pitny rezim. Ten je d lezity hlavne z hladiska spravneho fungovania metabolizmu. V 12 nie je vhodny ani ziaden silovy trening. Takze ziadne cinky. Tym m zes zacat tak na strednej. Tak asi tak, ak mas este otazku, tak sa spytaj. Ahoj. Ahoj. M m 22 rokov, 170 cm a neuverite? N ch 106kg. Nevyzer m nato? Ko, ale c tim sa zle. Chcem schudn?. Viem, kde je u m? A problem, m lo pijem, jem len obed a ve? Er sladkosti a chipsy. A pohyb temer? Iadny. Stravovacie n vyky som u? Zmenila, te m sa na leto, ke? Bude kopa? Erstveho ovocia a zeleniny. Rada by som vedela, ak druh pohybu m siln astmati? Ka ako ja za? A? Vykon va?. Beh neprich dza do vahy, to by som skon? Ila na are -)? Akujem za odpove?. . Ahoj mima. Samotny pohyb je sice velmi prospecny, a velmi velky spojenec pri chudnuti, ale sam o sebe nestaci. Hovoris, ze si zmenila stravovacie navyky. Je to dobre, len dufam, ze mas nastudovane ako. Jedavas pravidelne 6x denne? Ak ano tak je to v poriadku, ak nie tak problem. A voda je tiez velmi d lezita. Kazdu hodinu vypit pohar vody ti rozhodne neublizi. A este jedna mala rada. Ovocim opatrne. Obsahuje totiz vela cukru. Nie je to sice technicky rafinovany cukor, ale cukor. A ten ma vysoky glikemicky index, co vskratke znamena, ze po zjedeni par chutnych jabl ta za kratku chvilku navstivy dost znamy nepriatel- hlad. Silna astmaticka ma dost obmedzeny pohyb. Je jasne ze beh nepripada do uvahy, to by si skoncila asi na cintorine. A to nechceme. Vies, ono je dost problem ti poradit na slepo. Vecsinou by si mala take problemy prekonzultovat lekarom, ale najlepsie bude, ak na vlastnej kozi vyskusat, co ti tvoje telo povoli a co nie. No istotou m zes vylucit beh- ten by ta zabil. Ale vyskusaj napriklad steper, orbitrek, stacionarny bycikel, rotoped skus napriklad 5 minut, a pokial zistis, ze si schopna pokracovat tak hura do toho. Ale pozor. Pises ze nemas zatial ziaden pohyb. To znamena ze budes zaciatocnicka. A tu plati, ze si nem zes ihned nasadit latku vysoko. To by narobilo problemy aj zdravemu cloveku. Takze pekne pomalycky. Najprv ti staci uplne aj tych 5 minut. Ked sa budes citit, ze uz ti to nerobi problem, tak si latku nadsat vyzsie. Napriklad na 10 minut. Ak 10 minut sa ti bude zdat privela, tak nic sa nedeje. Nie ze si budes vytikat, ze to nedokazes. V pohode. Tak si daj 7 minut, alebo 8, ci 9 minut. Na aku zataz sa budes citit. Ale fakt pomaly a ty ak si este k tomu astmatik, tak fakt opatrne. Ak by ti aky kolvek zvyseny pohyb robil problemy, tak sa nic nedeje. Proste ti to neje sudene, proste nem zes zato, ze si chora. To sa m ze stat kazdemu. V tom pripade ti bude musiet postacovat ch dza. Skus prechadzky lesom, a pokial mas rada prirodu, tak si to urcite zamilujes. No neviem ake mas zamestanie, rodinny stavproste mam namysli, ako si na tom casom, ale ak by ti ten pohyb nevisiel tak nevesaj hlavu. Najdeme niejake ine riesenie. Staci ak tu budes pisat, a konzultovat nami, a urcite ti pom zeme. Ak mas otazku, tak sa kludne pytaj. Ahoj milan. Ahoj gogo. A kolko krat denne jes? Jes 6x denne? Mozno to je tvoj problem. Vies jest len par krat denne to je dobry zaciatok obezity. Napis kolko krat jes, co tak priblizne, kedy vykonavas ch dzu. Proste viac informacii, aj vek. Pokusime sa nieco najst. . Ahoj. To som ja, ta astmaticka. Chcem sa este opytat na popcorn. Je to podobny strasiak ako aj chipsy? A takisto mlieko. Pijem ho namiesto vody. M m ho rada a po? Om m m aj pocit,? E ma zas ti. To je takmer liter mlieka na de? . Popri tom caje, mineralky. Smie sa to? Dakujem. . Mima mliekom opatrne, narozdiel od vody ci caju obsahuje energiu. Tolko mlieka denne vypiju kulturisti. Liter nizkotucneho mlieka ma asi 1500 kj, polotucneho 2000 kj a plnotucneho 3200 kj. Popcorn by mal mat velmi vysoky gi, radsej nejedz (energeticky to nebude az take zle ako chipsy, predsa nedava sa tam olej alebo aspon o tom neviem). . Ahoj mima. Ano mlieko ma energeticku hodnotu, ale ked ho nebudes pit naraz, ale pocas seleho dna tak ti to len pom ze. Obsahuje vela bielkovin, myslim ze az 35 g na liter. Co je velmi dobre. Popcorn nie. Nema sice velku energeticku hodnotu, ale vysoky gi. Presne ako povedal seto. Proste ho zjes, a za pol hodiny na teba vyjda taky hlad, ze zdemolujes pol chladnicky. Tak asi tak. . ? Akujem. Tak? E vlastne pred alebo po ka? Dom jedle si ten poh r mlieka m? Em dopria?. E te nikdy som nemala tak chu? Do chudnutia, d fam,? E mi to vydr? . ? Akujem za t to mo? Nos? P ta? Sa. . Mima. Najlepsie je zapijat jedlo mliekom. Ale ked uz tak , ta pred jedlom. Zaplni ti zaludok, a nebudes musiet jest taku porciu, das si proste mensiu. A mlieko ja osobne velmi preferujem. Ano, je pravda co pisal seto, ze ma energeticku hodnotu, aj tie hodnoty priblizne uviedol, ale ja si myslim,ze pokial ho clovek bude pit normalne, (myslim celodenne po malom mnozstve) tak si tym len pom ze. Mlieko ma velmi kvalitne bielkoviny. Ma vysoky obsah bielkovin, vzhladom na objem. Kyselina hcl v zaludku ho zrazi, takze tam niejaku dobu zostane ako pevna latka, preto nas zasiti. Ma velmi priaznive ucinnky na spravne fungovanie metabolizmu. Organizmu dodava d lezite mineraly, hlavne vapnik. A mnoho inych vyhod. Tak asi preto preferujem mlieko. Ahoj. . Mima mlieka vypi kolko chces, len si to zarataj do energetickeho prijmu. Ak chudnes a mas prijem napr. 6500 kj a vypijes liter nizkotucneho mlieka denne, ostane ti uz len 5000 kj na normalnu pevnu stravu. Treba skratka pocitat tym, ze liter mlieka uz nie je zanedbatelna polozka. . Ahoj. M m 176 cm a 68 kg. No a 23 rokov. Nepotrebujem schudn? , ale nerada by som? Asom pribrala. Mysl m si,? E stravovanie m m celkom v pohode, sna? M sa. Sladkosti len naozaj v nimo? Ne. Ra? Ajkujem, bu? Celozrnn ro? Ok alebo snellu a jogurt, doobeda u? Len ovocie, obed m m v jed lni, ale v? Dy sa sna? M vybra? Si to najmen ie zlo. Olovrant zasa len ovocie a zelenina. Moj problem je ale,? E neviem? O jes? Ve? Er! Obvykle to celozrnne cestoviny napr. Cottage chesse, alebo ry? A a nejak zelenina a jove pl tky, pr padne grahamov ro? Ok, nejak syr, alebo je to ryba, ale zasa ro? Kom. At? . No neviem? I je to? Astne rie enie, lebo cestoviny, ry? A chlieb same sacharidy. Je vhodne jes? Ich ve? Er? B vam na intr ku a m me jednu platni? Ku, tak? E ni? Extra sa tu vyk zli? Ned. Pora? Te mi pros m niekto,? O je vhodne da? Si na ve? Eru, ale aby som ne la do postele hladn na smr?. V etk m ,? O sa sna? Iaschudn? , prajem ve? A? Astia, ale naozaj sa to d. Sama som pred 4 rokmi schudla z 81 kg na 63 kg. To u? Ale bolo bmi cca 20, tak som to stopla a tro ku pribrala. Rad ej ma? 5 k l naviac ako 5 menej. Dr? M palce. Ak si niekto n jde? As a porad mi,? Akujem vopred!!!. Mila jarka. Stava sa ti casto ze chodis spat na smrt hladna? Nie je dobre hladovat. Problem je v tom, ze ked hladujes m ze ti to spomalit metabolizmus, a potom sa pribera aj z malickosti. Takze, v ziadnom pripade nehladovat. Na vecer je dobre jest nieco take, co ta poriadne zasiti, ale pritom aby to bolo lahke jedlo. A preto sa snaz jest hlavne pred spanim potraviny bohate na bielkoviny. Nepraktizuj take blbosti ze po 6 hodine nejst! Ved to je vysloveny blud, a ak si este student ako ja, a casto chodis spavat aj okolo polnoci, tak to mas byt potom 6 hodin hladna? Jedla bohate na bielkoviny soja, fazula, strukoviny, mlieko, tuniak, tvaroh, ryby, kuracie prsia, nizkotucne siry a celkovo mliecne vyrobky. Nakombinuj si to niejako tak, ako mas rada, a nezabudni ku kazdemu jedlu jes aj zeleninu. Ta ti zrazi glykemicky index na normal, a preto nebudes dlho hladna, lebo energia z potravi sa ti do krvi bude dostavat pomaly a postupne. Tak zatim. Ahoj milan. Ahoj milan, nie nechod m spa? Na smr? Hladn , to bolo, len,? E neporad? E mi? E m m zjes? 2 paradajky a 1 krajec chleba, to bi ma zabilo,? Asto som hore dlho. Ani cez de? Nehladujem,jem tak pravidelne ako sa len d. V? Dy si v kabelke nos m nejake ovocie a pi?. Ke? U? Predsa len vyhladnem k m idem spa? , tak to rie im jablkom alebo jogurtom. Zauj malo ma hlavne,? E ake potraviny je vhodne jes? Ve? Er a? I to mo? E by? Aj ry? A (aj celozrnn) a celozrnne cestoviny alebo nejak ten grahamov ro? Ok. Dik. Ahoj janka. Verim ti. To je asi to, co clovek tvojim problemom v prvom rade potrebuje pocut. Bulimia je velmi zakerna choroba poruchy prijmu potravy, no nebudedam ta zatazovat odpovedami typu. Porad sa lekarom. Lebo vidim ze oto nestojis. Janka tvoj problem je v hlave. Bulimiou casto trpia ludia, ktory schudli, a boja sa ze znovu priberu. Vedia, ze ich to stalo vela namahy a mozno aj financi, aby mali dobru postavu. No a je jasne ze sa toho nechcu len tak lahko vzdat. Verim, ze ked ti poradim, tak ti to len urcite pom ze. Janka ty trpis bulimiu, lebo sa bojis pribratia. Mas vysportovanu postavu a nechces, aby sa na nej objavili nepekne pneumatiky. Takze v prvom rade zacni normalne jest. Neboj sa toho. Hovoris ze ked normalne jes- priberas. V tvojom pripade je to teraz normalne. Tvoj styl stravovania je nepravidelny. Ano, ty do obodeda jedavas normalne, ale poobede ta chytaju bulimicke stavy. Toho vypliva, ze tvoj prijem potravi do zaludka je nepravidelny. Ak clovek sa stravuje pravidelne 6x denne , racionalne a dodrzuje uz casto krat spominany pitny rezim, tak nepribera. Ale ak tento rezim narusi, zacne priberat. Aby som ti to vysvetlil uvediem ti jeden jeden cisto vymysleny priklad uvazujeme o osobe ktora ma 180 cm 70 kg a 25 rokov. Jej bazalny metabolizmus je 8000 kj. Neviem ci tento pojem ovladas, ale preistotu ti to vysvetlim. Bazalny metabolizmus, (pokojovy), je to mnozstvo energie, ktore clovek potrebuje na zakladne zivotne potreby. (dychanie, travenie, rast svalov, vlasov, cinnost mozgu. ) je to cisto mnozstvo energie, ktore clovek potrebuje pre zivot. Ale nie je tam zapocitany pohyb. Nasa vymyslena osoba chodi do skoly, plavat a ma rada aj lesne prechadzky. To znamena ze denne este vykonava pohyb o energii dajmetomu 5000 kj. Janka, ak si to spocitame, tak bazalny metabolizmus + pohyb ktory osoba vykonava = 14 000 kj. Musi papat 6x denne, tak si podel 14 000 6 = 2333 kj. No a teraz si to prepocitaj. Osoba rano vstane a da si na ranajky 2 kusky chleba (1000 kj), maslom (50 kj) a 3 parky (1000 kj) a pohar mlieka (250 kj). Suma sumarum na ranajky prijme 2300 kj, co je priblizne jeho jedna stravovacia davka, ako sme vyzsie vypocitali. A tak je to niejako podobne aj obedom, olovrantom. Zrazu si osoba najde narocne povolanie kde nema cas sa pravidelne najest. Zacne jest len 3x denne. Kazdeho logicky napadne ze schudne. Omyl. Chudnutie zacne len v prve dni. Ale potom si telo uvedomi, ze doslo k nedostatku energie, (pretoze uz jedol 3x menej, cim aj do seba daval menej energie), a uvedomuju se, ze ked takto p jde dalej tak vyhladuje sa na smrt. A zacne sa branit. A to tak ze spomaly jeho bazalny metabolizmus, napr. Na 2000 kj. (co predtym sme uvazovali ze ma 8000) je to bezna reakcia na nedostatok energie. A tak si to podme znovu prepocitat. Clovek je len 3x dajme tomu po 3000 kj a jeho bazalny metabolizmus je spomaleny na 2000 kj, a pohyb 5000 kj. Cize papa 3x denne= prijem= 9000 kj vydaj= bazalny met. + pohyb= 2000+5000 =7000 kj. +9000-7000=2000 kj. To znamena ze 2000 kj ma denne naviac, pribera, a to jen preto ze sa jeho metabolizmus spomalyl. Keby jedol normalne, tak by k tomu nikdy nedoslo. A teraz k tvojmu problemu. Janka, tym ze nejes pravidelne (aj ked ty jes, ale hnet to vyvracias, energia z potravi sa ti nedostava pravidelne do tela. ), mas spomaleny metabolizmus. Je to bezne u ludi, ktory nepravidelne jedia, vynechavaju ranajky, drzia hladovky a aby sa ti metabolizmus dostal do normalu, je potrebne zacat pravidelne jest 6x denne. M ze to trvat 15-60 dni. (obnova metabolizmus) ale pohybom to razantne urychlis. Ja som asi pred 2 mesiacmi ukoncil dietu a tiez som mal metabolizmus spomaleny na 2500 kj (lekarska prehliadka). Zacal som pravidelne jest a zvisil pohybovu aktivitu. Za 13 dni to bolo v poriadku. Je jasne ze ked mas spomaleny metabolizmus, a teraz zacnes 6x denne jest, tak to je vasci prijem ako vydaj. Tak pocitaj tym ze priberies. Ale len 3-4 kg. A ked sa ti metabolizmus upravi, tak za 1-2 mesiace znovu schudnes a budes mat vyhrate. Budes pravidelne jest, budes zdrava, to co si trosku pribrala v zapeti schudnes, a budes mat znovu svoju vysportovona postavu. A myslim si, ze asi po tom teraz velmi tuzis. Ono je narocne ti poradit jednym prispevkom, ale snazil som sa. Janka bulimia je zakerna choroba, clovek sa sam proti nej tazko brani. A preto so mnou diskutuj. Pis, pytaj sa a ja sa ti vzdy budem snazit pom ct, vsetko co ti nie je jasne sa pytaj-diskutuj. A nie len ja, je nas tu viacej. Tak zatim. Ahoj. A zacni pravidelne jest bez zvracania, neboj sa toho malo co priberies, ved to v zapeti hned stratis. . Mila jarka. K nocnemu jedeniu. Ryza ma glikemicky index +- 64. Co je to vyzsie cislo. A zhladiska chudnutia, alebo si udrania postavy to nie je vhodne. Ryza so zeleninou ti glikemicky index zrazi na prijatelnu hodnotu. A ryza je okrem toho aj dost bohaty zdroj energie. No neviem ci si pocitas svoj energeticky prijem a vydaj. Grahamovy rohlik je v poriadku. Cestoviny maju tiez nizsi index a ak su este celozrne a das si ich so zeleninou, tak to je super vecera. Ahoj. Ahoj janka. Tvoje tehotenstvo je dalsi, a asi aj ten najd lezitejsi d vod preco tou bulimiou razantne skoncit. Vescina zien sa kazdeho kilecka naviac raduje. Skus to brat aj ty. Janka, bulimiou si mozno ako tak docasne udrzis postavu, ale poskodis babetku. Stoji ti to zato? Ved vyhormovat si postavu m ze trvat 1mesiac-az-1rok. Ale mat postihnuteho synceka len k li tomu, ze ja som bol v mladosti sebecky pozeral nato, ako vyzeramtych pocitov sa asi nezbavis. Janka k li tomu dietatu-ziadne diety. A ideme zastavit bulimiu. Je to psychicky problem, tak na to podme psychicky. Ty sa nevies ovladnut, ked pocitujes hlad. Tak zmenme strategiu. Hlad je agresor, ktory ta nuti prejedat sa a nasledne zvracat. Viem, vecsina ludi to nechape, a preto je aj tazke sa tym niekomu zd verit, stava sa, ze ani najblizsi o tom nevedia. Hlad zatial vyhrava. Tak mu nedajme sancu. Znicme ho uz v zarodku. Janka, ty chces aby si bola zdrava, zdravo sa stravovala, zbavila sa bulimie, a dala tak sancu dietatku. Da sa to. Musis sa stravovat tak, aby si nepocitovala ani naznak hladu. Je to mozne ked dodrzis 2 podmienky 1. Stravovanie = 6x denne papat+ pravidelny pitny rezim 2. Nizky glykemicky index. Ja to nesu tazke podmienky. Da sa to, len treba vediet ako nato. Ja takto zijem, odkedy som prestal dietou a poviem ti, uz snad ani nepoznam co je to hlad, a nepribral som ani 2 grami naviac. 1. Otazku stravovania snad ani nie je potrebne riesit. Ja snad len dodam, ze jest by si mala do jednej hodiny ako sa zobudis. 2. Nizky glykemicky index. Je dobre keby si si to niekde nastudovala. Ak to hodis do googlu tak tam toho najdes kopu. Janka musis sa snazit o to, aby tvoja strava mala co najmensi glykemicky index. (dalej uz len gi) je to asi najd lezitejsi faktor pri rieseni tvojho problemu. Ono nie kazda potravina ma nizky gi, a papat potraviny z nizkim gi, to by si asi ani dlho po chutovej stranke nevydrzala. Ale da sa riedit. Este snad musim povedat, ze gi sa porovnava z dvoch hladisk. Z hladiska glukozy a bieleho chlepa. Nas bude zaujimat glukoza, ta je najbeznejsia. Glukoza ma gi=100. To znamena ze taky stred je 50, a ty sa snaz jest vsetko pod tych 50. Ak sa pozries na tabulkove hodnoty, tak zistis ze vecsina potravin ma prave vyzsi gi. To nevadi, ty si ho musis nariedit. Medzi najucinnejsie riedidlo gi patri pestra zelenina. Takze ku kazdemu jedlu si urob salatik. Ma to viacej vyhod-salatik ti zaplni cast zaludka, cize aj hlavnej potraviny sa ti tam vyjde menej. Potom salat je bohatym zdrojom vlakniny, mineralov a vitaminov co ty v tehotestve urcite potrebujes. A potom razantne znizuje gi. Neviem ci vies co to znamena vlastne ten gi, tak ti to ciastocne vysvetlim. Zacneme od zaciatku. Co je to hlad? Je to bezna reakcia ludskeho organizmu na nizku, alebo sa znizujucu hladinu cukru (glukozy) v krvi. Normalna hladina glukozy je 3,5 5,8. Ak ti zacina klesat pod 3,5 tak potom uz nasleduje hlad. A tomu my musime zabranit. Gi je index, ktory nas informuje o tom, ako rychlo sa nam do krvi dostane cukor z potravy (cukor = energia). Energiu je potrebne dodavat postupne ne naraz. Takze uvediem vymysleny priklad na pochopenie. Rano vstanes a po hodine zacinas pocitovat hlad, keby si si vtedy zmerala glukozu krvi pristrojom, tak zistis, ze uz zacina klesat pod tych 3,5 a telo si ju ziada, a jedine ako to vie povedat je tak, ze vytvori pocit hladu. No ty nemas poruke nic, a tak si narychlo kupis niejaku cokoladovu tycinku, napriklad siestu. A schutou ju zjes. Siesta je sama cokolada, karamel. Proste cukor, a ten ma obrovsky gi. To znamena, ze energia (cukor) sa ti velmi rychlo dostane do krvi a tvoja glykemicka hladina stupne aj na 6-7. Narychlo sa vyluci inzulin ktory sa stara o to, aby tvoj cukor v krvi sa drzal v intervale 3,5 5,8. Inzulin nevie prebytocny cukor tela jednoducho vyhodit. Jedine co on dokaze je to, ze ho ulozi do tuku, a my veselo priberame. Chcel som napisat, ze to je nevihoda, ale radsej pomlcim, lebo neviem ako by potom taky medved prezil bez tukovych zasob. Ale to je jedno. Problem je v tom, ze telo nevie nevie poskytnut presne mnozstvo inzulinu, a tak ho vysle radsej viacej. Ale viacej inzulinu ti zaroven aj viac zbyje tvoju glykemicku hladinu cukru v krvi. To znamena ze ti znovu zbyje pod 3,5 a ako som pisal, stav ked mas glykemicku hladinu pod 3,5 sa prejavuje hladom. No a ty si das dalsiu siestu, rapidne ti stupne cukor v krvi, telo vysle inzulin, ale zase o trosku viacej, a ten ti prebytocny cukor ulozi do tuku ale ulozi ho viacej, a tebe hladina klesne opet pod 3,5 a opet si hladna a das si dalsiu siestu. A tak to cyrkuluje, az kym nemas 120 kg a nabeh na infarkt. Siesta bol iba ako priklad potraviny, ktora ma vysoky gi. Ale teraz sa pozrime nato, co by si stalo, keby si si dala napriklad ovsene vlocky. Das si primerane mnozstvo napriklad 100g + 2 dl mlieka. Vsetko sa opakuje ako predtym, rano vstanes a ides jes, ale nie siestu ale prave spominane vlocky. Rano mas glykemicku hladinu tesne pod 3,5 a preto zacinas pocitovat hlad. Lenze ty ak zjes vlocky, tie maju nizky gi, a cukor ti do krvi budu dodavat iba pomaly postupne, to znamena ze ti nesp sobia ziaden, vykyv glykemickej hladiny. Tvoja hladina sa stabilizuje asi tak okolo 5, a ked ti klesne na 4 vlocky ti ju zase postupne doplnia na 5. Predstav si to asi tak, ako keby si mala deravi pohar, a chces tam mat presne 10 cm vody. Samozrejme ze voda ti z deraveho pohara odteha a ti ju musis stale preto doplnat. Ak pohar das pod silny prud vody (siesta) tak ti pretecie, ale ked ho das pod pomaly prud vody (vlocky) tak tolko vody kolko odtecie, tolko pritecia a ty si udrzis hladinu tych 10 cm vody ako chces. Viem, je to blby a nerealny priklad, ale chcel som ti to nejako vysvetlit. Takze janka papat potraviny z nizkym gi, aby sme predisli hladu. M zes jest napriklad aj chlieb, ale len z nizkym gi. Napriklad raznovy a ine. Zo zeleninou. Gi znizuje aj fakt, ked mas v potrave vsetky zlozky (tuky, cukry, sacharidy) takze napriklad celozrny rozok, platok sunky, syra a zeleniny= chutna potrava nizkym gi. Ja sa dost riadim podla tabuliek. Odporucal by som to aj tebe. Za tyzden chytis priblizny odhad do oka, a budes vediet ako sa mas stravovat. Tak asi tolko. Pokusim sa este zostavit ti niejaky jedalnicek, ale napis mi svoje parametre. A to vysku, vahu, vek, zamestnanie, a fyzicku aktivitu. Tak zatim. A ja som na tomto webe tiez asi kazdy den, a vecsinou sa 3x pozriem a ak treba tak aj odpisem. Zatiah ahoj. Milan. Mila janka. Je vidno, ze svoje telo poznas, a zalezi ti na tom, ved si od mladosti si sa snazila o odrziane si postavy. Tvoja vaha na tvoju vysku je vyborna. Je jasne ze pocas tehotenstva priberies, ale to je uplne normalne. Po p rode budes tu nami pisat co a ako, a uvidis, ako si pekne vytvoris novu postavu, len teraz jedz normalne, dieta to potrebuje. Ani velka fyzicka aktivita nie je velmi vhodna, teraz potrebujes oddych. Je dobre ze sa snazis o pohyb, ale neprehanaj to. Hlavne nerob cviky, ktore zatazuju brusne svali. Ked som bol minule v cechach, tak som tam spoznal jedno dievca-parasutistka. No a ona velmi cvicila, hlavne brusne svalstvo, vraj je to pri jej sporte potrebne. A ked bola tehotna, tak je museli pichat latka na uvolnenie, lebo jej v bec nechcelo rast brucho, proste svali nepustili a hrozilo, ze dietatu to oblizi, tak ja len tak, ze radsej si odpocivaj, ako mat take problemy. K tvojmu jedalnicku- z d sledku toho ze si tehotne, nie je vhodne niejako extra sa obmedzovat. Potrebujes mat prijem vsetkeho tuku, sacharidov, bielkovin, ale vitaminov, vlakniny no mas bulimiu a preto je potrebne jest potraviny z nizkym gi, ako som pisal asi vcera. Takze vyluc biele pecivo, biele rozky, biely chlieb. Nahrad to celozrnym pecivo, sezamovym tie maju ovela nizsi gi. Staraj sa o to, aby tvoja strava bola bohata na zmesi. Mozes si dat ryzu, ale aj meso, misku zeleniny a vodu citronovou stavou. Len nejedz holu ryzu, alebo hole meso. Ak sa postaras o to, aby v tvojej strave boli zastupene vsetki potrebne latky, razantne ti to znizi gi. Tvaroh-odtucneny je velmi vhodny- ma velmi vela bielkovin, trosku tuku, sacharidov, vela vitaminov. Ak si das pribliz 100g tvarohu, 2 celozrne rozky a misku salatu, tak ta to musi urcite zasitit. Janka vsimni si, ze ku kazdemu jedlu ti davam aj misku zeleniny, to je fakt d lezite, a potrebne na nizky gi a dostatok vytaminov, mineralov a vlakniny. Soja je velmi vhodna, a dobre su aj ovsene vlocky. Taktiez mlieko, syry a celkovo meso, len ako som hovoril postaraj sa oto, aby si mala na tanieri kazdeho rozku trosku, aby tvoj tanier bol pestry. Janka, ak m zes, tak napis este svoj vek. Tak zatim ahoj. Milan. A janka. Zajdi aj na forum na tejto stranke, je dam aj dost toho o bulimi a anorexii, najdes tam osobne skusenosti a zazitky ludi, co tym bojovali ale bojuju. Skusto, mozno ti to pom ze. Ahoj. Http www. Chudnutie-ako. Sk forum viewforum. Php? F=18sid=ce0c851b7c4f0f18c21d74098dbf0a37. Janka, ja trenujem uz 2 roky, ale ten prvy rok v bec nepocitam. To bolo skoro nic. Sem tam posilovna a ked som tam aj bol, tak som to flakal. V bec nic ma k tomu nemotivovalo. Mam 19 rokov, za chvilu budem mat 20. Mozno si myslis ze som prilis mlady na to, aby som ti vedel v niecom poradit, ale nie je to pravda. Mam 196 cm vysku a ked mi bolo 18, tak som mal 120 kg, proste velke mlade prasiatko. A myslel som si, ze to su geny, ze sa tym neda nic robit, ale minule leto som isiel na letnu brigadu na stavbu do ciech, a ked som sa vratil, tak som mal o 12 kg menej. A to bola moja rozbuska, uvedomil som si ze predsa to ide. A tak od zaciatku skolskeho roka som sa zacal zaoberat poriadnim cvicenim, chodil som na bycikel steper teraz vazim 88 kg, pri 196 cm. Obvod brucha mam 79 cm, a hlavne konecne nie som tucny. 2 mesiace dozadu som ukoncil dietu, lebo uz som az prilis suchy. Teraz sa snazim naberat, ale iba cistu svalovu hmotu. Pijem vajecne bielka po 150 g na den, k li bielkovinam a sam som si zostavil jedalnicek, aby my vyhovoval. Je poskladany tak, aby to malo dostatok bielkovin, vitaminov, sacharidov, a troska menej tuku, lebo sa snazim aby na leto mi bolo troska vidno aj svali na bruchu. Ja cvicim 5x do tyzdna 3x kkk. To je rano kalanetika, po skole kulturistika a vecer kardio. Vsetko ma svoj vyznam. Kalanetika rano z hladiska nizkej glukozy v krvi spevnuje svalstvo, a dost berie tuku, ale musis mat dostatok bielkovin aby si nestratila zo svalov. Kulturistika ma zabezpecuje rast svalovej hmoty, aj kardio trening mi pali tuk. Uz skoro rok sa venujem pravidelnym treningom, velmi vela som toho precital, radil sa ludmi, ktory bud cvicia, trenuju, alebo sa inak venuju tejto problematike. A zime to bolo asi 25 kg, co som bol lahsi, a bolo to aj dost vidno. A tak sa ma zacali ludia pitak, ako? No tak som zacal vysvetlovat a vysvetlovat. A najlepsie na tom bolo, ze davali mi take otazky, na ktore som fakt v bec nevedel odpovedat. No ale nechcel som zostat mimo, a tak som nasiel literaturu, alebo internet, treneri, lekari. Proste som sa snazil nieco nove naucit, a v podstate sa ucim dodnes. Uz mam toho velmi vela nacitaneho, ale hlavne odskusaneho. Takze viem posudit co funguje, co je iba lacny reklamny trik. Zaujima ma mentalna bulimia a anorexia, lebo su to choroby moderneho sveta. Dost studujem, chodim na gymnaziu, maturitny rocnik. Teraz koncim. Ale v bec ma nezaujima studium gymnazia, studujem svoje veci. Za 3 mesiace nastupujem do armady, a preto studujem veci, ktore sa my m zu zijst. Chcem sa stat bud ostrelovacom, pyrotechnikom alebo ako prislusnik vojenskej policie. Nic ine. A preto robim vsetko preto, aby mi to vyslo. Formujem si postavu, studujem jadrovu fyziku, nuklearne zbrane, zbranove systemy, letectvo, a pyrotechnikou sa aj aktivne zaoberam. Casto asi tak 3-4x do tyzdna ma najdes v lese, skusam si vselijake vojenske problemy ako maskovanie, strelba na velku vzdialenost, tlak vybusnin. Proste sa snazim zit aktivne, vykonavat pohyb, pravidelne, racionalne a zdravo jest, pravidelny pitny rezim, a studujem. Dost studujem aj problemy obezity, pretoze chcem vam radit, bavi ma to, a nechcem byt iba niejaky laik, ale nieco viac. Tak zatim sa maj. Ahoj. Ahoj milan. V? Era sme si p sali o tom ve? Ernom jeden. Teraz som si pre? Tala tvoj stru? N? Ivotopis. Je vidie? ,? E sa tomu venuje , p? I sa mi tvoja str nka. Toto sem ce nepatr , ale ned mi zaujalo ma,? E? A bav jadrov fyzika. Tudujem jadrov chemiu, bav ma to, ale? Ud ktor mi sa d bavi? Na t to temu je m lo. Tak ja len tak,? E niekedy sa mo? Me pobavi? ? O? Ta a tak. No, ale u? Kon? M, lebo toto je str nka o inom. ? Au. Mila janka. Keby si si vzala kusok dosky a snazila sa z nej vystruhat napriklad lastovicku, tiez sa ti to na prvy pokus nepodari. Nevadi ze si na prvy pokus zlyhala. Bulimia je zakerna choroba. Nie je hamba ze sa ti to na prvy pokus nepodarilo. Hlavne je, ze tym bojujes. Verim, ze zajtra to uz bude lepsie. Tvoja strava bola dobra, mala si tam zakompenzovane skoro vsetko, co ludsky organizmus potrebuje. Sama si povedala,ze sa ti to skoro podarilo. Ono janka, staci vydrzat jeden den, a kazdy druhy uz to bude lahsie. Skus zajtra nevracat. Nezaoberaj sa prilis stravou. Skus na nu nemyslit. Napriklad si nastav budik na kazde 3 hodiny, a potom on ti pripomenie ze mas jest a nemusis cakat a pocitat hodiny. Janka vyskusaj utiect pred zvracanim. Napriklad ak zistis, ze uz na teba idu stavy, kedy sa zacnes prejedat a hned na to zvracat, tak vyskusaj sa tomu vyhnut. Napriklad chod na hodinu vonku, na bicikel, do posilovne, medzi ludi, k priatelom. Proste aby si nebola doma, alebo v priestore ktore ti pripomina jedlo, janka rozmyslal som, ako ti pom ct a dospel som k nazoru by bolo vhodne, keby si si vecer , alebo rano pripravila na papier jedalnicek co budes jest. Proste si priprav jedalnicek a presny cas, kedy budes kazde jedlo jest. Napriklad. 8 00-ranajky 10 30-desiata. 13 20-obed 17 30-olovrant 19 00-vecera 9 50-jedlo pred spanim ak si to zostavis tak, aby tvoja strava mala nizky glykemicky index nemala by si byt hladna. A ak aj budes trosku hladna medzi jednotlivymi chodmi, tak si proste daj surovu uhorku. A janka, ked budes papat uhorku, skus si ju dat na trosku do mikrovlnky, nech sa ti zahreje. Zaludok lepsie znasa teplu stravu, vyvolava vecsi pocit sitosti. A janka tvoje chute su uplne normalne. Ved si tehotna, tvoja energia ktoru prijimas musi byt zvysene. V ktorom si mesiaci? Ak zajtra vydrzis nevracat, budes si lahat spat so super pocitom, ze si to dnes vydrzala, a potom kazdy vecer si budes pocitat, ze uz 2 dni som nevracala,3,4,5,6, tyzden. Ja ta v tom budem podporovat a velmi ti drzim palce, a hlavne k li tomu dietatku, co nosis pod srdieckom. Vyskusaj zostavit ten jedalnicek, myslim si ze by to malo fungovat, lebo budes presne vediet co mas nakupit, co jest, kedy jest. A hlavne by si nemala byt hladna. A uz nebudes musiet pocitat, ze este polhodiny. Proste razantne budes vediet ze o 19 00 mam veceru, a tak sa idem prejst. A hlavne nemusis mysliet na jedlo, ze co budem jest, budes mat uz vopred zname. No neviem ci ti to pom ze, ale malo by. Vyskusaj, ak nepom ze, tak vymyslime nieco ine. A este k mojej diete, to ze drzim zlu dietu mi otvoril oci az miro vesely. Diki za takeho to muza pod slnkom. Ja som sa snazil malo jest, za zviseneho pohybu. Vyuzival som kazdy pohyb, cvicenia, kulturistiku, az velmi vela behu, a pritom som si stracal na vahe. Bol som na seba taky hrdi, uz mam menej ako 100 kg, potom menej ako 95 kg. Ale neuvedomil som si, ze ako velmi stracam svalovu hmotu. Az ked som nasiel tuto stranku a vsetko pochopil ze neschudne ten co nepapa, ale ten co naopak papa, tak som ihned zacal jest. Ono vies, moja vaha sa zrazu zastavila na 95 kg na nechcela sa pohnut dolu. Cvicil som ako blazon, ale uplne bez vysledkov. Malo som jedol, a tak som nemal ziadne bielkoviny na stavbu svalovej hmoty, a hlavne velmi spomaleny metabolizmus. Ked som zacal pravidelne jest, tak som asi 2 kg pribral, ale ked sa metabolizmus vratil do normalu, tak schudol este na 88, to je moja vytuzena vaha. A teraz jem normalne, len sa snazim co najracionalnejsie. Je jasne ze kazdy den sa to neda. Vzdy ked idem jest, tak tak odhadom si prepocitam gi, a energeticku hodnotu. Ked si niekedy dam aj kolacik, alebo nieco sladsie ci energeticky narocnejsie, tak sa tym netrapim. Nepocitam si energeticky rozdiel (myslim kolko som prijal a kolko spalil) za jeden den, ale za tyzden. A tak viem, ze napriklad dnes som prijal 15 000, ale spalil iba 13 000. Nic sa nedeje, lebo viem, ze cely tyzden som bol napriklad v minuse 1000 kj na den. Tak ak si to prepocitam, tak zistim ze tyzdenne (7 dni) som bol toho 6 dni -1000 kj a jeden den + 2000. Suma sumarum -6000+2000 = -4000. Takze ak som si dal aj kolacik, tak ten den som prijal viacej energie ako spalil, ale za ze cely tyzden som v minuse -4000, takze chudnem. Ale teraz sa uz nesnazim o chudnutie. Iba o odrzanie vahy. Chcem aby mi kolisala tak okolo 89 kg. A uz 2 mesiace sa mi to dari. Tak asi tak. Vyskusaj ten jedalnicek a potom sa ozvi. Ahoj a velmi, velmi a este raz velmi ti drzim palce. Cau. Jarka. Ja studujem jadrovu fyziku chemiu, ktora sa pouziva vo vojesnkom priemysle. Stiepenie, jadrova synteza, neutronova bomba. Ale to sem nepatri. Ale aj tak dik za otazku, ahoj. . Poradte mi niekto kontakt na toho? Loveka,? O mi urob jed lni? Ek na mieru. Dakujem. Mila janka. Ten jedalnicek bol len dalsi pokus ako ti pom ct, treba skusat rozne veci, kazdy sme iny a na kazdeho m ze nieco ine platit. Ked sa dostanem do situacie, kedy viem, ze bud nebude moznost siahnut po zdravom jedle, alebo tam bude kopa nezdraveho jedla, tak to riesim tak, ze si stale beriem zo sebou rozky, a to celozrny rozok maslom + platok syra + platok sunky+ ako vzdy, niejaka zeleninka do ruky, vezmem si asi tolko, aby po energeticke stranke mi to vyhovovalo, glykemicky index je nizky, takze ma to nasiti, a hlavne vodu, tak aby mne vystacilo na pravidelny pitny rezim. A este k tomu jedalnicku. Janka, m j jedalnickek bol iba orientacny. Mam susedu, ktora sa snazi schudnut, a sem tam si pyta radu. Ja som je poradil jedalnicek a tabulkove hodnoty a nevie si to vynachvalit, pomaly a hlavne zdravo chudne, a je stastna. Vzdy ked najde niejaky problem, tak mi zvoni na dvere. Ale odkedy ma ten jedalnicek, tak zatial nebola ani raz. Ona je troska pedant, a vsetko musi mat pod kontrolovu. Napriklad vypocital si, ze jej bazalny metabolizmus je 5000 kj a pohybom spaluje asi 3000 kj. Dokopy 8000 kj. Ma trosku problemy so srdcom, a tak nesmie rychlo chudnut. Kazdy den chce byt v minuse 1000, co za mesiac tvori asi 2 kg na vahe dolu. Ona ma vsetko vo svojom jedalnicku presne propocitane, energeticku hodnotu, glykemicky index casy. Napriklad ked vie ze dnes p jde rylovat zahradku, tak by bola viacej v minuse ako 1000, a tak si pripocita dalsie jedlo. Fantasticky a zdravo schudla a na pripravu jedalnicka venuje asi hodinu z nedele, a na cely tyzden ma postarane. Presne si nakupi, a hovorila, ze je aj o par stovak tazsia co usetrila na nakupoch. Presne si nakupi co potrebuje na tyzden, a po pripade ma v spajzi niejaku rezervku keby nieco zlyhalo. Tak som si myslel, ze by ti mohol jedalnickek pom ct, pocul som, ze pomohol mnohym inym ludom. Tak asi tak. Janka ak sa ti tento napad paci, tak si ho zostav sama podla seba, ako tebe vyhovuje, ale tak aby si medzi jedlami mala 2-3 hodinky pauzu. Tak zatim, este sa ozvem, napis ako ti dopadol dnesny den. Drzim ti palce a verim, ze to bude lepsie. Ahoj. Ahoj janka. Je vidno ze sa velmi snazis, a pomaly sa zakrada vytuzeny vysledok. To ze si mala mensiu chut prejedat sa, je sp sobene zvisenym jedenim zeleniny, ktora je vynikajuce riedidlo glykemickeho indexu. Skutocne ti velmi drzim palce. Som na teba hrdy ako bojujes, a ako posuvas svoje hranice. Komunikacia je velmi d lezita, pis, ja ti vzdy budem odpovedat. Dost sa snazim studovat mentalnu bulimiu, aby som ti vedel niejako lepsie pom ct. Ale to ze ti vydrzala uz do 18 00, je podla mna uspech. Uvidis, zajtra to bude este lepsie, a raz pride ten den d, kedy tym skoncis nadobro. A tvojim pristupom to bude za chvilu. Je vidno ze sa snazis, chces byt zdrava, zdravo zit. Janka, v bec to nebolo vela, sk r by som povedal ze primerane. Neboj sa jest, ved musis jest za dvoch. V tvojom pripade sa ani nesnaz orientovat vahou. Lebo tvoja vaha musi rast hore. Do tvojho p rodu ti chybaju asi 2-3 mesiace. Za ten cas sa snaz zit racionalne, zdravo a papaj, aj bez ohladu na postavu. Die? A ma prednost. A prave to, ze do p rodu ti chyba uz len par dni, myslim si, ze v bec si niejako extra nepokazis postavu. Po p rode, ked budes odpocinuta m zme zacat formovanim postavy. Kludne ti napisem cviki, urobim vypocty (energeticke), poradime ti, pom zeme a znovu budes vyzerat velmi dobre. Pomaly vyhravas nad bulimiou. Malo veci sa da zmaknut na prvy pokus, ale ty sa stale lepsis, a lepsis. Uvidis, zajtra to bude este lepsie. A mozno aj ten den d. (dufam). Stale papaj pri kazdom jedle vela zeleniny, od nej urcite nepriberies. Janka a trenuj si svoju v lu, nedaj chorobe vyhrat. Ak budes mat chut prejedat sa, tak vyskusaj si povedat, dobre, ale hodinku pockam. Je to asi nieco take, ako ked fajciar chce prestat fajcit. Naraz sa to neda (cest vynimkam), a prestat navzdy, to si ziada pevnu v lu. Tak si ju trenuj. Napriklad fajcim a chcem prestat, tak samozrejme ze si zapalim. Ale ked na mna pride chut das si dalsiu, tak si poviem das si ju, ale za pol hodiny. A zafajcim si. A potom ked znovu dostanem chut, tak si poviem, ano dam si ju, ale za 2 hodiny, az ras sa dostanem do takeho stadia, ze si poviem ano zafajcim si, ale tak za tyzden. Bulimia je o tom, ze bojujes proti vlastnemu mozgu. Zakladom uspechu je dohodnut sa, aby aj jemu, aj tebe bolo dobre. Treba vsak len bojovat a trenovat. A tebe sa to dari. Ved posunula si svoje hranice uz za 18-tu hodinu. Zajtra, ak budes mat chut prejedat sa, tak sa trenuj, posnas sa aby to bolo aspon okolo 19 00 alebo viacej, aby si zase bola o kusok blizsie v cieli. Verim, ze to dokazes. Velmi ti drzim palce, ahoj a zatim. A zajtra mam skolu, tak napisem az vecer. Ahoj. Ahoj mila janka. Rozpraval som sa ludmi, cital som odbornu literaturu, internet. Proste vsetko, kde sa daju zohnat informacie o mentalnej bulimi. A mam pre teba zopar informacii. Mojim cielom je ti pom ct, zaroven mi to robi radost. Bulimicka potrebuje vela pochopenia a podpory. A prave tieto veci odomna vzdy dostanes, viem ze ti to len pom ze. Liecba bulimie je velmi komplikovana, a ani psychologovia nie su, jednotny v nazore, ako spravne a ucinne liecit tuto zakernu chorobu. Kazdy clovek je iny a na kazdeho plati nieco ine, a preto treba skusat. A presne oto sa pokusame my, raz urcite najdeme riesenie, ktore bude ucinne. Takze v prvom rade komunikacia, nic nedrz v sebe, nic nezatajuj, vsetko co ta trapi napis. Ja sa ti vzdy budem snazit pom ct. A teraz k tej liecbe. Bulimickam casto pomaha objasnenie problemu, a to aj teraz urobim. Bulimia je psychcka porucha prijmu potravy, kedy clovek nevie udrzat kontrolu nad jedlom. V zachvate hladu neudrzi kontrolu a masivne sa prejeda. Preto je nutne, aby bulimicka pocas liecby nikdy nepocitovala hlad. Hlad je prirodzena reakcia organizmu na nizku, alebo znizujuca sa hladinu cukru v krvi. Znizena hladina cukru m ze byt sp sobena nepravidelnym jedenim (proste ak si das ranajky o 7 00 a dalsie jedlo az vecer) alebo inzulinom. Preto sa musis vyvarovat situaciam, kedy dochadza k nadmernemu vylucovaniu inzulinu. K nadmernemu vylucovaniu inzulinu dochadza po poziti potravy vysokym glykemickym indexom. Preto treba potraviny z hladiska gi rozdelit na bezpecne a nebezpecne. Bezpecne (nizke gi) nebezpecne (vysoke gi) janka vytvor si na papiery aspon 20 bezpecnych potravin. A je potrebne si vytvarat jedalnicek. Viem ze to si mlada a preto nie je vhodne si vytvarat, jedalnicek na tyzden. To m zu tak d chodcovia, co maju na praci kazdy den to iste. Ale mlady clovek je aktivny a kazdy den sa deje vzdy nieco ine. Preto vzdy ked rano vstanes, daj si ranajky a pocas nic si vytvor jedalnicek na prave ten den, a poskladaj tam potraviny prave z toho zoznamu 20 bezpecnych potravin. Navrhni si to tak, aby ti to pasovalo. Napriklad ked vies ze o 15 00 musis ist na postu, tak si tam asi nedas olovrant. Proste si to sprav tak, aby ti jedlo pasovalo vtedy ked budes mat volno, prestavku alebo iny volny cas. Janka pravdou je, ze myslienky na jedlo provokuju hlad. To znamena ze clovek aj ked nie je hladny, ale na jedlo mysli, tak ten hlad pocituje. Uvediem zivy priklad, ked najedena sedis pred televizorom a zacnu davat reklamu na cokoladu. Sp sob aky to oni podaju, ti vytvori taku chut, ze keby si ju tu mala, tak hned ju zjes. Preto nie je vhodne mysliet na jedlo, pretoze aj myslinky m zu vyvolavat hlad. A ako som hovoril, bulimicka nesmie pocitovat hlad. Preto musi zablokovat svoje hladne myslienky. Najlepsie by bolo, keby si si fakt ten jedalnicek na jeden den zostavila, a tym padom by si vedela presne co mas jest, co mas nakupit, vies ze potraviny ktore jes su bezpecne a hlavne ze jes pravidelne, zdravo a nebudes pocitovat hlad. A aby si nemyslela ze kedy uz bude olovrant, tak mala by si vytvarat aktivity, pri ktorych ti leti cas. Kazdy clovek ma niejaku aktivitu, ktoru ma rad, a pri ktorej si fakt m ze povedat, ze mu pri nej zbehne rychlo cas. Napriklad niekto ma rad prechadzky, knihy, dobry film, posilovanie, kone, rozne konicky, pocitacove hry. Istotne mas aj ty niejaku aktivitu co ta bavi, a pri ktorej ti zbehne cas. No a jedlo si nechaj pripomenut budikom, pripomienkou v mobile a. Ze vraj to funguje, ale ako hovorim treba vyskusat. Hovoris ze si jedalnicek skusila, ale nevyslo ti to a brala si to ako zlyhanie. Janka ak si ho zostavis rano na jeden den, tak si myslim ze vies co dnes a kedy budes robit a vyjde ti. No neviem. Skus. A este je velmi d lezity pitny rezim. To je asi to najjednoduchsie. Kazdu hodinu vypit pohar vody nie je asi u nikoho ziaden problem. Janka, ak sa pozries na koren veci svojej choroby, mozno aj to ti pom ze. Takze trpis bulimiou. Bulimia je reakcia zo strachu z pribratia. Clovek sa boji, aby nepribral, aby mal dobru postavu. A tu je koren veci. Kv li comu chces tak velmi mat dobru postavu? Modeling? Manzel? Kolegovia? Ludia? Susedia? Kv li comu? Kv li komu? Ak na tuto otazku vies odpovedat, vies uviest ten d vod, tak sa zamysli ci ti to stoji zato si takto nicit zdravie a ohrozovat vyvin dietatka. Janka, clovek trpiaci mentalnou bulimiou je na seba hrdy, ako vynikaju dokaze zvladat problemy so svojou postavou. M ze jest vsetko a pritom nepribrat. Jeho racionalne zmyslanie je uplne narusene, a nevidi v tom ziaden problem. A az ked si uvedomi, ze uz to nezvlada, ze uz nedokaze ovladat svoju neskrotnu chut na jedlo, az vtedy sa oplati takym clovekom komunikovat a pomahat mu. Ty keby si to nechcela, tak ja by som ti mohol aj pisat romany, zahrat serenadu pod oknom ale vysledny efekt by bol nulovy. Janka, svoje neuspechy neber ako prehru. Ako som hovoril, liecba bulimie je boj vlastnym mozgom. A prave to, ze ty svoj neuspech beries ako prehru, to je len jedna zo strategii, ake mozog vo svojom boji vyuziva. Tvojmu mozgu momentalne taky stav vyhovuje, a nechce sa ho vzdat. Ved denne papas vela veci a jemu je dobre. Podobne to je aj ked chces prestat fajcit, pit, jest sladke, fetovat. Proste tvoj maly neuspech mozog vyhodnocuje ako prehru, lebo vie, ze tym skoncis a pokracujes dalej vo svojom style zivota. Uvediem priklad. Fajciar sa snazi prestat a uz 3 dni nefajci. Mozgu nikotin samozrejme chyba a vselijako bojuje, aby ho ziskal. No a fajcirar si vyjde do spolocnosti a zrazu stretne kamarata z vojny, ktory mu ponukne jednu cigaretku. A fajciar si jednu da, a nasledne to chape ako prehru, berie to ze nevydrzal a tak veselo fajci dalej. Cital som, ze mozog pouziva az 30 r znych strategii ako dosiahnut svoje. Ale teraz si uvedom, co by sa stalo, keby to fajciar nebral ako prehru, a proste by si jednu zafajcil. Tak by si povedal dobre, jednu som si dal, ale abstinujem dalej. A aj ty, ked ti nieco nevyjde neber to ako prehru, ale ako dalsiu uzitocnu skusenost, a sk r sa zameraj na pricinu, preco ti to nevyslo. Poloz si otazku kde som spravila chybu? A ak nad tym porozmyslas a tu chybu najdes, tak nabuduce ti to vyjde. A ked nie, tak zase porozmyslaj kde mohla ta chyba byt a odstran ju. Mozno tych chyb bude 10, a az ked ich odstranis, tak dojdes do ciela. Takze nic neber ako prehru, ale ako skusenost, ponaucenie a ked ti to nevyslo tak najdi chyby a urcite ti to p jde. Tak asi tak, a porozmyslaj nad otazkami, skus prehodnoti kde sa stala chyba? Ahoj a verim, ze kazdym dnom to bude lepsie a lepsie. . Ahoj milan, aj ja by som vas chcela poprosit o radu samozrejme chudnutim. No ak mi viete poradit nieco co by sa mozno hodilo viac na moju osobu a vylepsenie tej postavy. Mam sedave zamestnanie v kancelarii, vysku mam 165 a vahu 57 asi 10 rokov som mala 55 a teraz som pribrala 2 kila a som uplne z toho na nervy. Aj ked to bude zniet divne nie som osoba zavisla na cokolade v pohode nemusim jest cokoladu aj 3 mesiace ani keksiky, takze nemyslim ze je to zo sladkosti taktiez mam rada zrdave veci ale aj nezdrave ale to asi kazdy. No najhorsie je ze mam pracovnu dobu do 18tej a jednoducho na nejaku posilovnu nie je cas. Aj ked viem ze asi to by pomohlo najviac. Viete mi odporucit napr. Nejaku stranku alebo nieco kde by som si vedela pocitat kalorie, alebo nejako aspon takto sledovat svoje stravovanie. Hore si spominal susedu a nejake tabulky a stravovanie nevies nieco take odporucit aj mne dakujem pekne. Ahoj mila janka. Tak ako ti dopadol dnesny den? Ja som precital v skole mnoho odbornych clankov o bulimii, aby som ziskal niejake informacie. Bulimia je choroba, a aj ju rodzejujeme na r zne stadia. M ze mat lahke, stredne stadium, tazke. Vo seobecnosti clovek tripi bulimiou vtedy, ak minimalne 2x do tyzdna po dobu 3 mesiacov chyta zachvati pazravosti. Pod pojmom mentalna bulimia si kazdy predstavy zenu, ktora sa naje a hned vsetko vyvrati. Ale, zvracanie je len jeden z prostriedkov ako sa zbavit prebytocnej energie. Bulimicky casto vyuzivaju aj ine prostredky ako su nezmyselne diety, nadmerne cvicenie, hladovanie, ale aj lieky na zvysenu cinnost stitnej zlazy, rozne prehanadla, uzivanim laxativ, diuretik (lieciva). Najhorsie na bulimii je neovladatelna pazravost. Clovek si stym nevie dat rady, a casto sa prezera dovtedy, az kym nema bolestive brucho. Myslim si, ze ty si v tom lahkom stadiu bulimie, a vtedy sa clovek dokaze toho dostat bud sam, alebo podporou priatelov. Kolko krat do dna chytas zachvaty pazravosti? Cital som r zne psychologicke postupy, ale vzdy zakladom liecby je komunikacia, a kognitivne objasnovanie problemu. Bulimicka ma proste narusene racionalne zmyslanie, a pokial sa jedna o lahke stadium bulimie, tak vtedy je potrebne komunikaciou zmyslanie obnovit do normalu. Psychologovia casto svojim pacientkam sa snazia presne a nazorne vysvetlit, o com bulimia je, a ake ma nasledky. Snazia sa oto, aby si clovek sam uvedomil kde robi chybu a hladaju spolocne vhodne riesenie. A oto sa pokusame aj, my. Tazke stavy bulimie sa liecia liekmi (sedativami), snazia sa aby ked clovek chytil zachvat pazravosti, tak bud to v klude presedel, prespal alebo ine veci. Bulimicke problemy sa malo kedy podari zvladnut na prvy pokus. Je to otazka tyzdna, alebo aj par mesiacov. Janka ja velmi casto chytam zachvaty pazravosti. Schudol som 32 kg, a teraz sa snazim budovanie svalovej hmoty. Vela cvicim a pijem susene vajecne bielka (proteiny, bielkoviny). Po treningu vsak treba dodat do tela rychle sacharidy, aby sa aktivovala tvorba svalovych vlakien. Problem je tom, ze rychle sacharidy, to su tie nebezpecne jedla, o ktorych sme si minule pisali. Proste za kratku dobu sp sobuju velky hlad. Janka poviem ti, spociatku mi robilo dost velky problem svoj tazky hlad ovladat. Mal som chut na vsetko, aj na to, co mi v bec nechuti. Par krat som aj vyraboval celu chladnicku, ale hned nato som mal zo seba velmi zly pocit, a uvazoval som, ako sa mam tej prebytocnej energie zbavit, aby som nepribral. Napadalo ma vela veci, zvracanim, p jde si celu hodinu zabehat pri extremnej zatazi, alebo podrzim hladovku. (a to su priznaky bulimie). Preto som ti v prvom prispevku napisal, verim ti, lebo sam viem, ako je tazke bojovat extremne velkym hladom a kolko krat som sam zlyhal, a pol chladnicky som bol tazsi. No uvedomil som si, ze to k nicomu nevedie. Mam svoj jeden velky ciel- dostat sa do armady a mat pekne vypracovane brucho. Obidve tieto veci trosku navzajom suvisia. Ked budem mat dobre vypracovane brucho, ovela lepsie budem zvladat fyzicku zataz a tym mam aj budem mat lepsie sance na karierny rast. Mne sa celkovo paci, ak maju muzi dobre vypracovane brucha a tak sa o to snazim, a uz vidno niejake tie malicke vysledky. Uvedomoval som si, ze nem zem jest vsetko co ma napadne a este k tomu obrovsky objem. Mne velmi pomohlo, ked som studoval ludske telo, jeho fungovanie a hlavne travenie. Naucil som sa, ze hlad je iba nizka hladina cukru v krvi. A tak som vedel, ze ked vyjdem vyjdem z posilovne a dam si rychle sacharidy, preco sa za pol hodiny dostavy velky hlad. Prisiel som domou, a dal si na tanier to co skutocne potrebujem a co je pre mna potrebne (z energetickeho hladiska, glykemickeho indexu, vytaminov. ). Normalne som si sadol za televizor a v klude vsetko zjedol. Ale m j hlad bol este stale obrovsky. Mal som chut azda este na vsetko, na meso, parky, aj kabu, rozky, chlieb, tortu, proste na vsetko co sa da zjest. Ale prave k li tomu, ze som studoval ludsky organizmus, tak som vedel ze hlad je len nizka hladina cukru v krvi a ja som sa prave najedol, takze uz len musim pockat kym sa mi cukor z potravi dostane do krvi a hladinu cukru vyrovna na normal. A skutocne. Janka ono len staci pockat 10-15 minut, kym prebehnu chemicko-biologicke reakcie a hladinu cukru ti vyrovnaju na normal. A odvedy som uz ani len nepomyslel na to, ze spasem celu chladnicku. Naucil som sa hladom zit, ked vyjdem z posilovne a dam si cukry, okamzite dostanem hlad. Ale vim ze je potrebne (kv li dobre vyzerajucemu bruchu) si dat normalnu porciu jedla a pockat. A tak cakam a skutocne ma m j velky hlad za tych 10-15 minut prejde a je po probleme. Janka myslis si ze keby na teba prisla neprijemna pazravost, dokazala by si si dat normalne jeden tanier jedla a pockat tych 10-15 mozno 20 minut? Ak nie, tak budeme trenovat kym to nedosiahnes. Takze mila janka. Teraz som postupoval podla psychologickych postupov. Oboznamil som ta z problemom a kognitivne (nazorne, an priklade, cize na sebe) som sa pokusal o vysvetlenie problemu. A teraz riesienie. Je zbytocne zaoberat sa otazkymi preco trpis bulimiu. To bude aj tak neucinne. Psychologovia to pouzivaju iba pri prvej terapi nato, aby sa pokusili u pacientky obnovit racionalne zmyslanie. Ale ty uz ho mas obnovene, realne uvazujes, snazis sa problem riesti. Vzime sa do realiti. Si v tom zacarovanom kruhu, trpis nou a je potrene najst riesenie. Ani fajciarovi uz nepom ze, ked si uvedomi preco zacal fajcit, potrebuje radu ako prestat. Takze, myslim si, ze ti pom ze ak cely den budes jest bezpecne (vysoky gi) jedla. A ak na teba pride obzerstvo, tak si proste daj len jeden tanier bezpecnej potraviny (vysoke gi), a skus 20 minut pockat. Po tom case hlad urcite ustupy. To viem z vlastnej skusenosti. Ak ti to nevyjde, tak sa nic nedeje, v takom pripade je potrebne trenovat si v lu. Naprikald pride na teba obzerstvo, das si tanier racionalnej stravy a cakas. Mozno prvy den vydrzis cakat len 5 minut, ale na druhy den to uz bude 10 minut, na treti den to bude 15 minut a na stvrty den to bude 20 minut a po 20-tich minutach hlad ustupy a ty si vyhrala. Janka rozumiest tomu? Tak a teraz pis ty, zaklakom je komunikacia. Ahoj. Verim, ze to zvladnes. Tak sa drz. Milan. Mila bene. Chudnut sa da v kazdej situacii. Samozrejme sportom je to najlesia cesta. Ale pokial nan tiet casu, tak je potrebna vhodna zmena jedalnicka. V prvom rade vas musim upozornit , aby ste si nezostavovali sama dietu, to by ste boli len o par kil tazsia. Laik si nevie sam zostavit dietu, a ak sa oto pokusi, tak vysledkom je ze vzdy len priberie. Najvecsim problemom je, ze si rozhodite metabolizmus, a vtedy sa pribera aj z malickosti. Takze vam radim, aby ste si nastudovali bazalny metabolizmu glykemicky index energeticke hodnoty potravin ale mila bene, ja by som na vasom mieste v ziadnom pripade nedrzal dietu. 2 kg, sa daju vyriesit za par dni na stacionarnom bicikli. Ale to uz vy musite vediet. A teraz to, oco ste ma prosili http www. Chudnutie-ako. Sk dieta vypocet-bazalneho-metabolizmu http www. Chudnutie-ako. Sk zdrava-vyziva-racionalna glykemicky-index-potravin http www. Kulturistika. Sk pages vyziva nutric-h potravin. Htm tak zatim. Ahoj. . Mila bene. Chudnut sa da v kazdej situacii. Samozrejme sportom je to najlesia cesta. Ale pokial nan tiet casu, tak je potrebna vhodna zmena jedalnicka. V prvom rade vas musim upozornit , aby ste si nezostavovali sama dietu, to by ste boli len o par kil tazsia. Laik si nevie sam zostavit dietu, a ak sa oto pokusi, tak vysledkom je ze vzdy len priberie. Najvecsim problemom je, ze si rozhodite metabolizmus, a vtedy sa pribera aj z malickosti. Takze vam radim, aby ste si nastudovali bazalny metabolizmu glykemicky index energeticke hodnoty potravin ale mila bene, ja by som na vasom mieste v ziadnom pripade nedrzal dietu. 2 kg, sa daju vyriesit za par dni na stacionarnom bicikli. Ale to uz vy musite vediet. A teraz to, oco ste ma prosili chudnutie-ako. Sk dieta vypocet-bazalneho-metabolizmu chudnutie-ako. Sk zdrava-vyziva-racionalna glykemicky-index-potravin kulturistika. Sk pages vyziva nutric-h potravin. Htm tak zatim. Ahoj. . Bene, miro vesely ma antispomovu ochranu, takze pred odkazy si napiste www. Tak asi tak. . Dobry ve? Er. Chcela by som sa spyta? ? I by mi vedel niekto poradi? Neake cviky k mojmu problemu. Tancujem pomaly u? 4 roky, a mam svalnatej ie lytka,ktore ma trapia preto? E to je take nesumerne zo stehnami, a celkovo sa mi moje nohy nepa? Ia. Nevedel by niekto poradit neake cviky ktore by mi vyformovali aspon trochu moje nohy,bez toho aby sa mi e te viac zva? Ili tie svaly? Prave naopak, tro ku tie nohy zkr li? , preto? E viem? E tych svalov sa u? Nezbav m. Prajem kr sny zbytok ve? Era a vopred dakujem. Mila janka. K tvojej otazke zeleniny. Je to velmi diskutabilna tema, niekto jej m ze zjest 5 kg denne a v pohode, a niekto zje jednu mrkvicku a uz ho boli zaludok, nafukuje ho. Sama si musis najst riesenie, ako a kolko na den, ale je vhodne ju miesat ku strave. To uz vies. Janka, ak zistis ze nebezpecne jedla ti neprekazaju, a nezhorsuju tvoj doterajsi zdravotny stav, tak m zes, ale v primeranych davkach. Zakladom je, aby ti nevyvolavali hlad k li vysokemu glykemickemu indexu. Janka, nie je my zle z tvojho rozpravania, je dobre ze o tom pises, uvedomujes si chybu, a to je prejavom racionalneho zmyslania, co bulimicky casto maju zablokovane. Hovoris, ze si dnes vydrzala do pol siestej. To znamena, ze dovtedy si bola v pohode a potom na teba prisiel zachvat pazravosti? V tvojom pripade treba jednoznacne skusit trening v le. Je potrebne, ked na teba pride pazravy hlad, tak zjest jedno jedlo, a pokus si dat prestavku, kym si das dalsie. Myslis si ze to dokazes? Ako dlho? Janka, velmi by ma zaujimalo, co ta vedie k tomu, ze uz prestanes prejedanim a nasledne vracanim, ked ta chyti zachvat pazravosti. Je to sytost? Si uz sita? Alebo plna? Mozno tu treba hladat odpoved. A este k tomu treningu v le. Myslim si, ze to je jedine riesenie ucinneho boja bulimiou. Budes si trenovat velkost prestavky medzi jedlami. Zajtra, ked na teba pride zachvat pazravosti, tak zjec jedno jedlo, a skus si dat prestavku. Snaz sa co najdlhsie, a potom si stopni, ako dlho si dokazala odolavat kym si si dala dalsie susto. Budeme musiet trenovat prave tieto prestavky, a snazit sa oto, aby kazdy den boli co najdlhsie, az kym hlad postupne neustupi. Viem, bude to tazky boj, ale da sa to, pokial mas silnu psychicku podporu. A manzel vie o tvojom probleme? , alebo ani netusi. Pokus sa odpovedat na tieto otazky, a ja sa este nieco nastudujem z odbornej literatury. Snazim sa najst niejaku vyliecenu bulimicku, aby mi vysvetlila, ako to dokazala ona, aby som ti mohol podat niejake presnejsie informacie. Tak zatim ahoj. Zajtra sa urcite ozvem. Cau, a drzim ti palce. Milan. . Mila janka. Prave teraz som docital jeden velmi zaujimavy clanok o bulimii, a zistil som, ze zatial co som sa ti pokusal poradit, tak bolo + spravne. Skutocne bulimicky by mali jest stravu bohatu na zeleninu a velmi dobrym prostriedkom boja proti nej je prave ten trening v le. Mam pre teba jednu informaciu, ktora ti mozno pom ze. Ja si osobne myslim ze ten trenig v le by ti mohol vyjst a vyzera byt velmi slubny. Takze liecba sa zaklada na tom, ze cely den normalne jes normale bezpecne jedla. Tvojim najhorsim problemom je zvracanie. Ale pravda je, ze keby si sa neprejedavala, tak by k tomu zvracaniu nikdy nedoslo. Takze sa musime posnazit, aby k tomu prejedaniu v bec nedoslo. Bolo by velmi vhodne, keby si pocas zachvatu pazravosti si dala iba jedno bezpecne jedlo, a pockala 20 minut. Keby si vydrzala 20 minut, bol by to uspech. Ale janka, nesmies byt pri tom nervozna. A preto nie je vhodne stale pozerat na cas. Viem, to co ti teraz poviem tak to pre teba asi bude velmi tazke, ale urcite by ti to pomohlo. Janka vytvor si cedecko, ale mp3, alebo ine medium hudbou, ktoru mas rada, a hlavne ktora ta upokojuje, a tak aby tam boli pesnicky minimalne na 20 minut. Janka teraz ti dam jednu d lezitu otazku, a chcem aby si mi na nu odpovedala. Predstav si situaciu ze na teba pride zachvat obzerstva a ty prides a v klude si das jedno bezpecne jedlo, napijes sa vody a aj ked mas este stale velke nutkanie jest, neurobis to, ale si lahnes do pohodlnej polohy a pustis si pesnicky. Dokazes si takto polezat 20 minut? Ak ano, tak za tych 20 minut energia z jedla ti vyrovna hladinu glukozy v krvi, a ty by si mala stratit chut na jedlo. Myslim si zeby to mohlo vyjst, len mi napis, ci by si to dokazala. Velmi ma to zaujima a myslim si, ze keby si takto par dni potrenovala, tak sa naucis ovladat svoj hlad a nad tou debilnou chorobou zvytazis. Prave hudba ti k tomu pom ze, lebo nebude musiet mysliet na cas, ale budes vediet, ze si polezis minimalne 7 pesniciek. Pocas lezania mysli na pekne veci, spominaj na pekne myslienky, spievaj si, proste vykonavaj aktivitu, ktora by ti blokovala myslienky na jedlo. Myslim si ze by to mohlo vyjst. Viem, asi ti kladiem prilis vela otazok, ale chcem ta spoznat, aby som vedel co na teba bude fungovat a co nie. Tak zatim, zajtra sa zase ozvem. . Janka, toto si musis precitat. Ahoj http www. Schudnem. Sk 2007 06 01 bude-dnes-dobry-alebo-zly-den milan. Ahoj mila janka. Dnes sme mali v skole psychologicku, a tak som po vyucovani za nou zasiel, a pytal si niejake rady. Bol som velmi zvedavy na mnozstvo veci ale v prvom rade som chcel vediet ze ci je vhodne, aby som sa ti pokusal pom ct, ved ja nie som ziaden odbornik. Odpovedala mi, ze bulimicky maju casto problem zajst za niekym koho poznaju, lebo sa hambia, boja nasa internetova diskusia je vhodna, lebo o problemoch treba hovorit. Velmi dobre to rozvyja rozumove zmyslanie. Kazdy kto pise o svojich problemoch, zaroven si trenuje mozog, hlada vhodne riesenia na jeho odstranenie a hlavne mu to pomaha. Takze je to v poriadku. Vidim ze sa velmi snazis, hodne si sa toho naucila, vyskusala. A to su skusenosti, ktore casto ani v odbornej literature nenajdes. Pytala sa ma, mam niejake riesenie na tvoj problem. Povedal som jej o tom treningu v le. Myslim to, ze ked na teba pride obzerstov, tak si dat len jeden tanier bezpecneho jedla a potom 20-25 minut pockat pri niejakej upokojucej hudbe. Janka, ta psychologicka tym bola skutocne nadsena, a vrat to aj m ze mat vysoke percento uspesnosti. Ano, odpovedala si mi na vsetky otazky, len na jednu nie. Myslis si ze by si vydrzala pro svojom zachvate jedenia si dat jeden tanier bezpecneho jedla a potom 20-25 minut pockat? Som z mesta medzilaborce, vychodne slovensko. Ahoj, este sa ozvem. . Dievcata, na travenie je velmi vhodne pouzivavat vyrobok od rajo-acidko. Stoji to asi 35 sk, ale fakt funguje. Po 3 dnoch sa vam vsetko vrati do normalu. Tak vyskusajte. Zatim. Ahoj. Zacala som chodit do posilovne, velmi sa mi to paci a upravou stravy som takmer za dva tyzdne zhodila 4 kg. Malo, ale radsej takto, ako naraz vela a potom to nabrat hned naspat. Chcem sa opytat, ake cviky su vhodne, aby som ten tuk stratila. Vraj bicykel a steper nie, ze naberiem do noh svaly a to ja prave chcem, aby nohy boli tensie ide v podstate o cviky na cele telo, vsade mam rovnako umiestneny tuk. A este jedna otazka. Je pravda, ze ak mam pri cviceni na sebe viac oblecenia, schudnem viac akoby som mala len kratke tricko? Ked sa viac spotim, chudnem viac? Nezda sa mi, ale pocula som to, tak sa pytam. Za odpovede dakujem. . Mimi vsak 4 kg za 2 tyzdne nie je malo. To je prave naopak velmi vela. Mesacne takymto tempom schudnes asi tak 8-9 kg. Neviem, kto ti to radil tym bicyklom a steperom, ale prave opak je pravdou, pri nich sa najlepsie chudne. Ako zena sa absolutne nemusis obavat narastu svalovej hmoty, naviac svalova hmota je kompaktnejsia ako tuk a ak by si aj nejaku nabrala, nespravilo by to viac nez 1cm na obvod stehna po takom polroku. Tuk chudnes vzdy z celeho tela bezohladu na to, ktoru partiu cvicis. Co sa tyka toho oblecenia ono je to ciastocne pravda, organizmus spotrebuje viacej energie na termoregulaciu, ale tento zisk je taky maly, ze sa to za tie uplne prepotene saty neoplati a naviac cim je teplejsie, tym sa ti horsie cvici (clovek sa lahsie unavi, dehydruje a pod. ). . Ahoj, mam 23 rokov, 170 cm a 59-60kg (po vcerajsom jedeni asi 60 ale inak 59) diety su nanic len pokazia zrdavie ako som uz stihla neraz vyskusat. Asi pred 4 mesiacmi som mala cca 65kg a veeeela tuku na sebe. Zacala som cvicit dost aktivne ak sa to da tak povedat cvicim kazdy den chodim na aerobic cca 4x tyzdenne a ked nejdem tak doma aspon 30-40min a tym sa mi podarilo chudnut aj ked nie velmi na vahe ale na objeme ano zmenilo sa mi sadlo na svaly a na obleceni je to dost vidiet samozrejme ze som nie len cvicila ale inak sa aj stravovala lenze u mna je taky problem ze ja sa tak 4 dni do tyzdna stravujem ukazkovo ale potom to pokazim vzdy prejedanim a podobne hlavne so sladkym ja milujem sladke a ked ho nemam som dost zla a protivna. Proste neviem si udrzat ten rezim stale po par dnoch to pokazim chcem sa spytat ze viem ze mam jest 5x za den ale neviem ako to mam robit vecer lebo chodim cvicit o 18 a potom ked dojdem domov je aj 20 a casto chodim spat uz o tej 22-23 tak neviem ze ci si mam davat nieco jest este po cviceni resp. Co si mam dat pred cvicenim aby to bolo spravne chcem schdnut este tak cca 4kg aby som bola asi spokojna poradis mi nejak? Ak som napisala nieco zle alebo nedostatocne tak doplnim dakujem. Evan o tej osmej kludne mozes jest, idealne nejake bielkovinove jedlo (tvaroh, cottage, tuniak, atd. ) so zeleninou. Kedze cvicis, mozes pridat i nejake pomale sacharidy ako 2 krajce chleba cestoviny alebo ryza (50g max). Tie chute na sladke su urcite sposobene hypoglykemiou, takze sa asi nebudes stravovat uplne ukazkovo aj ked si to myslis. . Ahojte vsetci. Zatial som si to tu len tak prebehla a musim povedat ze to vyzera na super stranku ja som cez zimu schudla 5kg. Tak podvedome som obmedzila vecerne jedenie, vobec som necvicila a bolo to. Lenze teraz sa to zastavilo mam 170cm a 62kg, 22 rokov. Chcem schudnut este 6kg, proste aby som bola stihlejsia. Aj ked na vahu to mozno nie je az take priserne, mam na sebe kopec tuku ktory ma fakt rozculuje. Mam na vas teda par otazok. Co sa pohybu tyka, zacala som behavat. Tych 45minut ale zatial nezvladam, vydrzim tak 25-30. Je nutne behavat rano? Vraj na lacno je to najlepsie na chudnutie, ale mne to viac vyhovuje vecer. A ako casto do tyzdna? Zrejme kazdy den, lenze to sa mi zatial nedari, tak som z toho nervozna ak nejaky den vynecham. A este ta kalanetika, co spominal milan, to je ta z takej modrej knizky od tusim callan pinkneviem eke ma presne priezvisko. No a posilnovanie robim v domacej posilke, cviky mam z netu alebo co ma napadne, daco cinkami na ruky, nohy, robim brusaky toto treba tiez kazdy den? A v akom trvani? No a co sa jedenia tyka, ak som spravne pochopila potraviny nizkym gi su celozrnne vyrobky, zelenina, ovocie, chude biele maso, natural ryza, mueslicize tie klasicke zdrave veci. Je dobry napad prestat jedavat po 5, t. J. Vecerat-ak sa to tak da nazvat-do 5 a aj to len zeleninu alebo ovocie? Nezastavi sa tym chudnutie? Este som chcela, ci je pri chudnuti potrebne uplne vylucit rafinovany cukor, sladkosti, biely chlieb a pecivo. Ak chcem dat dole tie tuky, tak veci ako biely chlieb, bravcove maso, biele cestoviny, maslo a tak musia byt zrejme tabu. V podstate ovladam zaklady racionalnej stravy ale ak mi to tu dakto kto ma osobne skusenosti uspesnym chudnutim potvrdi, snad sa mi to bude lahsie dodrziavat. Zatial dakujem a vsetkych vas zdravim!. Ahoj janka. Cakal som, kedy sa ozves, tak napis, ako sa ti dari. . Ahoj miro vesely. Prosim ta, zrejme mam blokovanu ip adresu, lebo zo sv jho pocitaca nem zem komunikovat so strankou chudnutie-ako. Mohol by si tento problem vyriesit, alebo mi aspon poslat odv vodnenie na email. Diki moc, trosku ma to stve, chcel by som velmi rad reagovat, ale bohuzial moje odpovede sa tam nezobrazia. Za vyriesenie problemu vopred dakujem. Ahoj. Milan. Evan nie, to je vhodne na noc po cviceni. Este tesne po cviceni (do 15 minut) je vhodne zjest nejake ovocie alebo piskoty a hodinu na to jest potreningove jedlo. Jest by si mala, aj ked nie si hladna. Ja vzdy jem, ked nie som hladny, teda nikdy nie som hladny. Jedlo pred cvicenim by malo byt dietne maso vajecne bielka soja nejakymi sacharidmi (nie moc sacharidov, ked chces chudnut). Tak ked mas malo sacharidov a mas na ne stale chute, tak ich pridaj. Alebo mozno robis to, co vela ludi jes ciste ovocie na desiatu alebo olovrant. Sladku chut ma rad kazdy clovek, to je geneticke. Chut na sladke je sposobena len a len hypoglykemiou. Cize ked mas chut na sladke, znamena to, ze si v predchadzajucom jedle zjedla nejaku blbost alebo celkove prijmas menej sacharidov, nez tvoje telo potrebuje na spravne fungovanie. Fakt neviem, ako namahave je to tejbo, takze tazko sa mi posudzuje, ci mas dost cvicenia. Nemozem ti dat navrhy na upravu stravy, kedze neviem, co jes. . Se? O po cvi? En pri chudnut len bielkoviny, v? Iadnom pr pade nie cukor! A u? V bec nie r chly = viz. Glykemick index pi k ty u? V bec nie, to je spr vna rada pre portovcov a kulturistov. Pri cvi? En sa sna? Me zn? I? Krvn cukor aby sa odb raval aj tuk. . Jedenie po 20 00 je fakt v pohode, ako p e se? O. Z sada je jes? Posledne jedlo 2 a? 3 hodiny pred span m. Ak sa cvi? , netreba na to tak striktne dohliada?. Ja jed vam aj o 22 00 a aj v noci nejak ten tvaroh a je to v pohode. Nehovor m,? E je to spr vne, ale je d le? Itej ie neby? Hladn. Rad ej jedzte aj ve? Er a chudnite pomal ie, ako by v nepr jemn hlad mal t ra? A odradi? Od chudnutia plne. . Ahoj janka. Samozrejme ze zijem, a skoro kazdy den som cakal, ci napises. Ale zrejme mam blokovanu ip adresu na tuto stranku, tak ti nem zem z domu napisat (som v skole). Bud taka dobra a posli mi svoj email a hned ti napisem. Ahoj. Ahojte. Potrebujem poradi? . M m26 rokov a som 3 mesiace po p rode druheho die? A? A. Meriam 161cm a v? Im 68kg. Ked? E st le koj m a chcem? O najdlh ie potrebujem poradi? Ako spr vne jes? A hlavne? O,ked? E zeleninu moc nemus m. Problem je aj v tom,? E zjem aj za vagon sladkost. Je to ako droga. Porad? E mi pros m. . Zuzi, k m koj neblbni chudnut m. Ale jes? Vag ny sladkost je ve? Mi zle, sama vie. Tak? E rada je prost. Nejedz sladkosti v bec, ani tro ku. Bude to? A? Ke, viem, je to boj. Ale bojova? Bude na svojej strne proti nebezpe? Nemu nepriate? Ovi. Oplat sa. . S bokmi asi nepohne , ak mysl tuk postavy hru ka, to je dane geneticky. Bruchom pohne port. Viz? L nok porttester. . Ahojte, dnes sm sa dostala k va ej str nke. V etko sa pre? Ta? Ned , lebo je m lo? Asu. M m v ak ve? K problem chudnut m. T m,? O som si tu pre? Tala, tak m te pravdu. Chcela by som v ak vedie? ,? I cvi? M spr vne 3 5 kr t do t? D? A cvi? M na orbitreku. Cvi? M tak 40-50 min t a pri ka? Dom cvi? En sp lim cca 350 450 kcal,? O je asi 1463 1881 kj. Cvi? Enie preru m len vtedy, ke? Sa preru i? Mus , t. J. Len po? As? Ensk ch dn , alebo ke? Som chor a u? Vam antibiotik , tak necvi? M t? De? Po dou? Van antibiot k. Pri ka? Dom cvi? En m m tep od 130 do 155. Je to v bec spr vne? Ak v ak necvi? M, okam? Ite priberiem. Napr klad aj ke? Si d m len cez v kend za 2 poh re v na kolou alebo sladke. To je fakt take d le? Ite aj t trocha sladkeho, alebo alkoholu? Nie je mo? Ne, aby som st le len priberala a nechudla. V ha sa mi zv ila po p rode a som moment lne 2 kg nad v hou, ktor som malal pri p rode. M m v ku 168 cm a moment lne 81 kg. To je stra ne u? Aj nap sa? A nie e te vidie?. Kedysi som m vala 55 kg. Viem,? E toto u? Nedosiahnem, ale fakt sa mi zd ,? E priberiem okam? Ite a 1 kg chudnem aj 2 t? Dne, ak sa mi to v bec podar. Ni? Tu nep ete o poruch ch t tnej?? Azy. ? O viete o tomto? ? Akujem za odpove?. . Se? O a miro veselsk dakujem za odpovede tak pre uplnos? Napisem kompletne moj sposob aby som uz vedela co robim zle lebo viem ze nieco robim zle ale neviem co to je = co sa tyka cvicenia - cvicim kazdy den 5x do tyzdna aerobik(step aerobic, intensive) vecer o 18 (cca 60-90min cvicenie)a ostatne dva dni doma po 30-40min, vecer ked dojjem z cvicenia uz nejedavam lebo je 20 hod ked dojdem a niesom ani hladna a nemam chut a kedze chodim spat o tej 22(max23) tak si myslim ze netreba = co sa tyka stravovania - moje ranajky su prevazne jogurt fitnes cerealiami (lupienkami-asi hrst) a vlockami(asi 2 male lyzicky)+(pridavam lyzicku lanovych semienok lebo mam problem so zapchou) alebo celozrny rozok ci chlebik so syrom a vela zeleniny, desiata je casto ovocie(jablko len jedno alebo pomaranc) pripadne nejaka musli tycinka a takyto nejaky mam aj olovrant, obed mam casto zeleninovy salat a bud maskom kuracim alebo aj so syrom a lahky dresing alebo cestoviny alebo niekedy aj typicky obed(to len 2 dni ked som doma) ako je normalne domace jedlo neviem presne specifikovat ale neni to nic vyprazane alebo knedle a podobne. A na veceru mavam bud nejake celozrne pecivo a zelenina alebo jogurt lupienkami ako rano alebo nieco lahke sa snazim ten cottage a tak a potom idem cvicit a ked dojdem uz potom nejem lebo idem cca za 2hod spat po cviceni tak som si myslela ze netreba a ak treba tak mi prosim poradte nieco len ozaj lahucke ako napr ja neviem ci sa moze vypit nieco ako mlieko alebo len vlocky mliekom alebo nieco take ozaj mini lebo nemavam chut jest vecer no ale problem v tomto stravovani je este ako som spominala ze takto jem sice ale nie kazdy den min 2x za tyzden pojem nieco sladke co sa nemoze casto nedelu kolace a cez tyzden ked som nastvana tak si to vykompenzujem niecim sladkym(neni to zas kopec ale taky jeden muffinik) ja viem ze to je zle ale neviem sa to odnaucit mozno len to je to zle co robim. Chcela by som vas poprosit o radu ze co robim teda zle a co by som este mala robit aby sa mi podarilo schudnut este tych 4-5kg dakujem velmi pekne. Iste aj sama tu , kde rob chyby. Za? Ni ot zkou,? I nem v hu v poriadku. Niekedy aj? Lovek dobrou postavou chce chudn? , no je to nere lny boj. Ak ale m nadv hu, potom rob nie? O zle. Zober knihy (kunov , m lkov , bukovsk) a u? Sa. Inak to nejde. . Miro tym jedlom vysokym gi po cviceni pre chudnucich by som si dovolil oponovat. Je sice pravda, ze bez neho clovek schudne o nieco viacej, ale to viacej su prevazne svaly (odburanie svalov - premena aminokyselin na glukozu -synteza glykogenu - ulozenie glykogenu do svalov). Ak niekomu ide len o ciselka na vahe, kludne moze take jedlo vynechat. Ak mu ide o zachovanie svalovej hmoty, vrelo odporucam to jedlo vysokym gi. Evan desiaty a olovranty su zle, ciste ovocie alebo len jedna musli tycinka je zaruceny recept ako vyvolat hlad. Kombinuj to niecim bliekovinovym idealne. Na ten vecer po cviceni si daj tvaroh aleboo 3-4 dcl nizkotucneho mlieka. Jest treba aj vtedy, ked covek nie je hladny. Tvoj organizmus si zvykol, ze v tu dobu nejedavas, tak ta uz hladom neotravuje. Neznamena to vsak, ze nie je hladny. Inak podla toho, ako sa vyjadrujes, sa mi zda, ze mas tendenciu dat si menej. Zlozenie by nebolo az take zle, ale asi si toho davas malo a spomalilo ti to metabolizmus. Z toho, co pises, mas pohybu az-az, nemal by to byt problem. Doma kolace nejedz (lahko sa hovori, ale da sa to) a so zajedanim problemov mozes skoncovat len tak, ze sa ich zbavis. Zuzka tak alkohol, kola a sladke su naozaj tie najhorsie veci na priberanie. Neviem, kolko toho za ten vikend pojes vypijes, ale aby si z toho pribrala kilogram, to sa mi nezda. Cvicis asi spravne, nepoznam tvoj vek. Ten tep 155 je uz vela, to by si musela mat 15 rokov, aby bol spravny na chudnutie. Poruchy stitnej zlazy, to je otazka na lekara, nie na nas. Znizena cinnost moze sposobovat priberanie, ale ak sa beru na to lieky, malo by sa to normalizovat. Podla mna problem bude v stravovani beznom a nie v cviceni ci v stitnej zlaze. Ta vaha 55kg sa dosiahnut da, bude to vsak istu dobu trvat. . Se? O m me tvrdenie proti tvrdeniu. Ja sa h da? Nebudem. Ale jes? Jedl vysok m gi je rada, ktor naozaj nie je dobr. . Ahojte, se? O,? Akujem za odpove?. ? Osa t ka veku, m m 34 rokov. Ak by som mala ma? Teda tep? Pozerala som v papieroch, ktore m m pri mojom orbitracku kettler, tak tam minul rok, ke? Som mala 33 rokov tak najvy tep bol 149. A? O sa t ka napr klad t to sobotu alkoholu, tak bol v nimo? N. Pijem skuto? Ne tak 2 3 kr t do roka a d m si maxim lne 2 3 striky. Viem,? E nie je to norm lne z 2 -3 2 dcl poh rov pribra? Za 1 de? 1 kg, ale je to tak. U m? A takto alkohol funguje. . Ahoj miro, v bec ma nepote ila tvoja odpove? Ale? O u? Zost va v bec nejak mo? Nos? Spr vnym cvi? En m a stravovan m zato? I? Zo spodnou? As? Ou bru ka? V tehotenstve som hodne pribrala a to len na brucho a roz rili sa mi boky. Moja v chodzia v ha bola 60kg pri v ke 180cm, rodi? Som i la takmer 90kilov a to som sa v tehotenstve nijak zvl? Neprejedala a ani som nebola ten typ? O sed doma a prestane existova?. Do posledneho d? A som bola akt vna,r chla ch dza,? Iaden v? Ah ale denne 6poschod pe o hore a dole pod? A potreby ako som vych dzala z domuapod. Postupne i la v ha dole,ako som spom nala dlho som kojila,cvi? M u? Tie? Dos? Dlho(2-3x do t? D? A) v r mci mo? Nosti. Cvi? M taebo a aerobic. Mysl? E by som mala za? A? Chodi? Aj do posilovne aby som upravila moje problemove partie? A? O strava? Sna? M sa jes? Zdravo,aj ke? V pr ci sa mus m prisp sobi? Z vodnej jed lniprestala som faj? I? ,sladi? K vu a? Aj,sladke si d m naozaj v nimo? Ne a jem hodne zeleniny. Pridala som do stravy vl kninu (k li? Ast m z pcham) ale aj tak m m brucho? Asto ako tehotn ,dokonca je tak naf knute? E ma bol aj na dotyk nap sal si mi? E je to dane geneticky,naozaj nie je? Iadne ine rie enie? Viem? E boky najv? M tr pen m? Ien (a typ postavy hru ka je hrozn) ale nie je naozaj please nejak pomoc v tomto pr pade?? Moment lne pri svojej v ke 180cm m m 61-63kg? O nie je ve? A,obliekam sa t lom aby som prekryla ir ie boky a bru ko,ale ide leto ,pod aty sa to d schova? Ale? O plavky?. Zuzka ten alkohol nemozne. Az tolko energie v sebe alkohol nema. Tep by si mala mat 130 (70% tvojej maximalnej tepovej frekvencie). Tych 150 je uz 80% (je to sice vrchny limit, ale lepsi je ten nizsi tep). Matka sportovanim mozes vyformovat postavu ako-tak, ale genetiku neoklames. Jedine iste riesenie je plasticka chirurgia. To tym nafukovanim, to uz nie je bezne hlavne ak sa to casto opakuje, konzultuj to lekarom. . Dobry den *mam 14 rokov a 65kg viem ze to neni moc na moju vysku(170) ale aj tak chcem schudnut sportujem dost casto a nechudnem. Neprezieram sa ale nic. Nemohli by ste mi poradit ako schudnem do plaviek(brucho, stehna, litka, boky). Nedrzim diety. Co mam jest na ranajky a co pred a po sporte aby som nebola hladna?. Ahoj janka. Samozrejme ze vyjde cas. Len mam tu technicke problemy, internetom. Tak keby to nahodou neslo, tak by bolo dobre, keby si mi napisala email, a by sme komunikovali cez emaily, dokedy sa zavada nevyriesi. Hovoris, ze si bola na vylete, ale tvoja bulimia bola este horsia. Cakal som, kedy povies ze tvoje problemy problemy nesuvisia jedlom. Aj na internete som cital, ze d lezite je, aby si bulimicka uvedomovala, ze jej problem je psychickeho razu. Ty sa jedlom pokusas kompenzovat stres alebo problemy? Zatial nem zem napisat viac, mam tu technicke problemy. Idem nainstalovat novy windows, tym by sa to malo vyriesit. Urcite sa ozvem, je si najdem niejaku cestu ako sa tebou spojit. Tak zatim. Vecer napisem. Zatial ahoj, ani neviem ci tuto spravu v bec dostanes. Cau. Ahoj janka. Moje technicke problemy budu za kratku chvilu vyriesene, a potom m zme komunikovat ako obvikle. A zatial mi m zes pisat na email komanica@centrum. Sk toto zarucene bude fungovat. Miro vesely uz cast problemou vyriesil, este musim na svojom pc. Tak zatiam m zme komunikovat cez email. Velmi rad si tebou budem pisat kazdy den, ale kv li zavadam to teraz cez tuto stranku nep jde. Tak napis mi na email, alebo mi napis svoj a ja sa ti ozvem. Zatim ahoj. Milan. Mila janka. Tvoja sprava mi bohuzial neprisla. Neviem preco, to este nikdy nesklamalo. Neviem preco. M j email je napisany spravne tak neviem preco to neprislo. Ahoj. Se? O, tak to mi neost va ni? Ine len sa t m vyrovna?. A napriek v etkemu ur? Ite neprestanem zo portom ani zo zdravou v? Ivou) som rada? E sa sem? Lovek m? E obr ti? Problemom,ktor ho su? Uje a? E ste tak zlat a reagujete na na e ubolene du i? Ky pekn mi povzbudiv mi slovami t m nafukovan m neviem ako mysl? E ak je to? Asto treba to konzultova? Lek rom. V prvom rade je to od vtedy? O nefaj? M a hlavne zmena stravovac ch n vykov. Doma na materskej som si varila ka? D de? Pod? A svojich chut a v r mci mo? Nost zdraviu prospe ne jedl bez nejak ch umel ch pr sad. Teraz v z vodnej jed lni to nie je mo? Ne dodr? Iava? Nako? Ko v bec netu m ake pr sady pou? Vaj pri varen (ur? Ite v eliake zahus? Ovadl plne e? Ok) ale aj tu sa sna? M z dennej ponuky vybra? To najmen ie zlo. Je mo? Ne? E napriek cielen m cvikom na brucho aj tak nechudnem k li zle zvolenej strave po cvi? En? Sk ala som jes? Aj pred cvi? En m(zhruba hodinku pred,nie? O? Ahke)ale necvi? Ilo sa mi potom dobre,predsa taebo je aj o sk kan. Ahoj janka. Miro vesely vyriesil tento problem, tazke by to malo byt v poriadku, ale keby sa este vyskitla takato situacia, tak mi pis na email. Hovoris, ze si mi pisala na moju adresu, no mne nic neprislo. Neviem preco, to sa mi este nikdy nestalo, aby mi niekto pisal email a neprisiel mi. Tak este raz. M j email je komanica@centrum. Sk. A teraz k veci. Pisala si, ze bulimia ta trapila este vecsi ked si bola v strese, alebo ked mas problemy. Pravdu povediac, cakal som kedy to napises. Cital som o tom, ze bulimia nie je v bec sp sobena jedlom, ale prave myslou. Je to ako ked fajciar ma nervozitu, tak si ide zapalit aby sa upokojil. Bulimicka naopak sa zacne napchavat a vracat a napchavat aj preto sa bulimicky liecia liekmi (na upokojenie. ) no tebe by som neodporucal ziadne take lieky, to vsetko je totiz chemia a nebolo by to vhodne k li tvojej gravidite. Ale to tym jedlom, a glykemickym idnexom co si skusala, nie je v bec na skodu. Aspon vies ako sa treba zdravo stravovat. A janka, ja ti napisem kazdy den. Teraz tu boli technicke problemy, takze to nebolo mozne, ale uz by mali byt vyriesene, takze m zme pisat. Tak zacni, pis co ta trapi, ake mas problemy, proste diskutuj, ja ti odpisem. Ahoj. Milan. Matka cielenymi cvikmi na brucho ho mozes len spevnit, schudnut z neho neschudnes. Co sa tyka stravovania, ak chces schudnut, pred treningom radsej nejedz, ta prijata energia v potrave sa spali prednostne, neskor sa zacnu vyuzivat zasobne zdroje. Potreningove jedlo velmi neovplyvnuje chudnutie nechudnutie (moze zabranit strate svalov pripadne moze podporit rast svalov a doplnenie glykogenu). Domca radim ti napisat na forum, jednou vetou sa odpovedat neda. . Tak ahoj janka. Som rad ze uz m zme znovu komunikovat, ze ta zavada je odstranena. Hlavne dakujem mirovy veselemu za pristup. Ja pochadzam z mesta medzilaborce, vychodne slovensko. A teraz k tvojej otazke preco? Preto ze si na tom zavisla. Jedlo patri medzi jedne z viacerych prostriedkov, ktore sp sobuju zavislost. Patri tam aj nikotin, alkohol, kofein, anfetaminy v zivote ale rozlisujeme 2 druhy zavislosti. A to zavislosti, ktore su nam dane z prirody, bez ktorych by sme asi neprezili, ako voda, vzduch, ale aj jedlo. A zavislosti, ktore si vytvoril clovek sam. A tam patria tie ostatne ako alkohol, drogy, cigarety. A tych by bolo co najlepsie sa co najsk r zbavit. Janka, ak je clovek na niecom zavisli, tak v tom hlada aj utocisko. Vsimni si, ze drogovo zavisli herci sa snazia ujst pred realitou, slavou. Tym ze si daju do zili heroin. V tej chvili clovek na vsetko zabuda, je mu dobre, citi sa ako boh. Ludska povaha je uz taka, ze clovek si dobre veci pameta ovela dlhsie ako tie zle, a este aj tie zle sa snazi z pameti vytlacit. Pokial to samozrejme nie su traumy. Uvediem ti priklad, ked sa 2 susedky 10 rokov hadaju k li veciam, ktore sa stali este za komunizmu. Ale raz sa stane niejaky zvrat, a udobria sa, zacnu sa navstevovat. Po mesiaci dobreho kamaratstva skoro zabudnu nato, ze 10 rokov boli na noze. A asi to aj tak musi, byt, inac by bol svet len horsi. Podobne to plati aj z drogami. Drogovy stav, kedy sa clovek citi velmi dobre, je pre telo, pre mozog velmi dobry stav a nechce sa ho zdat. A preto bojuje vsetkymi moznymi cestami, a by si si svoju davku zase dala. Janka ti niesi zavisla na tvrdych drogach, ale na jedle. To znamena, ze ty jedlom sa snazis kompenzovat svoje problemi, trapenia. Preto si aj castejsie vracala, ked si bola v strese. Ja by som castejsie fajcil ako obvikle. Ja mam pocit, ze ked mi nieco nevijde a som toho nervozny, tak hned potom ako si zapalim, tak mi je lepsie. Ale to je samozrejme len blud, ktory som si sam vytvoril v svojej hlave. Keby som si nahovoril, ze vzdy ked budem nervozni tak sa naucim jednu maturitnu otazku, tak by to bolo asi lepsie. To ze si vydrzala dnes do 19 00 je uspech. Gratulujem ti. Isto to chcelo davku sebazaprenia. A to, ze si vydrzala, je velke plus. Vies preco fajciar fajci? Lebo jeho mozog je tak rozmaznany, ze ked mu chyba nikotin, tak vysle signal aby si zapalil, a fajciar hned siahne po cigarete z krabicky. Je to ako ked malemu dietatu das vsetko co chce, je rozmaznane. Ak mu nieco nie je po v li, tak potom robi velke drahoty. A naucit ho, aby bolo slusne vychovane, tak to chce davku trpezlivosti a hlavne cas. Je dobre je ze tomu odolavas, aj ked by to bolo iba po malych casoch. Tak svoj mozog naucis, ze ty rozhodujes co a ako bude, a nie on. Pokus sa odolavat co najdlhsie, viem ze to bude chciet cas, bulimia patri totiz k tym zakernejsim chorobam, ktorych sa tak lahko nezbavis, a hlavne ak sa oto pokusas bez odbornej pomoci psychologa. Ale myslim si ze sa ti to dari. Zajtra sa pokus vydrzat co najdlhsi. Skus si povedat, ze zajtra to vydrzim naprilad do 20 00, nech sa deje co sa deje. Ak to na teba pride napriklad o 18 00, tak si na tie 2 hodiny najdi niejaku zabavku. Chod na chvilu von, zahraj si pc hru, pozri si film, ale pokus sa to vydrzat, do tej 8 hodiny vecera. Musis to len vyskusat. Ale to je ten najucinnejsi liek na bulimiu. Naucit mozog ze ty si tu panom. A janka k tym bielkovinam. Vies ako ja by som chcel mat ten pocit ze dnes som mal vela bielkovin? Strasne a nedari sa mi to. Tie totiz potrebujes az velmi a tak sa ich v ziadnom pripade neboj. Ja napriklad potrebujem 200g bielkovin denne. Ale kde ich vziat? Tak preto pijem surove vajcia, niekedy aj 20 na den, ale bez zltku, a aj tak mi to nestaci. Proste bielkovin sa neboj, tych je skoro vzdy malo. Ved liter mlieka ma len 30 gramov. A tak by som ich musel denne vypit asi 7. A to by som nezvladol. Proste bielkovin sa neboj. Tak zatim. Ahoj, tesim sa nabuduce. Milan. Miska hovoris, ze potrebujes dat dolu 30 kg. Beriem to, ze mas aj tolko nadvahu. Cvicenie je super vec, ale pri tvojej nadvahe pozor na klby. Nerob sporty, ktore zatazuju klby ako beh. Steper by mal byt v poriadku. No myslim ze vies, ze zakladom uspesneho chudnutia je jedalnicek a voda. Matka kardio trening je najucinejsi system sportovania zamerany na spalenie tuku. Zakladom je cvivit pri presnej tepovej frekvencii. Vypocitaj si ju vzorec 200-(tvoj vek) x 0,7- vyjde ti niejake cislo. A to ti naznaci, kolko krat ti ma buchnut srdiecko za minutu. Cize tep. Cvic tak, aby si sa toho tepu drzala a uvidis vysledky. Samozrejme pri vhodnom jedalnicku. Caute milan. Matka med je tiez len cukor, sice je zdravsi, ale stale je to cukor. Co sa kardia tyka (aerobne aktivity), su to take, ktore vykonavas dlhsi cas (minuty az hodiny). Moze to byt futbal, basketbal, korculovanie, tenis, bicyklovanie, cvicenie na stepperi, plavanie, rychla chodza, beh (nie sprint) atd. Idealne je mat tepovu frekvenciu niekde okolo 70% tvojho maxima (maximum je 220 minus tvoj vek). Ta strava po treningu moze byt. Miska zacala si spravne. Ako napisal milan, strava a sport je vynikajuca kombinacia, len pozor na niektore aktivity, kde sa dost zatazuju klby (beh, tenis, squash a ine). Ahoj miska. Ano, este som zabudol ti povedat, ale zaroven to seto doplnil, ze kardio sa vykonava dlhsiu dobu. To znamena ze cvic pri presnej tepovej frekvencii, ale tuk sa pomaly zacina spalovat az po 20 minutach. Miro vesely pise, ze po 2 hodinach aerobnej aktivity uz telo funguje tuku, a to az 20 % energie si z neho bere, a to uz je fakt slusne cislo. Ale pozor. Vsetko chce svoj cas, vsetko pomaly. Ak tym nemas skusenosti a kondiciu, nikdy si neplanuj pre teba nerealne casy. Napriklad ze dnes si zacvicim kardio pol hodiny. To nie. Cvic len tolko, kolko zvladnes, a postupne si pridavaj zataz. Ak zvladnes cvicit pol hodiny pri presnej tepovej frekvencii, tak je to v pohode. Ale ak nie, nerob to nasilu. To by bolo len zle. Cvic napriklad 15 minut (ak zvladnes, ak nie tak si daj este menej) a po napriklad po tyzdny (ako sa budes citit) si daj 20 minut, a tak si to potom postupne zvecsuj. Co si tu pisem so zenskym pohlavim, tak vecsinou sa dostanu na uroven, ze cvicia 4x tyzdenne po 45 minut stacionarny bicikel, alebo ine kardio aktivity. Tak je len este tolko na zaver. Ahoj. Milan myslel si 60%. Ono je to individualne, zavisi to od glykogenovych zsob. U nejakej mensej zeny to moze byt po 2 hodinach i 80%. A este jedna vec, tuk sa spaluje stale, nie az po 20 minutach. Len po 20 minutach uz to percentualne zstupenie tuku zacina byt hmatatelne. . Diki seto, skutocne som myslel 60%. Dik za reakciu. . Ahoj janka. Ked si mi vcera vecer nenapisala, tak som si myslel, ze uz nastal ten den d, o ktorom sme pisaly. Pokus sa takto vydrzat aj dnes. Ja osobne som na teba velmi hrdy. Dneska kamarat oslavuje narodky, takze vecer nebudem pisat, lebo nebudem doma. Ale hned zajtra sa ti ozvem. Ahoj. Milan. Mozem otazku? Seto pisal o kardio treningu. Sprint, to je rychly beh? Alebo je to taky ten pomalsi. Ked chcem behat tak aby to malo ucinok na chudnutie, teda aby to bol kardio trening, mam behat tym sposobom ze sa este vladzem rozpravat kamaratkou? Lebo neviem ako si mam pri behu merat tep. Nemam na to ziaden pristroj. Tina. Najlepsie by bolo mat sportester. Vyzera to ako naramkova digitalna hodinka, ale meria pulz, a dost presne. A vhodna tepova frekvencia je taka, ze by si mala povedat 3 suvisle slova, bez toho, aby si sa zadychala. Asi tak. Ahoj. A este nieco, ja mam168cm,a 100kg. A keby som mohla poprosit nejaky dobry jedalnicek ja som si ten moj zostavila sama a neviem ci spravne ale mozem ho napisat rano-probio jogurt,pohar vody citronovou stavout to je o8. 00hod,desiata 10. 00h. Jablko, obed 12. 00 celozrnna ryza zeleninova priloha na pare,olovrant15. 00 polka bananu,vecera18. 00h. Kuracie prsia na prirodno a zeleninova priloha a potom uz nic. Pitny rezim sa snazim dodrziavat a to tak ze kazdu hodinu vypijem pohar vody. Samozrejme ze nchcem tym povedat ze kazdy den budem jest to iste. Viem ze potrebujem aj rybu ale meso jem iba kuracie na vode a morcacie. Robim to zatial spravne? Dakujem milan. Miska na taketo veci je tu forum. Zbytocne tu potom ludia diskutuju a je tu z toho chaos. Kardio = aerobny trening, dlhodobejsia cinnost, pri ktorej sa ako zdroj energie vyuzivaju aj tuky ako bicykel, steper, beh, plavanie, skakanie na svihadle, loptove hry a pod. Jedalnicek nemas dobry, mas malo bielkovin (len jogurt a maso), malo tukov a az 3 cisto sacharidove jedla (hrozi vlci hlad ak sa raz napr. Nebudes moct najest nacas, hoci aj 30 minutovym meskanim). Nikdy nejest ciste ovocie, ma to vysoky gi. Ak ovocie, tak niecim bielkovinovym idealne (jogurt, syr, mlieko a pod. ). Do toho jogurtu na ranajky by sa hodilo par ovsakov. Na obed treba k tomu pridat nejake maso. . Se? O drzala som sa ako si mi poradil a bolo to fajn schudla som 1kg za tyzden co si myslim ze je optimalne, az na to ze ho mam uz aj spat (((mozem si za to ale sama jak si vravel ze je to tazke a ja som nevydrzala jedla som doma kolace a vecer k tomu. A rano cize dnes ked som sa postavila na vahu som mala to 1kg schudnute naspat a k tomu este nejake desatinky ja som asi fak slaba ja to nedokazem drzat stale a vzdy to takto porusim a od zajtra znova mozem zacat chudnut to iste kilo co minuly tyzden a zase na konci to pokazim. Ja som uz zufala stale dokola toto ako mam mat pevniu volu??!! Chcela by som schudnut teraz vazne 3kg do 10. Maja lebo idme na maraton ale ani to mi asi nestaci ako inspiracia kedze som to zas pokazila uz neviem co si mam vtlct do hlavy aby som takto stale netocila dokola vo svojich chybach. Ahoj janka. Je jasne, ze to nebude lahka cesta. Musis pocitat aj obcasnym sklamanim, kedy ti to jednoducho nevijde. Ale nic sa nedeje. Pokracuj dalej. A janka, liecba , uspesna liecba trva 3 mesiace. No ako si hovorila. Budes to mat o nieco lahsie, lebo budes mat ten najkrajsi dar, dieta. Drzim ti palce nech sa ti dari, a vsimol som si, ze sa ti velmi zlepsilo tvoje zmyslanie. Neviem, ale pripadas mi byt taka veselsia, zdravsia. A hlava ma boli dost. Tak zatim. Milan. Evan mala si na tie kolace chut? Alebo si nemala chut a dala si si ich len kvoli tomu, ze ich mas rada? Ak to bola ta prva pricina, bola to chyba v jedalnicku skoro zarucene. Ak to bola ta druha pricina, tak v tom pripade ti mozem povedat len tolko, ze sa musis snazit, casom uz na taketo veci chut mat nebudes. Nabuduce to vyries tak, ze chod mimo dosahu veci, ktore ta pokusaju. . Ahoj,dos? Ma tr pi moja postava. Nie som tu? N , ale za posledne 2 roky mi nar stol zadok, brucho a stehn. Asi je to pubertou alebo ja u? Neviem za? Ala som cvi? I? Kalanetiku ale zatia? Som si nev imla v razn zmenu a chcela by som si vyformova? Postavu tak,? E by som si v lete mohla da? Plavky pros m, pora? Te mi nejak celodenn program alebo? O lebo sama to asi nedok? Em pls? O najs r. Ahoj andrea. Tvoj problem je rovnaky, ako ho maju este aj miliony dievcat po celom svete. Boky, a zadok su najproblematickejsie partie zenskeho pohlavia, a vecsinou su genetickeho p vodu. Je to proste zenske. Cvicenim a vhodnou stravou sa to da dosiahnut niejakych vysledkov, ale hlavny problem to neviriesi. Andrea, hovoris, ze nie si tucna, ani nemas niejake problemy nadvahou. Tak potom ani nemusis menit jedalnicek iba cvicit. Kalanetika je dobra vec, ale je to pomerne kratke cvicenie, a zamerava sa iba na urcitu cast tela. A to nie je dobre. Cvicit treba celkovo, a najvhodnejsim prostriedkom je fitnes. Ak vsak cvicis kalanetiku, tak si zahrni do programu aj pilates. Pilates slubuje zmeny uz po jednom mesiaci, a po dvoch si uz to vsimne aj okolie. A este jedna dobra rada trpezlivost. Proste iba cvic a zmeny sa dostavia sami, ale casom. Nie naraz. Ahoj. . Ahoj miska. Pytala si sa este na kardio cvicenie. Je to system cvicenia ktory sa vykonava dlhsie (vecsinou 45 minut) pri presnej tepovej frekvencii. Vzorec (220-tvoj vek) x 0,7 a potom uz len cvicit (vecsinou 4-5x do tyzdna) a meriat si pulz, a snaz sa, aby si ho priblizna mala v medziach, aky ti vysiel podla toho vzorca. A myslim, ze vies ake kardio nemas robit z hladiska zataze na klby. Ahoj milan. Ahoj janka. Som strasne rad, a vzdy sa tesim, ked mi nieco napises. Stale len dufam, ze budes pisat v dobrom. Velmi ti drzim palce. Janka prekonala si treti den, a uspesne. Blahozelam ti, 3 den je kriticky, alebo zakliaty, ako to niekto nazyva. Vsetci co prestavali niejakimi drogami, alebo zavislostami tak hovorili ze ten treti den je fakt najtazsi. Som fakt velmi rad ze sa ti nadari zdravo zit, bez zbytocneho a nebezpecneho vracania. Dufam ze to bude aj tak dalej pokracovat, hlavne k li zdraviu tvojho babetka. A janka, vela vodi v bec nevadi. Ja teraz naopak az vela cvicim, za chvilu nastupujem do armady tak potrebujem este co najviac svalov, a pravidelne papam susene vajecne bielka. K li bielkovinam. A poviem ti, denne vypijem aj 10 litrov vody. A to povinne, tie bielka si to totiz ziadaju a v bec nemam ziadne problemy. Voda je pre organizmus prirodzena, a nevyhnutna. Takze k li tej vode sa netrap. A tym cvicenim, to si naplanuj ako chces. Ty sama sa musis citit, ako ti je, a podla toho sa zariadit. Tak zatim, a som velmi rad ze sa ti dobre dari. Ahoj. Milan. Ahoj janka. To v bec nevadi. Ani len nem zes pocitat tym ze to p jde lahko. Neviem ako dlho ta tato choroba trapi, ale urcite to nieje sama. To ze si 3 dni nevracala, ma velmi velky vyznam. A hlavne ten, ze 3 dni si nerobila chyby. Ked sa nad tym zamyslis, urcete prides nato, kde si dnes spravila chybu a hravo to odstranis. Drzim ti palce. Nebude to lahky boj, ale pomaly vyhravas. A k tej ryzy neboj sa jej. Nie je to vela. V pohode si daj. Tvoja porcia je okolo 2000 kj. Takze m zes. Ved kem som si pozeral rozbor nasho skolskeho jedla, ktore mavame na obed, tak jedna porcia ma okolo 3000 kj, a pritom ho mame zostavovani odbornikom na zdravu vyzivu. A janka, ty si pocitas kalorie? Ak ano, tak ti m zem poradit zopar veci. Tak ja len tak, mas sa pekne a dr? Sa. Milan. Ahoj janka. Tvoje otazky su uzko spete glykemickym indexom potravin. Potraviny vysokym gi proste rychlo vyvolaju hlad. Je jasne ze, po sto gramoch ryze budes pomerne rychlo hladna, ale skus napriklad vyskusat 100g ovsenych vlociek mliekom. To ta zasiti na pomerne dlho. A dalej je to aj otazka objemu. Ak proste toho zjes malo, tak je automaticke, ze po kratkej chvili budes zase hladna. A to aj keby to jedlo bolo neviem ake zdrave. Jednoducho toho bolo malo. Tak skus si pridat, alebo uprav jedelnicek vzhladom na gi potravin. A janka, pri cestovani je najlepsie mat nieco, co nie je tekute, nizkou trvanlivostou a nachylne na zmeny teploty. Takze take ovsene vlocky mliekom by si asi tazko niekde tahala. Idealne ja mat celozrny rozok, so sunkou, syrom, zeleninou vo vnutry. Je to vsetko pekne pokope, a v pripade hladu len staci siahnut do sacku a napapat sa. Ma to nizky glikemicky index a primerane mnozstvo sacharidov, bielkovin a tuku. Ale niekedy je vhodne mat aj tie musli tycinky. Ale nie tie lacne, tam je totiz viacej cukru ako samotneho musli. Ich zlozenie je tiez pomerne dobre. Ked ta to bude zaujimat, tak miro vesely napisal o tom clanok. Vola sa chudnutie v terene. Nechcem nechavat odkaz, aby som zase nevivolal zbytocne technicke problemy. Tak, ja zatial koncim. Vecer sa este ozvem. Ahoj. Ahoj janka. Tak to je velmi dobre. Myslim, ze si objavila princip, pricinu svojho problemu a paralizovala ho. Kazdy tvoj den ti bude a nico lahsie, a ked sa aj sem tam to nepodari, to nevadi. Normalne musis zit dalej, ako keby sa nic nestalo. Si fakt silna, a si zivim d kazom toho, ze clovek ked chce, dokaze aj nemozne. Tato skusenost ti da vela ponaucenia do zivota, a myslim si, ze takuto chybu uz potom nikdy neurobis. Tak zatim. Napis ako sa ti darilo zajtra. Ahoj. . Ahoj miro vesely. Troska ta poopravym. Tepova frekvencia sa zisti tak, ze si 10 sekund merias pulz, a vynazobis to 6, nie 10. . Ma? Ka ono je to tak,? E ve? A trenerov ce trenuje, ale zle. V? Inou maj jednu mustru, ktor plat pre mlad ch a zdrav ch. Star iemu tu? Nej iemu nepom? E v lep om pr pade. V hor om pr pade ubl? I. . Ahoj tina. Odpoved jednym prispevkom neexistuje. Potrebujes schudnut? Tak studuj. Nie je to nic tazke iba citat, ucit sa a praktizovat skusat. To ze si na tejto stranke je velmi dobre, a prvy krok k lepsej postave a zdraviu. Tazke si vsetko precitaj, najdes tu odpovede na vsetky tvoje otazky. A ked na niektore predsa len nedajdes, tak od toho sme tu my. Miro vesely nemyslim si ze si blbec, prave naopak, velmi dobry clovek, ktory iri neocenitelne informacie bez toho, aby za to ocakaval financie. Takze klobuk dole. Skoda ze takych ludi nie je viac. . Ahoj janka. Je dobre, ze skusas rozne veci na sebe, raz uricite najdes pricinu svojho problemu. Myslim si, ze uz mas 70% problemov vyriesenych. Vidis? -uz si zase o nieco mudrejsia, skusenejsia. Pomaly spoznavas svoje telo. Si velmi sikovna a usilovna. Urcite sa ti podari vyriesit aj ostatny zvysok problemov. Janka, drzim ti palce, aby si to co najsk r vyriesila, aby si bola zdrava. Teraz pisem zo skoly, takze koncim. Doma ti este napisem. Tak zatial sa maj pekne. Ahoj. Ahoj janka. Zajta nebudem cely den doma, takze ti napisem az vecer. Dufam ze sobotu zvladnes bez problemov, a zaroven viem, ze preto urobis maximum. Skutocne velmi tvrdo bojujes proti zakernej bulimii, a v poslednej dobe jej davas do nosa. Proste vytazis. Ja sa ti budem stale snazit pomahat, ako len budem vediet. Viem, ze jedine co robim je ze si stebou pisem, a sem tam nieco male poradim, ale keby som dokazal viac, tak by som to urcite spravil. Ale ako som uz davno pisal, zakladom je komunikacia. Vies, minule som cital, ze zacinajuci pedagogovavia (ucitelia) su sice plny vedomisti z prave dokoncenej vysokej skoly, ale problematike sa rozumia asi iba jednu tretinu. Proste su to nabifleny ako papagaje, a vsetkym vedomostiam rozumeju iba prave tu jednu tretinu. A vies kedy pochopia celok (vsetko)? Az vtedy, ked zacnu vysvetlovat svojim studentom ziakom. Vtedy totiz zacnu o probleme diskutovat a vysvetlovat ho, a az ked ho vysvetluju, tak mi vsetko d jde. Preto som ti daval v prvych prispevkoch tolko vela otazok, aj ked som dopredu vedel ich priblizne odpovede. Mojim zamerom bolo, aby si mi zacala vysvetlovat svoj problem, a tym padom ho aj pochopila. Uvedomoval som si, ze bulimicky maju casto zablokovane racionalne myslenie, a prave tymto sp sobom som ta nutil, aby si od odomkla, aby ti nabehlo do normalu. A janka, cloveku sa da pom ct, len vtedy, ak oto sam stojim. A ty si velky bojovnik. Viem ake to mas velmi tazke, kolko usilia ta musi stat odolat tomu neznesitelnemu hladu, a predsa to dokazes. Male zlyhania nie su ziaden problem. Ber to ako trening, niejakeho karatisku. Aj on v zaciatkoch dostane milion krat do nosa, kym sa zneho stane majster. Tak isto aj ty, par krat ti to nevijde, no to nevadi. Najdes chybu pricinu tvojho maleho zlyhania, a ked ju uspesne odstranis, tak 2x sa ti to nestane. Bohuzial taka bulimia ma vela chyb ktore treba odstranovat. No ja verim, ze uz ich mas spustu vyriesenych, a po odstraneni poslednej, budes uplne zdrava. Tvoje neocenitelne skusenosti, ti budu ochrannym stitom proti tomu, aby si znovu spadla do bulimie. Budu akymsi vystretym prstom, ktory ti stale napomenie toto nie, ved my to robi problemy, mala som toho bulimiu a ty mas uz tych skusenosti vela, a vdaka tomu sa ti uspesne dari chorobu drzat na uzde. Na mnohe z nych si prisla uplne sama, prave tym, ze si experimentovala zo sebou. Ako som hovoril, si proste bojovnik. Napriklad ked si mi pisalazistila som, ze pravidelne jest nie je az tak od veci, pomohlo mi to v tom, ze. Alebo musim denne nieco robit, alebo cvicit, aby som vybila energiu, a potom unavena lahla spat, a nemusela mysliet na jedlo, lebo a spustu inych. Velmi sa snazis, a uz aj vydno plody tvojho usilia. Verim, ze raz sa uplne vyliecis, a potom pom zes prave ty! , inym bulimickam. Urcite im dokazes pom ct lepsie ako niejaky studovany clovek, lebo profesionala nerobia vedomosti, ale skusenosti. Tak zatim sa maj. Zajtra vecer sa ozvem. Ahoj. Milan. Ahoj janka. Ja nie som tajny agent, aby som nemohol uverejnit svoju vyzaz. Posli mi sv j email a ja ti poslem fotku. Alebo mi nieco napis na m j komanica@centrum. Sk (uz by to malo fungovat, problemy su vyriesene) a tak ziskam tvoju emailovu adresu a poslem ti ju. To nie je problem. Fakt som rad, ze sa ti podaril dalsi den upsesne. Ked si spominam, aka si bola nestastna, ked si mi pisala, doslova zufala. A teraz je z tv jho prispevku citit stastie a nadej na lepsiu buducnost. Ja som mal dnes taky sk r pracovny den, a rozmyslal som, ako ti bude. A som rad, ked mi napises ze si zvladla dalsi den. Je obdivuhodne ze si sa toho dostala (este nie celkom, ale za chvilu urcite) celkom sama, bez pomoci psychologa. Ved je tvoja choroba trvala 5 rokov. Ved to je jedna stvrtina m jho zivota. Skutocne ti gratulujem, a viem ze nase prispevky cita viacej ludi. Mozno to sleduje aj niejaka dalsia bulimicka, ktora sa vsak este neodhodlala zverejnit svoj problem. A ty si jej vynikajucim prikladom, ze clovek dosiahne vsetko co chce, aj ked to nie je v bec lahke. A neboj sa, ked uz bude mala na svete (myslim ze sa ti narodi dcerka, aspon tak si pisala), tak budes ist spat unavena ako drevorubac. Tak zatim sa maj. Milan. Ahoj janka. Dostal som ju, popoludni mi sestra doniesie fotak, tak ti poslem fotku a nieco napisem. Ahoj. Ikina jednou vetou mas uplne rozvrateny metabolizmus. Musis sa premoct a jest, inac to nevyriesis. . Tak ahoj janka. Normalne mam lepsiu naladu, ked mi napises, ze sa ti dobre dari. Ano, tvoje fotky som dostal. Jednym slovom si kocka. A chcel by som napisat, ze si zavodou, ale to sa este neda. Na to treba cas asi 2-3 mesiace uspesnej liecby. Vedies si skutocne velmi dobre. Vela veci mas uz v malicku, a to je dobre. Vies urcit, co je pre teba dobre a co nie. A som fakt rad. Ale vies co povazujem za tvoj najvecsi uspech? Na tuto stranku si sa zacala pisat 4 a mala si iba jeden ciel. A to je zbavit sa bulimie. Tvoj prvy uspech sa dostavil 19. Aprila. To znamena, ze tvoja liecba uz bola uspesna po 15. Dnoch. Natom by nebolo nic zvlastneho, keby ta bulimia netrapila takmer 5 rokov. A preto som na teba velmi hrdy. Ked som si zacal tebou pisat, tak som mal asi 10% informacii o tejto chorobe. Ale velmi som ti chcel pom ct, a tak som hodne studoval, aby som zistil niejake osvedcene, alebo aj nevyskusane metody, literaturu, bol som aj za skolskym psychologom, aby mi poradil. Proste som hladal zdroje informacii, aby som ti vedel poradit. A poviem ti, necakal som hned taky uspech. Je vidno ze sa velmi snazis, ze na sebe pracujes. A pred tvojim uspechom klobuk dolu. A este mam jednu otazocku. Kde pracuje tvoj manzel? Vies, zaujima ma to len preto, lebo som si vsimol jeho zlte vysivky na ramene. Je to armada? Tak zatim sa maj. Milan. Ahoj janka. Tak ako sa ti dnes darilo? Dufam ze dobre. Dik za odpoved, nevedol som, ze to je kapitan. Za chvilu sa ti narodi dcerka, to ja uz dufam ,ze budem v armade, lebo tam velmi chcem ist. No ale v co dufam, je to, ze uz budes zdrava. A nie len dufam, ale verim tomu. Tak zatim. Milan. Ahojte, mam taky mensi problem a chcela by som poradit, uz niekolko mesiacov chodim do fitka a dokonca som sa premohla a jedavam vacsinou zeleninu. A za pol roka som schudla len 2 kila. Preco nemozem schudnut?. Jarka, ty jedavas iba zeleninu? Ak ano, tak to je velmi zle. Zelenina ma totiz velmi nizku energeticku hodnotu, a malo zakladnych latok. Tak napriklad skoro ziadne bielkoviny a mizerne mnozstvo sacharidov. Ma vela vlakniny, ale ta je ludskym telom nestravitelna, takze telo bezi na prazdno. Napis, co jedavas a najdeme vhodne riesenie. Zatim ahoj. Milan. Ahoj janka. Nepisal som, lebo som si myslel, ze to uz nepotrebujes. Ale ak ano, tak to nie je problem. Janka, nikde sa nestala chyba. Proste ti to raz nevislo. To v bec nevadi. Pokracuj uplne v pohode, akoby sa nic nestalo. V bec sa tim nezatazuj. Minule som cital clanok o bulimickach, ktore tym uspesne prestali. A na nich prisliel ten kolotoc prezerania a nasledneho zvracania aj po 2 mesiacoch. Ty mas vytvoreny svoj urcity system stravovanie, zivotny styl, pohybove aktivity, zaluby. A na nom sa ti podarilo uz 10 dni uspesne vytrvat v boji. Neexistuje dokonaly system, ziaden. Proste sa ti to raz nepodarilo. Dokonaly system nepozaju ani vedci, ani vojaci, a dokonca ani smrt. Ved co tu potom robia duchovia? Janka, v bec to nevadi. D lezite je, aby si v tom zatial uspesnom boji pokracovala dalej. Proste bojuj. Ja som si skutocne myslel, ze uz nepotrebujes, aby som ti nieco pisal, ale ako hovorim, pokial ano, v bec v tom nevidim problem. Som tu kazdy den. Tak zatim sa maj. Milan. Lili skutocne takto nikdy neschudnes. A zato dam ruku do ohna. Jedine co tymto sp som spravis, je ze si spomalis metabolizmus. Ludia bozi, kde vy chodite na take blbosti typu hladovka, dni na vode, precistovaci den ved k comu je to dobre? Urcite vam to nepom ze. Ved si tym iba spomalite metabolizmus, a pri dlhsom zavadzani hladovky budete priberat aj z malickosti, aj zo stravy typu fit linia. Hladovky neodporucam!!!!!!. Ahoj janka. Ty si momentalne tehotna. Takze je uplne normalne, ze priberas. Neda sa odhadnut, kolko priberies, ale je jasne, ze po p rode schudnes. Teraz sa v ziadnom pripade ani len nepokusaj o niejaku tu dietu. Dieta je prvorade. Rozpraval som sa viacerymi zenami o p rode a priberani, tak kazda jedna pribrala, ale po p rode schudla. A to kazda jedna. Mozno mi bude niektora v prispevku oponovat ze nie, ale pravda je taka, ze pokial si zdrava, tak musis schudnut, pokial dodrzis pravidla diety. (za predpokladu ze si skutocne zdrava, ze nemas hormonalne problemy, problemy so stitnou zlazou. ) ty si teraz vo vyspelom (vysokom) stadiu tehotenstva. A prave tu je priberanie najviac citit. Ale skutocne. Teraz si stoho nic nerob, normalne sa stravuj ako doteraz, a po p rode zacni drzat dietu, cvicit, behat. A urcite budes znovu vyzerat ako 18 rocna. Verim tomu. A k tvojej otazke. Pravidelnym jedenim a pitnym rezim vyrazne prispievas k v jmu metabolizmu a celkovemu zdraviu. Metabolizmus sa ti ustali, a pri rozumnych davkach jedla urcite nebudes priberat. Teraz si tehotna, tak teraz ano. Ale potom urcite nie. Minule som si vazil, kolko denne zjem. A vysledok- 4,7 kg jedla. A to je dost. Ale uz pol roka mam stalu vahu. Cvicim, snazim sa nabrat svaly, no moja vaha aj tak stale stoji. A to je prave rychlym metabolizmom, ktory sa u mna vytvoril. Zabezpecil som si to tym, ze 6x denne jedavam. Niekedy aj 10x denne, ale samozrejme, ze po mensich davkach. Nechcem sa znovu vypracovat na 120 kg. No tak zatim sa maj milan. Ahoj milan. P? I sa mi, ako sa sna? Pom c? Ka? Demu, kto? A po? Iada o radu. Aj ja patr m do tej skupinky, ktor nevie kam z konop. M m 34 rokov, 172 cm a 72 kg pred tak mi 15 rokmi som mala 59 k l,? O sa mi u? Ani veri? Nechce!!! M m za sebou dve tehotenstv , ktore nepova? Ujem za pr? Inu pr bytku na mojej v he. Viem,? E m m m lo pohybu a veeee? K chu? Do jedla. Od takejto kombin cii sa ani ni? Pozit vne ned o? Ak va?. V poslednej dobe mi to za? Na dos? Zna? Ne vadi?. Vytv raj sa mi nepekne tukove z soby. Viem,? E stravovacie n vyky u m? A mizerne r no pravda? E neb vam hladn , ke?? E sa ve? Er po celodennom vyhladovan najem. Najem je slabe slovo. Potom m m v? Itky. R no vst vam t m,? E dnes to u? Bude in? A mysl m aj na nejake to ve? Erne cvi? Enie ale moje il zie sa? Oskoro rozplyn , ke? Dostanem chu? Na sladke, za sladk m na nie? O slane, a tak to ide do okola. Pitn re? Im funguje tak,? E pijem a? Ke? Som sm dn ,? O je u? Pozde. Ve? Mi rada by som sa zdravo stravovala, ale neviem sa nejako prin ti? A zd sa mi to take? A? Keeeeee. M m sedave zamestnanie a nechcem sa vyhov ra? , ale na cvi? Enie si nejako neviem n js? ? As, popri dom cim pr cam, pr ci v z hrade si neviem predstavi? Nejake dobrovo? Ne cvi? Enie. Ale ja by som to rada zmenila, len neviem ako. Viem,? E keby sa mi podarilo zhodi? Nejake to kile? Ko nebolo by od veci aj 10-12 , st plo by mi sebavedomie, zbavila by som sa zbyto? N ch stresov a c tila by som sa aj po zdravotnej str nke lep ie? Asto ma bolieva hlava,? O rie im pr sunom potrav n, samozrejme obsahom cukru sladkos? Ami. Bola by som nesmierne rada, keby si mi poradil nie? O konkretne,? O by som mohla na za? Iatok zvl dnu? , aby ma to dok zalo nejako nakopn? A neodradilo od dlhej a ur? Ite zo za? Iatku nam havej cesty. ? Eby som som zaradila do jed lni? Ka namiesto sladkost zeleninu a tie dva cukr ky??? Asi to bude? A? Ke, ale nevad , len aby som mala silu to prekona?. Ke? Ja si pripad m tak rozjeden a hladn! Obdivujem tvoje vedomosti,? O sa stravovania t kaj tebe sa to uplat? Uje, ke? To m v mal? Ku)). ? O vrav na u? Vanie jabl? Neho octu pred jedlom? 2ly? I? Ky octu do 2dcl vody niekde som to? Tala. Maj sa kr sne a? Ak m na tvoju radu, ahoj. Ocot m? E zmierni? Glykemick index, no z zraky ne? Akaj. No a pokia? Ide o cvi? Enie, tak ak si nevie sama n js? ? As pre seba, pre vlastne zdravie, tak ti asi na tom nez le? . Prejdi si v duchu, na? O si? As n jde. Je to d le? Itej ie, ne? Tvoje zdravie? Investuj do seba, mysli aj na to,? E to? O rob je priamy pr klad pre tvoje deti. Viem, nie je to? Ahke, opusti? Pohodlie a dobroty. Ahoj magdalena. Malo pohybu a zle stravovacie navyky su zarucene navody na pribratie. Treba to urcite zmeneti. Ano, zakladny krok je vzdy ten najtazsi. Ale potom to uz ide lahsie a lahsie. Je to ako ked si v cudzej krajine, a nevies ani ceknut ich recou. No postupne sa ucis slovicko po slovicku a kazdy den je ti o nieco lahsi. Az nakoniec teba bude vynikajuci expert, ktoremu nebude problem si ani precitat a porozumiet encyklopedii v cudzom jazyku. Magda, nikdy nic nedosiahnes, pokial si to dopredu nepremyslis. Prvy krok by mal zacat tak, ze si vecer sadnes za st l, a na papier si vsetko pekne napises. Ved aj stavba zlozitej budovy sa zacina projektovanim na papier. A preco? Aby sa predislo komplikaciam. Ved si predstav, ze by si si iba tak pomyslela, ze si postavis dom. A jedine co mas, je tvoja hruba predstava o jeho vzhlade. Je to sice pekne, ale okolnosti ta aj tak prinutia k tomu, ze si raz sadnes a na papiery budes musiet vyriesit technicke problemy typu kadial povedie kanalizacia, vodovod, elektricke rozvody. Inak by sa ti mohlo stat, ze vybudujes dom, a zabudnes na zasuvky. No a potom nasleduje neprijemne sekanie do muru a. Mozno je to blby priklad, ale velmi trefny. Takze si najdi jeden vecer, sadni na zadok, vezmi papier a zacni. 1. Zmena jedalnicka. Naprogramuj si ho tak, aby si mala zastupene vsetky zlozky (tuky, sacharidy, bielkoviny. ), aby tam bola primerana davka vzhladom na tvoj bazalny metabolizmus, aby tvoje jedla mali nizky glykemicky index, a hlavne, aby ich tam bolo 6 jedal. 2. Pitny rezim. Ziadna veda, proste kazdu hodinu vypit pohar vody. Pokial zabudas, tak pripomienka v mobile to vyriesi. Po case ti to bude samozrejmostou. 3. Pohybova aktivita. Zarad si tam silovy a kardio trening. Rozvrhni si to tak, aby ti nevadili okolite problemy (praca, starostlivost o deti. ) proste aby ked budes mat cas na seba, aby si to vyuzila cvicenim. Magda, ak si to vsetko pekne krasne naprojektujes, tak ta nic neprekvapi. A hlavne nie najcastejsia otazka typu co mam teraz jest? Aha, tak sa pozriem do papiera. A budes presne vediet ze to co si zjedla, si si sama navrhla, cize je to zdrave, vyzivne, napriberiem toho, a ma to nizky glykemicky index. A papierom vyriesis dalsie problemy. Napriklad ti zavola kolegina z prace, ze ci nep jdes nami na kavu? Kuknes do papiera, a odpovies ano, o smej, lebo o siedmej mam cvicenie a dohodnete sa. A nakoniec zistis, ze ked si vsetko pekne naplanujes na papiery, ta vysledny efekt bude budes sa zdravo stravovat, dodrziavat pitny rezim, uplne v pohode budes stihat venovat sa manzelovy a detom, budes cvicit a este ti ostane aj casu na priatelov, po pripade televizor, pc proste budes zit aktivne ako doteraz, ale stym ,ze schudnes. Po case sa ti vytvory navyk, system, a aj ked schudnes, jedine co zmenis, bude ze si pridas davky jedla, aby si uz viacej neschudla, a sem tam si doprajes aj niejaku tu maskrtu. Magdalena, ak na to p jdes spravne, tak za kratku chvilu ti pripomenu kolegovia ze ako dobre vyzeras, o to bude pre teba len dalsia motivacia. A k tomu sladkemu. Cukriky a zelenina pomahala mne, a mozno inym, ale nemusi tebe. V posilovni sme toto tematum, rozoberali viac krat, niekto si to chvalil, niekto nadaval. Ale tv j problem je rovnaky, ako 90% populacie. Ide o zavislosti na cukre. Odborne konzumna zavislost. Najjednoduchsi system je ze si sladke nedas v bec. Ano je to tazke, ale staci vydrzat 3-4 dni, a hned to bude lepsie. Snad ti poradim osvedceny trening v le. No neviem. Tak zatim sa maj, ak mas otazku tak sa spytaj. Ahoj milan. Ahoj janka. Ano experimentuj, zdokonaluj a inovuj sv j system, len aby ti to pomohlo. To rozhodne za to stoji. Vedies si skutocne skvele. A ak si chces vsetko vazit, tak si to skus davat aj do pocitaca. (excel) vyhodi ti tabulky, grafy a budes pekne vydiet, ako a kde nastali zmeny. Osobne by som to nerobil, myslim vsetko si presne vazit, a sam seba vazit, ale ty v pohode m zes. Aspon ti to zaberie cas. Vies keby si nemala to brusko (vdaka bohu ze ho mas) tak, by sa dalo vymisliet mnoho veci. Ale prave k li tehotenstvu to mas obmedzene. A hlavne pohyb. No uz len kratku chvilu, a potom mi napises, ze uz mas tolko pohybu, ze nevies co sk r. Vies dcerka ti da zabrat. A tomu verim. Tak vyskusaj, co povazujes za vhodne. Tak zatim sa maj. Milan. Ahojte v eci t to str nka je neuverite? N u? Viem kde rob m chyby. M m 45 a v? Im 72 kg. Bohu? Ia? Je to tak. Podarilo sa mi schudn? 10 kg za posledn rok, ale t m sa nem? Em uspokoji?. U? Som aj lep ie vyzeralake? Som porodila tvrte die? A tak som v? Ila 58 kg, tak? E hlas m,? E v etko je o nespr vnom stravovan. Pros m v m? E ma tu niekto skontrolova?? Denn ener. Pr jem nesmie klesn? Pod 5000 kj. (0,034x72kg)+3,5381000=59861,6=9577,6 z toho 60%=5746,56 moj baz lny metebolizmus je 5746,56. Ak chcem schudn? 9577,6-4280=5291,60kde rob m chybu pros m v s, to je predsa menej ako je m j baz lny metabolizmusako m m postupova?? M m alergiu na mlieko, tak? E pijem len jove a m m celiakiu. Tak? E? Iadna m ka len bezlepkove v robky, ktore ve? Mi bohate na cukor a ani ovsene vlo? Ky tie by ma zabili. Obsahuj ve? A lepku. Mus m d va? Pozor na glykemick index potraviny len pod 45je to tak pros m. ? ? Akujem v m v etk m a prajem v m ve? A straten ch kilogramov z tuku a ve? A zdravia! Ste naozaj perfektn dr? M v m palce. . Ahoj julka. Patris medzi obrovske percento ludi, ktory trpia zavislostou na cukre. A tu sa neda nic riesit, iba si proste nedat. No, musis sa prekonat, a nedat si. Je to krute, ale je to tak. Po par dnoch, to prejde. Snad by ti pomohol chrom, ten pomaha vyrovnavat glukozu v krvi. Chut na sladke, je totiz nizka hladina cukru v krvi, a telo si ju proste ziada- hladom, alebo chutou na sladke. Ak si das sladku tycinku, hladina cukru ti prudko vyleti, ale inzulin ti ju znovu zrazi pod normal, co je opet znizena hladina cukru, a ta sa znovu prejavi ako hlad, alebo chut na sladke, a ty si znovu das tycinku, a znovu ti stupne glukoza v krvy a znovu sa vyluci inzulin. A tak sa to opakuje dookola aj par hodin. Jednoducho si to nem zes dat, musis sa zapriet, ist von, nemysliet nato, cvicit. Rozhodne ti pom ze uz milion krat obkecany trening v le. Tak zatim. . Ahoj veronika. Tak 3x som si cital tvoj prispevok, aby som ti vedel nieco poradit. Tvoj bm je 5746. No a ty ak chces schudnut, tak by si nemala prekrocit tuto hodnotu. To, ze po odpocitani ti vyslo 5291 nevadi. Dodrzala si zakladnu podmienku. Tvoj energeticky prijem nie je nizsi ako 5000 kj. A okrem toho, pri vypoctoch sa pocita odchylkou aj 500 kj. Potravinami sa taktiez nikdy presne netrafis, stale len tak orientacne. Takze velku vedu by som toho nerobil. Ano, glykemicky index je dobre si upravovat stale na co najnizsi, ale ked ty jedavas cukrene jedla, tak to bude asi troska problem. No nastuduj si ho, a uvidis, ako mas dalej postupovat. Ma to totiz dost podstatnu rolu pri chudnuti. Tak zatim. Milan. Ahoj janka. Tak ako sa ti dari? Vsetko v pohode? Vymyslela si nieco noveho? Rano som akosi nemal spanie, tak som ti pisal uz o 4 00. Je dobre, ze si mas kym pisat, lebo vo dvojici sa to tiahne lepsie. Tak napis, ako ti dnes dopadol den, a ja ti odpisem. Ahoj. Milan. Ahoj milan chcem sa ti po? Akova? Za odpove?. Mus m sa prizna? ,? E ja som musela tvoju odpove? Pre? Ta? Asi 5 x. Pros m? A maj so mnou e te trocha trpezlivosti a odp mi? I som to pochopilano vie tie roky nezastav. Prep? J som si myslela,? E ak je m j bm 5746 to znamen ,? E mus m t to hodnotu dodr? A? , aby m j metabolizmus nespal a? E ak chcem schudn? Tak nesmiem prekro? I? 5291 preto som mala tak chaosprep?. J nejed vam tie cukrove veci sk r atkinsa. Ver m tejto teorii a nechcem urobi? ? Iadnu chybu. Tak? E budem d va? Pozor neklesn? Pod 5000 a neprekro? I? 5746 a m m r ta? Aj odch lkou. ? Akujem veronika. Ahojky milan. A? Teraz som sa dostala k pc. Tvoja reakcia na moju prosbu ma nesmierne pote ila, a som rada,? E si mi to takto do detailov rozpitval a ten vod bol n hodou v sti? N!!! Ve? Mi kr sne ti? Akujem. Vy lo mi z toho,? E si najprv mus m na tudova? Ako je na tom m j baz lny metabolizmus a potom sledova? Glygemick index je na to nejak vzorec? Prep? Mi moju nevedomos?. Neviem, ako to bude tou pohybovou aktivitou, ke?? E silove cvi? Enia kv li zraku nem? Em cvi? I? A? O sa t ka kardiotreningu, najbli? Ia posil? Ov? A je vzdialen 13kg. Vie , ja za pr cou nemus m chodi? , m m ju doma, zaober m sa v robou vitr? Ov ch dekora? N ch predmetov. A mus m sa prizna? ,? E ke? M m ve? A pr ce, tak cez de? Ani nemysl m na jedenie, ale potom dobehnem a aj predbehnem zame kane. Aj dnes sa nem m? M pochv li? Ra? Ajky o 9-tej vst vala som o 6-tej -chlieb maslom, sal mou a re? Kovkou, obed pred 13-tou -cestovina tvarohom, ve? Era o 19. 30 dva l ngo e jablkom , ja viem, povie si hr za!!! Ale je tu presa nie? O,? M sa m? Em pochv li? Vypila som 2,5l vody a nemala som ni? Sladkeeee d fam,? E zajtra na m? A nepr de nejak neznesite? N kr za. Ale roboty m m dos? , tak d fam,? E nie t mi iestimi chodmi to znie zauj mavo, nie? E by som e te o tom nepo? Ula, len si mus m vytvori? Ten jed lni? Ek. Ale k m pr dem na to,? O m ak hodnotu!!!! Vr tim sa e te k tomu cvi? Eniu. Neporadil by si my nejake? Inne cviky, ktore by som mohla aj doma cvi? I? , ani nejdem p sa? Na ktore partie, proste na v etky. Zvyknem, ke? Ma to tak pochyt nejake bru ky, ale dlho mi to nevydr? . M m z kni? Nice po? I? Ane aj dve knihy kalanetiky kdesi som? Tala ak je? Astn , ale na tejto str nke som sa dozvedela,? E pom ha viacmenej pri spev? Ovan svalstva ako pri chudnut , tak ich asi vr tim, k m ich nebudem potrebova? Zatia? Ahoj. Ahojte, h? Ad m niekoho, kto by sa so mnou dal do boja proti zvy n m kg. Dvom to p jde ur? Ite jednoduch ie? O vy na to?. Ahoj lenulka, tak co keby sme sa na to dali spolocne. Vo dvojke by sa nam zhadzovalo lepsie. D my, n pad je prost. Ste z jedneho mesta? Up spolu do posilky. Dajte si term n a to v bude? Aha? . Ak ste z bratislavy, tak napr klad my ideme ako mal h fik na piatu na drie? Ov. Tak sa to rob. . Ahojte baby, mohla by som sa k v m prida?? Na za? Iatok by som navrhovala, aby sme si vytvorili nejak temu vo f re a potom uviedli nejake tie svoje miery a ciele. ? O vy na to?. Ahoj janka. Prepac, ze som ti vcera nenapisal, ale mali sme v skole posledny zvoncek, a prisiel som domou az vecer a trosku (sk r viac) mimo. Janka, nem zes sa cudovat, ze na teba prisli r zne chute, ty budes prvorodicka, tak to este nevies, ale pytal som sa r znych zien na ich tehotenstvo, a povedali mi, ze pocas tehotenstva mavali doslova navali, neskutocne chute na uhorky, cokoladu, turecky med, cukriky, jablka, citrony, kavu. A spustu inych veci. A preto nehladaj chybu v jedalnicku, v tvojom stave to je normalne. Vies, vecsina zien ak dostane chut na niejaku dobrotku, tak si ju da. A este aj manzel radostou pobehne do obchodu, ved pre dieta vsetko. Ale ty to asi nedokazes. Alebo ano? A zacina ti sibat preto, lebo sa az velmi zaoberas svojou postavou, vyzazou stravovanim, vazenim jedla. Janka, ja to uplne poznam, ked som ja sam drzal dietu. Ten isty scenar. A poviem ti, tak som bol do toho zazraty, ze sa mi normalne snivalo, ze som pribral, ale ze mam znovu 120 kg. Jedine co mi ostalo, je ze sa kazdy den vazim. Vzdy ked som v posilovni. Viem, ze ty teraz prechadzas velmi tazkym obdobim, a je mi to luto, a vidim ze pre seba robis maximum. Vazenim jedla, vazenim seba. Ano, je to unavne, ale snazis sa vyriesit otazku, co jest a co nejst z hladiska bulimie. Aj ked si myslim, ze v jedle to nie je , ale v hlave. Samozrejme, ze niejake percento ma aj jedlo, ved napriklad vysoky glykemicky index sp sobuje znovu velky hlad, a nepravidelne jedenie priberanie ale takym starterom bulimie je stres. A prave tym, ze ty si stale vsetko vazis, a nevies najst pricinu, a nefunguje ti nieco to ta privadza do stresu. Janka, tvoj najvecsi uspech bolo asi 10 dni. Spomen si, a akom citovom rozpolozeni si vtedy bola? Ale asi si nebola v strese. K tv jmu jedalnicku. Jedalnicek je tedy spravny, ked ma 6 jedal, dobry glikemicky index, je tam zahrnuty pitny rezim, jedla maju primeranu energeticku hodnotu. Ty vecsinu z toho splnas, ale nemas tam toho malo? Myslim ci ti to staci, vies male davky ti m zu spomalit metabolizmus, a potom sa pribera skutocne aj z malickosti. A myslim si, ze by bolo lepsie, keby si si napisala jedalnicek, napriklad na 3-4 dni. Potom by si sa uz nemusela tolko zaoberat otazkou jedenia, a to by ta vytiahlo zo stresu (alebo ako ty pises, zo ibania), a vyrazne by ti to dopomohlo k liecbe bulimie. Tak zatim sa maj. Tesim sa, ked nieco napises. Ahoj. Milan. Ahoj magdalena. Pokial ti kalanetika nerobi problemy (kv li ociam) tak ju cvic. Potrebujes si vybudovat niejaku svalovu hmotu, ta je az velmi potrebna. Bohuzial vecsina dievcat to nevie, a pozeraju iba na cisla na vahe, a nie na svaly. So sladkym sa bojuje razantne. Nedas si to. Po par dnoch ta to prejde. Kardio trening je vynikajuci na spalovanie tuku, ale musis si pri nom merat frekvenciu. Vzorec na bazalny metabolizmus existuje. Najdes ho aj na tejto stranke. A podla neho, ak sa budes drzat, tak zarucene schudnes. Celkovo ak si najdes cas, a vsetko si precitas, myslim celu stranku, ziskas take kvantum informacii, ze budes vediet vecsinu sama, a co nie, tak od toho sme tu my. No ak mas este niejaku otazku, tak sa pytaj. Ahoj. Milan. D ky za odpove? A tou frekvenciou si to myslel ako? Ke? Som bicyklovala na stacion rnom, tak som horko-? A? Ko vydr? Ala zo 12 min t a rozbolela ma z toho hlava asi som mala vysok z? A? , ale ona sa prid vla postupne vzorec na b. Metabol. Som na la e te k m nepri la odpove? Od teba t m sladk m to bude ta? Keeeee , ale naposledy v pondelok som jedla? Okol dov ty? Inku a od vtedy sa prem ham. Ve? Ja sa e te ozvem , zatia? Ahoj. Ahoj magdalena. Frekvenciou sa to mysly tak, ze mas cvicit pri 70% maximalnej tepovej frekvencie. Vtedy sa spaluju tuky. Takze tu mas vzorec (220-tvoj vek) x 0,7 cvic tak, aby ti takto bylo srdiecko (tep), a vtedy sa ti zacnu spalovat tuky najucinnejsie. Zataz si pridavaj postupne, az kym nezvladnes 45 minut. To je asi ten naj cas, na spalovanie tuku. Ahoj. Milan. Ahoj janka. Tak v prvom rade, to ze ta chyta hlad pravidelne, je v podstate dobra sprava. To znamena ze tvoj metabolizmus je uz rozbehnuty. Urcite to je pravidelnym jedenim. A janka ty sa bojis hladu? Ano, chapem ta, ze ked si hladna tak potom lahko spadnes to toho kolotoca, ale myslim si, ze momentalne si uz ovela silnejsia nez predtym, a take pol hodinove omeskanie tebou nic nespravi. Minule si sa ma pytala na nieco bielkovinove. Vies so mnou je to insie nez tebou, ale mozno ze to skusis aj ty. Ja ked niesom doma, a viem ze budem na chate, u priatelov stale, ale fakt, si zo sebou beriem tvaroh rajo. Je to malicka kocka, ktoru si so sebou beriem stale. Ved ked ideme oslavovat, a berieme torty, chlebicky, zakusky, alkohol tak preco nie aj tvaroh? A ten je na bielkoviny bohaty. A ked ta to zaujima, tak cela krabicka (250 g), ma asi len 1000 kj, ale okolo 45 g bielkovin. Co je super. No a ked som vonku a nestiham prijst domou, a nejst sa, proste tvoj problem ako si mala dnes v obchode, tak sa nic nedeje. D lezite je, aby si si dala rovnaku davku, ako keby si sa najedla nacas. Vies ono je to u kazdeho troska insie, ale asi 12 minut trva, kym ti hlad ustupi. A problem je v tom, ze vecsina ludi stihne za tych dvanast minut sa vecsinou tak naladovat, ze potom uz len hodinu vyfukuju ako lokomotivy. Normalne ked sa stane situacia, ze sa nestihnem najest, a pridem domou hladny (to je zivot) tak si dam presne taku davku, ako obvikle. Ziadne take, ze som hladny tak zjem aj polku kona, nie, normalka. A samozrejme ze som este stale hladny, aj potom co sa najem, a neskutocne chute na sladke, kavu no staci pockat tych 12 minut, a vsetko ustupi, a viem, ze nepriberiem. Ale samozrejme ze nesmiem byt hladny casto, a to sa mi ani nestava. Ked k tebe pridu rodicia, a podava sa obed, tak si snimi v pohode daj. Ved tu nejde o energeticku hodnotu, ale pocitovu. Vies, ja si neviem predstavit, zeby ma kamarati pozvali na poriadnu dedinsku zabijacku, a ja som si nedal niejaku klobasu, tlacenku, jaternicu to je jedno kolko to ma, ja to to nejem v bec, ale ked sa robi zabijacka (2x do roka), tak tam je to o inom. O zabave, o porozpravani si zaujimavych pribehov, stretava sa tam vela ludi. A prave tu ide o tu pocitovu hodnotu, ktora v tomto jednoznacne vytazi nad energetickou hodnotou potravin, ktore som pojedol. Aj k tebe ked pridu rodicia, tak si sadnite k stolu, a normalne sa najedzte. Pokial sa bojis, tak to vyries tak, ze si daj mensiu porciu. Ale nerob toto, ze budes este hodinku cakat, alebo ine blbosti. A janka, tvoj metabolizmus je rozbehnuty. Inak by si nepocitovala hlad tak pravidelne. To znamena, ze je navyknuty kazde 3 hodiny na prijem potravy. Ak mu to hned nedas, nic sa nedeje, iba hlad. Ale pokial sa ti to nebude stavat 10x do tyzdna, tak to na teba nebude mat ziadne nasledky. A pokial si das viac, tiez sa nic nedeje. Ved aj pocas diety je povolene napriklad si dat raz za mesiac, ale za tyzden, niejaky mensi prehresok a uplne bez problemou. A pokial sa ti vyskytne taka situacia, ze si hladna, a manzel ti povie ze pockaj 15 minut, tak sa napi mlieka. Je tekute, takze sa nemusi zuvat, k li vysokej hladine bielkovin sa ti v zaludku zrazi ako syr, a tym padom ta na tych 15 minut uplne v pohode zasiti. A janka, este mi napis, preco sa tak bojis hladu? Myslim co prezivas, ked ta chyti hlad, a nemas nic po ruke. Je to strach z bulimie, alebo priberania, alebo narusenia sv jho stravovacieho systemu? Tak zatim sa maj pekne. Milan. Ivjo ono sa to dos? Men. V? Inou sme na drie? Ovej, alebo v dome portu pondelok streda piatok. Ale my dv hame? Elez. Lep ie by bolo keby ste chodili spolu na kardiotrening. Ja chod m utorok a tvrtok na kardio na pioniersku, ale pritom pozer m filmy, tak? E by som sa nikomu nevenoval m lokedy je n viac ako dvaja priebe? Ne sa k n m v? Dy na chv? U niekto prid , ale po p r treningoch to plne vzdaj. Faktom je,? E? Udia o chudnut a porte rad ej hovoria, ako by to robili. . Pe? Ka elektricke striasanie svalov? Blbos? , ni? To nesprav. Ale aspo? To nie je drahe ak chce posilni? , dv haj? Inky. Ak chce schudn? Cvi? Kardio. Ak chce podv dza? Pri chudnut , pla? Za somariny lucia za 2 t? Dne do plaviek? M m lep tip cho? Hne? Do obchodu a k p si v? Ie plavky. A si v plavk ch hne? . Na? O? Aka?? . Miro, tak ja sa d m rad ej asi na to pl vanie na pasienky. D fam,? E dva tri kr t do t? D? A na za? Iatok posta? . Ja tie? Neviem? I by som to st hala pri dvoch mal ch de? Och a bez man? Elovej? I inej pomoci. . Ahoj janka. Vies, kazdy sa uci na vlastnych chybach. Ty uz mas vela skusenosti, a tym padom uz ani nebudes robit tolko chyb. Ako pises, na vela veci si prisla sama. Ono este mas vela problemou, ale vsetko chce svoj cas. A tak jedine co ti ostava, je skusat a cakat na vysledky. Si na dobrej ceste. Velmi ma tesi, ze rozmyslas otom, co jest, kedy jest, riesis problemy jedlom. Pretoze bulimicky vecsinou tieto problemy neviedia, a tym padom ani neriesia. Proste iba zeru a vracaju. Ale ty sa tomu vzpieras, a kladies si otazky, typu preco tak to zijem? , ako to napravit? Co mi pom ze, ako to mas spravit? A hlavne je, ze neostavas iba pri otazkach, ale ich aj riesis. Ak sa zamyslis, tak uz mas mnoho aj vyrieseneho. Si na velmi dobrej ceste sa stoho dostat natrvalo. A ako sa ti darilo posledne dni? Manzelovi si to povedala, alebo to tajis? Ahoj. Milan. Ahoj janka. No to, ci to poviem manzelovi alebo nie je cisto tvoja zalezitost. Problem je v tom, ze istotne patri medzi siroku verejnost, ktora ma o bulimii asi 1% znalosti. A to ze sa najetia a nasledne vracaju. Ale nevedia aky je to problem odolat tomu neznesitelnemu kolotocu, ani to co bulimicky prezivaju. A povedat bulimicke zacni papat a vela zeleninky je sice pekne, ale bohuzial neucinne. To, ze si to musis usporiadat v hlave je sveta pravda. Ja takto riesim skoro vsetky problemy, a hlavne tie postavou. Kazdy jeden krok ktory podniknem zacina tak, ze si lahnem na postel, vezmem pero a papier a vsetko si pekne zapisem. Snazim sa totiz predist komplikaciam. Napriklad vcera som si povedal, ze ide leto, a tak by nebolo od veci mat taku atleticku postavu. A myslim tym kocky na bruchu. No mam asi 14 % tuku, a potrebujem ho spalit tak na 5-6%. Tak som si vytvoril vhodny jedalnicek, prepocital energeticke hodnoty, pridal kardio trening, prepocital som si kolmo musim denne zjest bielkovin, kedy musim behavat, nastavil casy tak, aby mi nic nekomplikovalo situaciu a mam to vytvorene na 2 tyzdne. Dal som si tam vstavam rano o 6 00 a vypijem bielkoviny (susene vajecne bielka, to k li tomu, aby som nestratil svali) a idem 30 minut behat. Potom sa najem, pripravim si desiatu, idem do skoly, potom na obed, potom posilovanie, potom, jedenie, potom oddych, potom znovu jedenie, potom beh, potom znovu jedenie, potom spanok. A medzi tym asi 3-4x vypijem bielkoviny. Mam vsetko premyslene do detailov, a vsetko mi aj vychadza. Predpokladam, ze za 3 tyzdne by to mohlo mat vysledok. No neviem, uvidim. No to bol iba taky priklad, ako riesim problemy ja. Mozno by si to mohla vyskusat, samozrejme viem, ze nepojdes behat, ale myslim tym, ze si vsetko premyslis aspon na par dni dopredu, a pokusis sa toho drzat. Tak zatim sa maj pekne. Milan. Evan, sportuj. Neviem ako si jedla predtym, ale urcite si mala spomaleny metalobizmus. Pravidelnym jedenim sa ti da vsetko do poriadku, metabolizmus sa zrychly, a potom to uz ide dole. Dalo sa cakat, ze aj nieco priberies. Napriklad sportovanim metabolizmus zrychlis o 10%. A tiez m zes vyskusat anabolicke soky, mne to pomaha neuveritelne. Ahoj. Milan. Ahoj janka. Tak ako sa ti dari? Mas nieco nove? Napis prosim ako ti je, a ako ti ide zivot. Vcera som ti nenapisal, lebo som bol na rande jednou kockou. Ja od zajtra zacinam pracovat na tehlickach na bruchu. Osobne sa mi to velmi paci, zostavil som si jedalnicek, no a uz len to zdlhave cakanie na vysledok. Dufam ze sa mi to podari, tak za mesiac. Tak maj sa, tesim sa, co mi napises. Ahoj. Milan. Ahoj evan. Anabolicke soky su pojem, ktory pouzivaju hlavne kulturisti. Ide oto, ze proste 15 minut zacvicis poriadne, vecsinou su to kliky, brusaky, drep proste cviky na doma vlastnym telom ale do maxima. M zes si to striedat, jeden den 3 tieto cviky, druhy den 3 take das si 3 serie, a kazdu do maxima, proste aby si fakt poriadne zatrenovala, a po tej rozvicke das telu anabolicky sok, co bude mat za nasledok zrychleny metabolizmus aj na par hodin. M ze to byt aj na 5 hodin. No a zase zrychlit metabolizmus to je vecicka, ktoru sa snazia dosiahnut chudnuci. A cvicit viac nemusis, pohybu mas dost, uz len musis pockat na vysledky. Tak cakaj, vsetko sa ti dostavi v pravy cas. Ahoj. Milan. Ahoj janka. Paci sa mi tvoje zmyslanie. Uvedomujes si problem, no zaroven kdesi v podvedomi vidis riesenie. A urcite uz mas aj plan, ako sa nastartovat, ktory si uz vyskusala, bol ucinny ja verim, ze ty to zvladnes. Rande dopadlo dobre, vsetko ako ma byt. Tak potom mi napis, co si vymyslela, a ako sa ti dari. Alebo sa nieco opytaj, ked nebudes vediet. Ahoj milan. Ahoj milan. Chcem sa? A nie? O sp ta?. Chcem trochu schudn? , tak som v? Era za? Ala cvi? I? A dostala som svalovicu. ? O je najlep ie na? U. Po? Ula som,? E pom? E magnezium. Preto som zvedav ,? I by si mi nevedel nie? O dobre poradi? , ako ju zmierni?. ? Akujem. . Na svalovicu je fajn glutamin + karnitin + gluk za. Jednorazovo dos? Drah p s. Asi najjednoduch ie pre? Ka? Ten jeden de? A bude to ok. Nabud ce cvi? Tak, aby svalovica nebola. . Chcela by som poprosi? ,? I by mi niekto vedel poradi? Ako m m schudn? Aspo? 15 k l. Z v hy 50 k l som ostala po p rode na v he 70 k l. Robila som v etko mo? Ne aj nemo? Ne, ale st le sa mi nedar schudn?. Sk ala som r zne tabletky,? Aje, port, ale ni? Nezaber. Bola by som ve? Mi rada keby mi niekto vedel poradi? Nie? O? Inne a r chle. C tim sa ve? Mi zle hlavne ke? Sa m m postavi? Pred zrkadlo. ? Akujem pekne. . Ahoj janka. Sacharidy su zakladne latky, ktorych si telo ziskava energiu. Pri ich nedostatku si telo zacina brat tuku, ale kedze mozog nedokaze spalovat tuk, iba sacharidy, (ktore ty mu nedas) tak si ich jednoducho vyroby. Rozkladom bielkovin. (svalov). Takze to nie je dobry napad. Sacharidy nikdy nem zes vylucit zo stravy, to by malo katastrofalne nasledky. A za dalsie si uvedom, ze sacharidy su cukor (energia) na ktoru telo funguje. (glukoza). Cize-sacharid=cukor=glukoza=energia. Ak jej mas malo (glukozy) pocitujes hlad. Ved aj minule sme si pisali o rychlych sacharidoch a pomalych a hlavne o neprijemnom a v tvojom pripade nebezpecnom vlcom hlade. Radsej by som ti odporucil vytvorit si niejaky optimalny pomer. To vsak znovu budes musiet vyskusat. Spravny pomer u kazdeho sa m ze lisit, cital som, ze niekto si drzy pomer 40 30 30-bielkoviny-sacharidy-tuky. Tuky nikdy nevyhadzuj zo svojho jedalnicka!! Tiez su potrebne, a az velmi. Ale ak chces sa zdravo stravovat tak je rozdiel medzi tukom(nenasitenym- orechy, semena, olivovy olej) a nasyteny(na fasirkach, reznoch) miro vesely odporuca takyto pomer. 10 a? 15% energie z bielkov n 55 a? 75% energie zo sacharidov (z toho jednoduche cukry pod 10%) 15 a? 30% energie z tuku z toho najviac 10% by mali tvori? Nas tene tuky denne maxim lny pr jem 5 gramov soli (to zodpoved 2 gramom sod ka) postaraj sa vzdy oto, aby tvoja strava bola pestra. Aby si tam mala, bielkoviny, cukry, tuky, ale aj vodu, vitaminy, minerali, vlakninu. Ale sacharidy nevyhadzuj. 10 a? 15% energie z bielkov n 55 a? 75% energie zo sacharidov (z toho jednoduche cukry pod 10%) 15 a? 30% energie z tuku z toho najviac 10% by mali tvori? Nas tene tuky denne maxim lny pr jem 5 gramov soli (to zodpoved 2 gramom sod ka) pri spravnom pomere metabolizmus funguje na 100%. No dal som ti namet na rozmyslanie, tak uvazuj, a potom sa ozvy. Tak zatim sa mnej. Milan. Ahoj milan, dnes som prv kr t vyskusala teda anabolicke soky, a chcem sa len pre istotu spytat ci som to urobila dobre ci som to dobre pochopila cvicila som 15min v kuse, kde som mala tri serie cvikov kazdy po 5min, cize dokopy som cvicila len 15min do maxima aj som sa spotila je to ono? Alebo si to myslel ze 3x po 15min? A kedy je najvhodnejsie tieto soky robit? Asi rano ze? Dakujeem. Pekny den ti este prajem. To matka. Bazalny metabolizmus dost zalezi od tvojej dennej aktivity. Nie je to nic tazke. Vypocitaj si ho. Je aj tu, na tejto stranke. Http www. Chudnutie-ako. Sk dieta vypocet-bazalneho-metabolizmu. Php posilovna+aerobne cvicenie je najlepsia kombinacia cvikov na chudnutie. Posilovanie nie je urcene na chudnutie, ale na udrzanie a rast svalovej hmoty. Najdlhsie napravenie metabolizmu je asi 60 dni, co je asi 2 mesiace. Takze cigaretami by to nemalo mat nic spolocne. A okrem toho, pohyb, a hlavne beh velmi zrychluju, a tym padom aj obnovuju metabolizmus. A to, ci si pribrala ja posudit neviem, iba vaha, no ked cvicis, sk r presnejsi by bol meter. Vypocitaj si bazalny metabolizmus, a potom sa este ozvy, ak ti nieco nie je jasne. To ewan. Anabolicke soky je velmi vhodne robit rano. Nastartujes tym seba, aj cely metabolizmus. Pointa je v tom, ze tvoja frekvenia stupa nad 80% mtf. Mtf=maximalna tepova frekvencia. Pri takej frekvencii sa nespaluju tuky, ale sacharidy, cim ti vznika ich nedostatok, no v zaludku mas este potravy dost. A tak je telo nutene zrychlit metabolizmus, aby stihalo sacharidy doplnat. No a dobre je na tom, ze zrychleny metabolizmus ti m ze ostat aj par hodin potom, co si 15 minut zatrenovala. Ak mas napriklad bazalny metabolizmus 6000, anab. Sokmi tuto hodnotu vyrazne zvysis. Je jasne, ze sa pri tom aj zapotis, ved trenujes. . Milan pod? A nasleduj ceho vzorcom je mo? Ne vypo? Ta? Nielen baz lny metabolizmus, ale aj optim lny kalorick pr jem za de? Prihliadnut m k na ej hmotnosti, k veku a k fyzickej aktivite. M? Eme si tie? Vypo? Ta? Maxim lne mno? Stvo energie, ktor n organizmus potrebuje na to, aby dok zal chudn?. Ale tento v po? Et m? Eme uplatni? Len v pr pade, ke? Skuto? Ne trp te nadv hou, alebo obezitou. M m to ch pa? Tak? E ak je moje bmi v poriadku a netrp m nadv hou ani obezitou neplat to na m? A? Je pravda? E m m p r k l navy e len pod? A seba svojho pocitu ja kombinujem aerobne cvi? Enie posilov? Ou tak? E je to najlep ia cesta k chudnutiu ako p e. Sna? M sa dodr? Iava? Aj stravovacie n vyky a pitn re? Im,nepribrala som ve? Mi na v he ale m m pocit? E sa mi nejak zdeformovala postava odkedy cvi? M(je to len do? Asne??? )? Akujem za v etky tvoje odpovede a? As ktor venuje n m v etk m ktor tu p eme. Ahoj. No, nie ka? D sp sobuje priberanie. Viac tvoj lek r. . Matka. Neviem, ako sa ti m ze cvicenim zdeformovat postava, ved je to nerealne. Pochopil by som, keby som napriklad cvicil iba hrudnik, a na vsetko by som kaslal. Vtedy by som mal vrchnu cast tela ako tank, a vsetko male. Vtedy by som si vedel predstavit zdeformovanu postavu. Ale pokial mas cvicebny program na cele telo, tak to nie je mozne. . Ma? Ka ak m postavu hru ka, necvi? Nohy a zadok, ale len horn? As? Tela. To opticky vyv? I ten spodok. Trener ti to nepovedal?. Zdrav m v s, chcem v po? Iada? O radu, nemohli by ste mi poradi? Ako by som mal cvi? I? A ako by som sa mal stravova?? M m 16 rokov,82 k l, 175 cm, chod m cvi? I? Ale to pod? A mna nem? Iadny efetk. Ce aj portujem (vodne p lo), ale aj to u? Len tak m lokedy preto? E si na to nen jdem? As. Chcel by som od v najrad ej nejak n vod ako sa spr vne stravova? A ako by som mal pribli? Ne cvi? I?. D? Akujem. Ahoj milan. Som tu nova,ale precitala som ve? A pr spevkov, ktore si p sal, a nevie si predstavi? Ak si dal n dej. U? Sa jednej janke venujes, ktor trpi presne tym co jaje to najzakernejsia choroba, ktoru poznam a ktora mi nici zivot. Bulimia ale dnes som si povedala koniecbolo to viackrat, ale dnesnym gestom, a ze ta chcem poziadat o pomoc, som nasla v sebe silu zmenit to. Nechcem ta obtazovat, ale naozaj potrebujem tvoju pomoc a podporu. Zacalo to minuly rok v lete a to bola chybaako si uz napisal problem bol v tom, ze som velmi pekne schudla a ani neviem ako, proste som jedla pavidelne a dost malo(no vzdy som drzala nejake diety),ale teraz to fakt vyslo mala som asi 49-50 kg pri vyske 164cm, ale prisiel cas kedy som chcela jest viac a zacalo mi chutit vsetko a tak som jedla ako sialena a ten neskutocny pocit viny ma dostihol a zacala som nasledne vracat. No problem je, ze od vtedy tym prezieranim som sa prezrala na 55 az 57 a to je zle. Lebo mam vacsie depresie a tazko sa mi konci, chcem normalne jest, normalne zit a normalne schudnut tych 8 kil a chcem byt zdrava. Milan mam pocit, ze ked sa to neporiesi, tak to nezvladnem a psychicky sa zrutim. Potrebujem ziskat rezim kedy mam jest a hlavne co,aby som schudla(tym moju mysel upokojim) a jest,aby som ja ovladala telo a nie naopak. Prosim ta,ak budes mat trosicku casu na mna skus nieco pre mna vymysliet. Budem ti velmi vdacna. Dakujem za pochopenie. Ahoj janka. Myslela som na teba, lebo som vsetko kompletne precitala co si si pysala milanom a je to nieco, ako ty vravis, ziaden psycholog nema sancu vyriesit. Janka ja viem preco vyvratim vsetko ja. Lebo mam pocit,ze z toho priberiem a to podla mna je az blbost, ze ked ziem dve buchty a dva rozky, uz mi vela a preto pridam cele disko k tomu jogurty, tie zboznujem a zase este nieco, kym nemam pocit, ze teraz to uz pojde lahsie von. Inak ked som zacinala tak som mohla vracat, hned po kazdom jedle co som dala do ust, ale teraz je to tazsie a preto som pribrala tych pat kil, uz ta masa stravy nechce ist tak von, neviem preco ale je to tak a preto som sa rozhodla tym definitivne skoncovat, je to o tom, ze bud jem jako sialena, alebo dokazem aj tyzden nic nejest a potom je to ok, lebo ma nic nelaka a som schopna vydrzat, no potom pridu demonicke chute a je to tu zasinak ty z toho zrania nepriberas???? Ja viem, ze si tehotna a mozno to nie je objektivne ale chcela by som vediet tvoje pocity z toho. Inak jani nikto ta nevie mozno pochopit lepsie ako ja, takze si si nasla silneho spojenca, budem ta podporovat tak ako aj seba,aby sa dalo zvladnut. Poznam baby ktore to dokazali a verim, ze pravidelnou stravou a vyvazenou schudneme aj obmedzime zachvaty, inak citala som clanok o zene, ktora prezila dve tehotestva bulimiou, deti su zdrave, ale ona po porode tym skoncovala. Chcem urobit jedalny listok z tych nizkogli. Potravin a dat ho skontrolovat ludom na webe a hlavne milanovi, tak ho potom napisem mozno pomoze. Inak drzim sa, ale mam viac menej hladovku. Mam po skuskach co som si myslela,ze nebude stres,nebudu zachvaty,ale opak je pravdou. Janka ked budes mat chcu t kedykolvek napi, u mna mas pochopenie iste. Pa. Caute kocky. Ahoj janka a janina. No tak az teraz sa m zem dostat za pc. Prave som zmaturoval, vybabil vsetky prihlasky aj svoju armadu. Prepacte, ze som sa neozval sk r, ale fakt to neslo (mal som az prilis velmi vela povinosti), ale teraz som vsetko ukoncil, takze si m zem vami pisat. Osobne mam chudnutim vela skusenosti, a o bulimii mam nastudovane velmi vela. Osobne sa mi paci, ze sa zapojila aj janina. Je velmi dobre, ze si m zete obe, pokecat, velmi dobre si totiz budete rozmumiet. Takze od teraz si vami m zem o vsetkom pisat. Tak m zme zacat. Tak zatim sa majte. Milan. Ahoj janka. Prepac, ze som sa tak dlho neozval, ale fakt to neslo. Vidim, ze si si tu nasla kamaratku. Som velmi rad, lebo janina je clovek, ktory ta velmi dobre chape, a urcite aj bude vediet pom ct. Najlepsie na tom je to, ze tam, kde pohori jedna, poda informaciu druhej, aby tu istu chybu nezopakovala aj ona. Ukoncil som skolu, tak som si myslel, ze budem mat furu casu. Ale opak je pravdou. Vies, teraz zacina leto, a. Vylety, kocky, festivali. No a na to vsetko je potrebne mat dost financii. Takze chodim po r znych brigadach, musim dost skoro rano vstavat, a vecer sa vraciam domou. No nato, aby som si tu mohol vami pokecat, si najdem cas vzdy. Vzdy pred spanim, sa kuknem co je noveho, co si napisala a vzdy odpisem. No a mimochodom, ako sa ti dari posledne obdobie? Tak zatim sa maj, a drzim ti palce. Aj janine. Ahoj. Milan. Ahoj janka. No tak to je mi velmi luto, ze sa ti nedari. Tak zacnem. Janka, je jedno kolko krat denne jes, pokial dodrzis podmienku, ze minimalne 6x denne. Podla tv jho stylu pisania usudzujem, ze sa snazis jest 6x denne 3 hodinovymi prestavkami. Vies, ak sa rozpravame o jedle, tak iba ako o zdravom zivotnom style, a nie o chudnuti!!!!! O tom sa m zme bavit az po p rode. A teraz k veci. Janka, ak si das nieco male, nemusis potom cakat 3 hodiny, ale daj si o 1 hodinku zase nieco male. Mozes papat aj 10-12x denne. Ako to tebe vyhovuje. Ak ti v teple nechuti jest vela. Tak si daj fakt malo, ale o kratku chvilu (1-1,5 hodiny) si daj zase, a o kratku chvilu zase. Tento system stravovania ma velku vyhodu v tom, ze si tak udrzis maly zaludok (myslim objem), no nevihodu v tom, ze to m zu propagovat ludia, co fakt maju cas. Ja si neviem predstavit, zeby som mal jest kazdu hodinu. To by ma vyhodili asi z prace. (brigady) no ak mas furu casu, a je ti lepsie jest po malych davkach, tak kludne. A nemusis papat vela zeleniny. Zeleninu je vhodne jest, miesat hlavnym jedlom. K li glykemickemu indexu, ale to uz vies. No a nikdy nejedz hole ovocie, a nikdy nejedz iba misku ryze. Ved to su vsetko cukrovate veci, cize za kratku chvilu budes nielen hladna, ale az velmi hladna. No a k tej zelenine. Nemusis papat vela zeleniny. Odporuca sa 1 2 kila denne. Obsahuje vlakninu, a ta velmi dobre p sobi na metabolizmus, a nepribera sa znej. Takze sa toho nemusis bat. Tak zatim, a drzim palce. Milan. Ahoj janka. Tak ako ti dopadol pokus? Pomohli ti nieco? Ja este nieco k tej zelenine. Zelenina ma kriticky malo energie. A hlavne sacharidov. Cize sa ani necuduj ked si po kratkej chvili hladna, aj ked si zjedla kopec zeleniny. Prave dneska sa mi stal podobny zazitok. Planujem vstupit do armady, tak ma posielaju na r zne testy (lekarske). Aj zajtra mam dalsie. No a doktorka mi povedala, aby som den pred testom nejedol nic mastne, ostre, tucne. Proste lahucku stravu na zaludok. Lenze ja chodim vela cvicit, a tak som zvyknuty na poriadne porcie jedla, mesa, syru dnes som sa vratil z posilovne, hladny jak vlk, no kedze musim zjest nieco lahsie, tak som si nedal meso ako obvikle, ale iba zeleninku. Janka zjedol som asi 750 g zeleninky (r zneho druhu), a aj mi vydatne chutila, ale do jednej hodiny som bol znovu hladny, tak som sa znovu najedol, no za kratku chvilu som bol znovu hladny. Takze janka, ak si za kratku chvilu hladna, su to dve priciny 1. Tvoje jedlo ma vysoky glykemicky index. Lenze ked papas k tomu zeleninu, a bielkoviny (syr), tak to v bec nepredpokladam. 2. Tvoja davka jedla je prilis nizka. Zvis si ju. A okrem toho, tvoje naroky na energiu su v tehotenste razantne zvysene. Takze sa necuduj ze si castejsie hladna. Takze, pokial tvoje jedlo nema vysoky gi, a ty si po kratkej chvili hladna, bud jedz castejsie, alebo si pridaj. Janka, kolko si vlastne za cele tehotenstvo pribrala? Si zhruba vo 8 mesiaci, nepametam sa presne, no mala by si uz pribrat, aj okolo +- 15 kg. Na vysetrenia chodis? Vsetko v poriadku? Tak zatim. Zajtra napisem. Milan. Ahoj janka. Tak na tie fotky sa fakt tesim. A skutocne si dopriaj aj tie menej zdrave veci. Ved uz aj tak dost trpis, tak preco sa este viac trapit? Ved pokial sa nebudes kazdy den prepchavat sladkostami, tak sa dokopy nic nedeje. Nevidim problem, preco by si si nemohla dat aj nieco menej zdrave, no lahodne. A mas pravdu, snazis sa az moc zit zdravo. Ono aj som sa oto pokusal, ale zistil som, ze po kratkej chvili mi toho zacalo sibat, a co je este horsie, aj moja blizka spolocnost sa zo mna dost vysmievala. Ved ked sme niekde boli v restauracii, alebo v bare, tak som si nedal toto, a tamto je nezdrave, a toto ma vela tuku, a toto je robene na oleji. Proste jak debil. A tak som sa nato vykaslal, a ked sme vonku, tak mi nerobi problem dat si aj kolacik, alebo zmrzlinu. Ale ako hovorim, nie casto. A poviem ti, uz 3-mesiace sa drzim na vahe 88 kg. No a mal som 120kg. Takze ja nevidim problem, preco by si si nemohla dopriat aj nieco lahodnejsie. Tak zatim sa mnej pekne. Milan. Ahoj janka. Uz sa velmi tesim, ked sa tu pridem pozriet, a od teba nebudu ziadne nove spravy. Lebo viem, ze budes v p rodnici, a privedies na svet krasne male dievcatko. Uvidis, vsetko sa zmeni, myslim, ze v priebehu jedneho mesiaca. Tvoje spravanie, zmyslanie a nalady budu uplne insie. Lepsie a krajsie. Bulimia je hlavne o psychike, a nuda tam zohrava velmi velku rolu. Bohuzial, v tvojm stave ani nemas vela moznosti na vyber. Ale ako hovorim, po p rode sa vsetko zmeni. Budes m ct znovu cvicit, bicyklovat, plavat. Velmi sa tesim nato, ked napises, ze uz si sa dala doporiadku (po p rode), a zacinas cvicit, a budes sa pytat na techniku, cviky a my ti budeme odpovedat. Tak uz len kusok tehotenstva vydrz, prived na svet dievcatko a zrehabilituj sa. Potom to bude uz o inom. Tak zatim. Milan. Ahoj milan, pre teba tiez jedna mala spravickasom rada, ze si uz pri naspisala som to aj janke,,,samozrejme gratulujem k mature, poznam ten pocit vitazstva po styroch rokoch utrpenia na strednej a drzim palce na ceste za dobrou buducnostou. Inak milanko tvoje nazory a vedomosti a chudnuti a bulimii velmi dobre poznam a hlavne mam ich prestudovane,co znamena ze ked mi pozes rozvrhnut urcite tie potraviny nizkym. Gi ako maju byt spravne rozvrhnute na den a podobne. Musim sa tebou radit, co mozem jest a co nie lebo aj ked som skoro vsetko tu precitala neviem z niektorych veci vyjstinak som sa rozhodla, ze tym skoncujem a to musim zvladnutjanka aj ja to musime zvladnut. Samozrejme tvojou pomocou. Dakujem za ochotu. Janina. Ahoj janka. Takze dievcatko je uz netrpezliveto je dobre, lebo ked ten maly anjelik sa pyta na svet je to pre teba nadej ako pre mna ten odchod, ze zmena v zivote sa rovna zmene v mysleni. A co sa tyka toho,ze ked nevracam tak priberam, jani u mna je to naopak, hrozne som pribrala z toho prezierania, proste vsetko som bud nedala von, alebo moj organizmus sa zblaznil, takze teraz sa snazim ovladat, jem velmi malo, snazim sa to rozkladat do celeho dna, ale musim tu schudnut lebo som zo seba hrozne nestastna, mam depresie a citim sa hrozne tucna, uz neviem co mam so sebou robit, ale viem, ze vracanim u mna cesta uz nevedierozmyslam ako si mam usporiadat jedalnicek aby som to urobila spravne a hlavne aby som z toho schudla. Ked mas nejaky tip na dobry chudnuci jedalnicek ,tak daj vediet) aj napis ako sa mas. . Ahojte vsetci. Uz dlho sa sna? M schudnut ale vzdy sa to skonci strasne. Nedrzim ziadne drasticke diety a fakt sa sna? Im nieco zmenit ale jednoducho to nejde lebo vzdy niekde povolimvela som tu citala tiez o tom ako niekto vracia a mne sa to stava stale coraz castejsie aj ked si vravim ze je to blbost a ze to nebudem robit, ked to na mna pride na vsetko zabudnem. Neviem co mam robit. Ahojte vsetci, dnes som sa dostala k tejto uzasnej stranke, priznam sa ze som neprecitala ani zdaleka vsetko. Mojim problemom je uzkostna porucha , na ktoru pravidelne uzivam lieky obsahom serotoninu- antidepresiva. Je to uz 8 rokov. Od vtedy som pribrala12 kil a nejde to dolu nijako. Ak aj nieco schudnem, len drastickou dietou. Uzkostne stavy zajedam a asi to mi najviac skodi. Ako to mam namiesat? Myslim stravu? Viem, je to malo info, ale aspon kontakt na niekoho, kto mi nalinkuje, co mam jest a ako. Mam 32 rokov, 154 cm a 65 kg. Staci mi dat dole 10 kil a vobec nie rychlo, nech nech sa to hybe. Dik, slavka. Niektore antidepres va vec m? U zna? Ne komplikova?. Hovor so svoj m lek rom, ako to rie i?. V z sade je mo? N dieta, ale nebude sa ti do nej chcie? , to pr ve robia tie lieky. Mo? No by st l za zv? Enie systematick port, mohol by pom c?. . Mam 16 rokov,168cm a 46kg,. Hovori sa, ze chude dievcata maju najviac kompexov zo seba,samozrejme to mam aj ja,,co mam robit? Ci radsej nic? ,,a nevraciam,obcas si zacvicim,jem ako sa mi chce,,,a jem co sa mi chce. Basa15 pora? Sa lek rom, inak riskuje. Pod? A? Siel nie si tu? N. . Chcem sa pop tat na ten baz lny metabolizmus, teda presnej ie ako to m m ch pat. Som si ho po? Tal niekolko krat a na roznych str nkach my visiel pravda? E v? Dy in. No ale u mirka my vz lo 5287. 68 kj a na schudnutie 4526,8 kj? O sa my zda velmi n zka hodnota. Pravda uz som drzala rozne nevzv? Ene diety a aj taku nizku a dos a boj m, nechcem si zni? It to? O m m. M m 22 rokov, 161 cm a 55 56 kg, maximum som vazila do 80 kg, chcela by som sa naucit spravne jest a co si mozem dovolit a pravdaze schudn t na 49 kg ale kdo by nechcel. Uz som experimentovala aj skoro anorexiou a nikdy viac. Ahoj milan pre? Tala som si sn? V etky tvoje koment re a obdivujem tvoj preh? Ad v problematike chudnutia. Klob k dole. Bohu? Ia? Aj ja patr m medzi tie ne? Astne nadv hou a schudn? Je pre m? A priam umenie ke?? E m m hypofunkciu t tnej?? Azy. Pri svojej v ke 167 cm v? Im 79,4 kg (dne n rann hmotnos? ). Za? Ala som intenz vne cvi? I? 3 a? 4x do t? D? A striedam fitko aerobicom. Ide to dolu ale pri moje t tnej?? Aze je to drina. Radik lne som upravila stravu 5x denne a m lo. Dnes je 18. 7 a od 5. 7. Som dala dolu 2,5 kg. Ale mak m ako zbl znen. Len m m pocit,? E za? Na by? T strava jednotv rna. Na ra? Ajky jogurtov n poj, desiata ovocie, obed cestovina alebo m so a al t, olovrant nejak polistiren alebo musli niekedy aj len samotne na pochrumkanie alebo jogurtom, ve? Era nejak k sok zeleniny. Nevie mi poradi? Nejak publik ciu kde by som nabrala tro ku in pir cie na jed lni? Ek, naozaj chcem schudn? Raz a nav? Dy a urob m pre to? Oko? Vek. Som zamestnan matka 3-ro? Neho chlap? Eka ale cez to v etko si dok? Em n js? ? As aj cvi? I? A sna? M sa ale m m pocit? E to ide pomaly a ke? Si predstav m? E e te potrebujem da? Dolu tak ch 12 kg a u? Teraz neviem? O by som zjedla je to katastrofa. Potrebujem niekde nabra? In pir ciu. . Isabelle na osobn debatu je f rum, nie diskusia k? L nkom, preto neodpoved m. Ku bilancii ka? Dop dne gratulujem. Ahoj! Som vegetarianka. Rok. Za prvy tyzden som schudla 4 kila,no bolo z coho. Som aj vysoka,tak to na mna nebolo poznat, boli to tie pocitove kila, poznatelny vysledok sa dostavil po par tyzdnoch. Takto som schudla 7 kil,neobmedzovala som sa, jedla som ked som bola hladna. Vyborne som prezila vianoce ani kilecko naviac. Idealny pocit. No asi vo february co bolo polroka mojho vegetariancenia, som mala problemy vyprazdnovanim a kila sa na mna zacali neuveritelne lepit! Skusala som vitaminy,lebo som myslela ze mi chybaju, prehanadlo jednorazovym efektom, caj lietajuca lastovicka(,ktory kamaratkinej mame pomohol schudnut o 2 velkosti, tym ze podporoval vyprazdnovanie a aj kolegyna stale behala na zachod a kvoli tomu ho aj prestala brat,lebo takto sa nedalo fungovat ani pracovat a ani popuzivat ten zachod. Bohuzial)no mne absolutne nepomohol, bio-bielkovinu, od doktorky lieky, nic nepomohlo. No vyprazdnovanie sa mi upravilo az po uzivani zeleza,ktoreho nedostatok,najma u mladych zien a dievcat je velmi caste, vsetko je uz ok,aspon po tejto stranke. Biele pecivo nejem, jem vela zeleniny dam prednost cestovinam a ryzi pred zemiakmi, mastne jedla fakt nemusim a ked tak varim a olivovom oleji,ale to brucho mi stale nejde dole a to cvicim kazdy den rano 50 aj vecer 50 sklapaciek (ja neviem asi to mame v rodine a uz ma nebavi bojovat proti veternym mlynom, tak som sa vydala okuknut ako to vyzera tabletkami na chudnutie, lebo kamaratky nimi nemaju bohvie ake skusenosti, zvracanie,nevolnosti. Prosim o radu. . Ahojte nooo mam aj ja taky maly problem a potrebovala by som poradit, aj ja som dalo by sa povedat ze obcasna bulimicka, mam najazdy na ladnicku a potom aj na zachodovu misu, som dost zavislak od cokolady a bevydrzim 2 dni bez nej ale tak isto aj od jablk tiez bez nich dlho nevydrzim proste mi chybaju, nemyslim si ze sa stravujem az tak zle jem jogurty, mliecne vyrobky, vela zeleniny a celozrnne pe? Ivo, od dnes sa zacinam stravovat 6x denne, vypocitala som si bazalny metabolizmus kt mam okolo5570kj teda mam 21 rokov 153cm a 57kg nemam az taku velku nadvahu len pred par t zdnami som mala 53 a tie kila naviac mi zacinaju prekazat a preto som aj zacala vracat, no teraz sa zase bojim ako tu bolo pisane ze pri tom nez si telo zvykne na takyto stravovaci rezim priberiem 4kg, z coho by som urcite dobry pocit nemala. Mojim problemom je aj to ze mam pracu v ktorej 8 hodin sedim a ani doma sa velmi nehybem, chcela by som zacat raz tyz. Chodit na pilates cvicenie a do fitness malo by to stacit ci kolo pohybu potrebujem? A aky by bol najvhodnej? V byvalej praci som pohybom nemala problem a aj som skoro kazdy den cvicila, len zmenou prace aj miesta bydliska si tym neviem nejako poradit. Nech pem to. V ade sa p e? E ak prijmem menej energie ako sp lim tak by som mala chudn?. Ale pri tom, vo v etk ch rad ch na chudnutie je? E nem m telo klama? T m? E budem namiesto jedenia pi? Vodu alebo jes? Ovocie. ? E tak len viac priberiem. Ved to je hlupos? Potom. Ked napr klad budem jes? Raz za den a m lo tak schudnu? Mus m. Mimu ka iste. Ak za? Ne hladova? , za? Ne chradn? . Od istej chv le by si za? Ala aj umiera?. A v momente ke? Hladovan m prestane , za? Ne pribera?. . Velmi by ma zaujmalo, ci nemoze povedzme ta pol hodka 3-4x do tyzdna casom v dospelosti sposobovat poskodenie kolien alebo bedier. Cvicit by som cvicila do umoru, ale -sportom k trvalej invalidite, no nie? Uz totiz trpim na skoliozu, ale takisto potrebujem takych 5 kil dat dolu, ale hlavne to potom udrzat. Pozn mam 17. Cvi? Enie do moru je hl pos?. Nepom? E ani chudnutiu, ani zdraviu. A kolen sa po kodia nevhodnou technikou, netreba ani do moru. = pora? Te sa osobn m trenerom. . Ahojte, donedavna som tiez prepadala neskutocnej chuti na sladke a hlavne vo vecernych hodinach 20. 00-23. 00. Jedneho dna k nam zavitala navsteva a ja som nahodou otvorila horku cokoladu a polozila k ostatnym pochutkam. Samozrejme nikto sa jej ani nedotkol, ale vecer o 20. 00 ma prepadla neskutocna chut na nieco sladke. Cokolada bola na stole, tak som sa ponukla. Bola som veeelmi prekvapena, ked moja prehnana chut na maskrtu(ako kazdy vecer) utichla po 4 kockach tmavej cokolady. Vyskusala som to viackrat a stale to zabera. U mna osobne cukriky a mentolky nezaberaju, ale tmavu cokoladu vidim ako dobru alternativu, kedze ma vela pozitivnych ucinkov na ludsky organizmus. . Ahojte m m problem. M m 29 rokov, v ku 195 a v hu 142 kg. Nevl dzem ani beha? Tak beh m po schodoch aj to zvl dnem len raz hore dole na dvan ste. M m sedave zamestnanie, stravujem sa trik t denne. Norm lne porcie,? Iadne ob? Ieranie relat vne zdravo. Ak u? Nie? O nezdrave je grilovan potrava v? Bec zdrav? Na kontaktnom grile, oleja sta? Fakt len tro ku je olivov olej zdrav ako slne? Nicov?. Ahoj, m m 27, 165 cm, a 65 kg. Chcela by som ve? Mi schudn? Aspo? 6 kg, ale akosi sa mi to v bec nedar. V lete som poctivo chodila do posilky, v ha sa mi moc nezmenila, ale c tila som? E sa mi zmen il objem. Od septembra m m nejake zrdavotne problemy, ktore mi moc nedovolovali akt vne cvi? I?. M m problemy so? Al dkom, tak? E aj niektor strava je pre m? A problem. Chcela by som poradi? Ako by som si mala zostavi? Jed lni? Ek, aby som nepriberala, ke? Mi moje zdravie nedovo? Uje moc aktiv t. ? Akujem za odpove?. . Ahoj. Na tejto adrese najdete clanok ako som to riesil ja. Http sturovo drupal node 85 davam sem cely clanok, ale na webe v hore uvedenom odkaze su krasne fotografie pred a po schudnuti oplat sa ich pozrie? Ako som za? Al portova? Portujem od 14. Janu ra 2007, ke? Som sa postavil na v hu a mal som 105 kg pri v ke 178 cm. 160 95 pulz pri pokojovom stave okolo 80-95 za min tu. Trenova? Som za? Al v t rovskej posil? Ovni fitness relax centrum. Najprv len tak pozvo? Na veslovanie, stepper, behac p a tak? Alej. Nesk r pribudli? Inky a posil? Ovacie stroje behanie, ak sa to d nazva? Behom, trvalo prv t? De? 1 30 min ty na nastavenej r chlosti 7 km h. Potom nasledovala prest vka, lebo som bol tot lne nevl dny? Alej vykon va? Hocijak pohybov? Innos?. Postupne sa to st le zlep ovalo a pri prekro? En? Asu 3 40 4 min ty pri r chlosti 8 km h to za? Alo by? Celkom z bavne a moja vytrvalos? Sa zlep ovala. Cel zimu som ostal v posil? Ovni na tom p se. Chodil som asi 4 5 kr t za t? De? , cvi? Il som 1,5 a? 2 dve hodiny. Trochu menej jedla, hlavne ve? Er, ale hlavne naraz menej, to znamen viac kr t jes? Za de? , ale menej naraz. Kilogramy ub dali, zo 105 kg sa od janu ra do j na odb ralo 20 kilogramov. Moment lna moja telesn v ha je 82 kg 31. M j 2008. Krvn tlak klesol na hodnotu 135 85. M j pulz je moment lne v pokoji 40-45 za min tu. Behanie za? Alo ako som u? Hore opisoval. Dos? Dlho som udr? Oval tandardn r chlos? 8 km h a zvy oval som dobu behania. Bolo to samozrejme pri plnej kontrole r chlosti a? Asu na be? Eckom p se. Ob? As aj nejak mierny horekopec. Asi do t ch 3000 metrov pribli? Ne, to bol beh okolo 15-20 min t. Potom som za? Al zvy ova? Aj r chlos?. Najprv len ob? As, potom stabilne 9 km, nesk r 10 km. Moje behy som robil ako fin le celeho treningu, 3000 metrov 10 km hod. (asi 20 min tov beh) potom som za? Al beha? Na asfalte samozrejme som to najprv nemeral, ale tie? To bolo okolo 2-3 km. Ranne bolesti v strednej? Asti p ty zvestovali,? E nie? O nerob m dobre. Bol to beh na asfalte a nie na be? Eckom p se, urobil som si amatersky odtla? Ok p ty a za? Al som? Ta? Kilometre textu a te rie o noh ch a behu na internete. Po d slednom uv? En som sa rozhodol pre top nky asics gel foundation 7 (2e) z obchodu http www. Behshop. Cz , ono na slovensku ich neviete na internete zohna? Nikde a norm lne beha? Po obchodoch som nemal ani? As ani chu? . Cena top nky bola 2 690 k? , no k m sa dostala na slovensko aj kurzom sk czk a dopravou, cena bola presne 4190 sk. Top nky som objedn val na vianoce, samozrejme v? Aka n valu o takomto? Ase pri li nesk r. A? Na silvestra doobeda. Medzit m v t rove spadol prv a teraz z odstupom? Asu m? Em kon tatova? ,? E z rove? Aj posledn sneh. No ni? , kv li zame? Ovacej lehote dod vate? A hor sa na be? Eck p s, ako gener lna sk ka. Dopadlo to vynikaj co aj ve? Kos? Top nky je presne ide lna aj super dobre dr? Chodidlo. Ranne bolesti? Avej nohy razom prestali. Pravideln trening urobil svoje, hmotnos? Si udr? Ujem okolo 82 kg, chod m do posil? Ovne a 2-3 t? Denne beh m 6,5 9 km. Je to jeden okruh na im mestom. Nako? Ko je to? L nok o mne, patr sa prilo? I? Fotografiu. Ako autor som ve? Akr t uveden vo fotogalerii, ale ner d by som ostal dl? N a odvtedy m m o 23 kg menej, ktovie? I by ste ma spoznali. Tento? Al text je len osobn sk senos? Portuj cich? Ud a pros m, aby si to nikto nebral na seba ako hotov diagn zu bez porady o etruj cim lek rom! Lieky na pravu vysokeho krvneho tlaku pulzu vynikaj ca vec, predl? Uj? Ivot a zni? Uj riziko infarktu a mozgovej m? Tvice. Ale ak za? Nete akt vne portova? A zist te,? E ke? U? Ijete liek a nevl dzete, schudli ste 10-30 kg a nebodaj sa v m aj pulz upravil,? O je celkom samozrejme ak sa zlep uje kond cia, kles pulzov frekvencia. Po konzult cii lek ra? Iadajte zmenu lieku! Ur? Ite druhy liekov, ktore za ka? D ch okolnost udr? Uj pulz na n zkej hladine. A lieky, ktore ale reguluj tk in m sp sobom. Toto je cit t z jedneho lieku charakteristika lokren obsahuje lie? Ivo, ktore zni? Uje krvn tlak, spoma? Uje srdcov frekvenciu a zni? Uje spotrebu kysl ka v srdci. A toto je ten in charakteristika gopten patr do skupiny liekov naz van ch ace inhib tory. Trandolapril, lie? Ivo obsiahnute v goptene, potl? A vznik angiotenz nu ii inhib ciou angiotenz n konvertuj ceho enz mu. Angiotenz n ii je prirodzen l tka, sp sobuj ca z? Enie ciev a zadr? Iavanie tekut n. ? Inkom trandolaprilu sa preto roz ria cievy a zn? I krvn tlak. Lieky typu lokren udr? Uj pulz priemerne okolo 90 min. Pri plnej z? A? I. Bez lieku to je okolo 125-144. Tento daj je dos? Osobn a premenliv. Ak za? Nete akt vne portova? A zist te,? E ke? U? Ijete liek nevl dzete a ste schudli 10-30 kg a nebodaj sa v m aj pulz upravil,? O je celkom samozrejme. Ak sa zlep uje kond cia, kles pulzov frekvencia. Po konzult cii lek ra? Iadajte zmenu lieku! Ur? Ite druhy liekov, ktore za ka? D ch okolnost udr? Uj pulz na n zkej hladine. Toto som o tom na iel, ale je to len n zor amatera betablok tory blokuj p sobenie adrenal nu, ovplyv? Uj rytmus srdca, p sobia aj proti vysokemu tlaku ale aj lieky, ktore reguluj tk in m sp sobom. Nech pros m nikto nepova? Uje tento? L nok za propag ciu alebo reklamu spom nan ch liekov. Druhy liekov boli spomenute len ako pr klad!. Caute! Mam 17 a chcem schudnut. Pri 169cm mam 66 kg. Fuj. Bleah! Urobila som si denny rozpis, podla ktoreho denne zjem 3374kj. Ale to je malo a pri tom toh zjem vela. Tu to je. 70govsene vlocky ,biely activia jogurt 125g, 55g cherry paradajok, jablko 200g, brokolica 200g(teda polievka ale len z rozmixovanej brokolice), rajciny 150g, tuniak v oleji(ale olej odsajem servitkou) 100g, zasa polievka 200g a vajicko bielok 100g. A to ma vyjde na 3374 kj podla tabulky na tejto stranke. A to je primalo este cvicenim aby som nebola hladna nie? To vazne toho musim zjest viac? Neviem nakolko presne su tieto udaje z tabulky , ale jedlo si vazim, myslim ako na vahe d aa nevim co mam pridat do jedalnicka aby som neprekrocila 5200kj? Poradte prosim. Vazne to potrebujem vediet. Dakujem. Ahojte. Mam 17 vyska 163 a 89 kil. Chcela by som vediet kedy cez den je najvhodnejsie cvicit? Vstavam o 5 jem 5krat denne. O6, 8 45, 12 30, 15 45 a 18 len neviem ked to je najlepsie po poslednom jedle? Medzi jedlami?. Byvam v meste. Nie je tu moznost vybehnut niekde. Ake cvicenie respektive aky druh pohybu mam zvolit?. Prosim o radu. Ahojte, myslite, ze je dolezite v akej casti dna clovek cvici? Aky to ma vplyv na chudnutie? Resp. Kedy je to najefektivnejsie? Kedze chodim do prace a po praci su ine povinnosti, tak sa k cviceniu zvyknem dostat az vecer a niekedy je uz dost neskoro (aj po 23 00), pocula som od kamosa, ze tonie je velmi dobre. . Dobr de? , ja viem,? E nieje vhodne sem vypisova? Osobne problemy, no ja sa o to pok simboj m sa,? E k m by som sa preklikala na f rum o chudnut , tak by som aj stratila odvahu. M m 24 rokov, 158 cm a 80 kg. Tak? E si mysl m,? E nem m od obezity? Aleko, ak ju u? Nem m. Nemysl m si,? E by som jedla ve? A. U m? A je problem pitn re? Im. Ja vypijem asi 2 dcl vody denne aj to niekedy zabudnem. No u m? A je problem,? E nepoci? Ujem sm d a aj ke? Nosievam fla ku vody so sebou, v? Dy zabudnem,? E ju m m. Viem,? E je to nezdrave a sna? M sa t m nie? O urobi? , no zab dam. A chyst m sa za? A? Cvi? I?. Chodievala som beh va? , ale mala som neskuto? Ne p liv boles? V oblasti kotn kov. Milujem pl vanie, ale do plaviek ma nikto nedostane. Neskuto? Ne sa hanb m a pomaly sa za? Nam vyh ba? Aj spolo? Nosti. Pritom v minulosti som bola tvor spolo? Ensk ve? K m zmyslom pre humor. No ke? Som mala 12 rokov, tak som dostala p sov herpes a pravidelne mi pichali injekcie b 12 a od vtedy to somnou ide dole vodou. Inak som v minulosti nav tevovala aj balet, tak si viete predstavi? , ak som asi bola. O 4 mesiace oslavujem jubileum a chcela by som da? 15-20 kg dole a na trvalo. Ja dok? Em schudn? Aj 9 kg za 45 dn , ale je to v etko jo-jo efekt a to ja u? Nechcem. Za ak ko? Vek radu som naozaj v? A? N. Pekn de?. Ahojte, no chcela by som sa spytat na vypocet bazalneho metabolizmu, ide o to ze ked som to pocitala podla tych tabuliek mi vyslo ze by som mala za den prijat okolo 10 000kj , no ked by som chcela schudnut taak priblizne by som mala obmedzit 3000kj takze v priemere by som mala zacat prijimat nejakych 7000kj, a co ak prijimam menej ako tych 7000kj,? A v ha mi neklesa, zacala klesat ale zastavila sa je to tym ze mam mensi prisun jedla? Jem 3xdenne ale v malych mnozstvach naozajj v malych mnozstvach. Este k tomu cvicim aj 5x do tyzdna na orbitreku po takych 25min. Vazila som 53kg pri vyske 157cm, ale bohuzial po porode mi zostalo 68kg toho som schudla necelych 5 kg, a uz sa to zastavilo. V com to moze byt? Ak by ste mi vedeli poradit dakujem. A este by som sa chcela spytat ako si presne vypocitam potravin kolko to je kj na den? Nikde som to nenasla neviem ako sa to rata. . Maja0146- no tich kil mas dost vela ale da sa stim daco robitjedz 5x denne ranajky,desiata,obed, olovrant, vecera rano najpestrejsie jedlo by mali byt ranajky vtedy sa mozes normalne najest potom desiata to by malo byt nejake ovocie a aksi chces dat daco sladke dajsi to doobeda nie po obede alebo vecer!!! Na obed by si sa mala najest normalne aby si bola najedena a potom medzi obedom a olovrantom nejedz nica daj si trebars nejake 2rozky so syrom a zeleninoualebo daco a veceru hlavne nic mastne a tazke na zaludok!!! A po veceri ak budes vecerat o 18 00 a spat pojdes napriklad o 22 00 tak ak byvas pred spanim hladna a nevies to vydrzat a niecosi musis dat taksi daj napriklad jogurt alebo jablko o 21 00a pred spanim hladna nebudes. A zapametaj si a to je pre vsetkych bez toho aby si preto nieco spravila neschudnes!!! Najprv moznoschudnes par kil ale potom ked si na to telo zvikne to pojde tazko a ak ti je velmi tazke cvicit alebo behat nerob to znicis si klbyradsej sa chod von prejst aspon na hodinu denne ze budes v kuse len chodit alebo chod na bicykel to je tiez dobreea hlavne nemaj ziadne diety to je uplne na nic prajem vela stastia) ak bysi este volaco potrebovala napis mi na e-mail. Ahojte, m m 18 rokov a v priebehu 3 mesiacov som pribrala 8 kg. Je to stra ne, neviem? O m m robi?. Chcem sa sp ta? , ak si budem zostavova? Jed lni? Ek do 3000 kj, budem chudn?? Miro p sal,? E 6000 je optim lne, ale pri mojom zostaven by som nebola hladn ani pri t ch 3000 kj. Vytvorila som si tak,? E ra? Ajky p r pi k t mliekom, desiata jablko a slne? Nicove semia? Ka, obed- zemiak mrkvou, desiata mrkva so sezamom a pokropene citr nom, ve? Era grep. Pokia? By som mala chu? Nie? O chr ma? , tak slne? Nicove semia? Ka. Plus denne vypijem 2-3 litre? Istej vody. T mto t lom by sa mi podarilo schudn? A nenastal by jojo efekt? Potrebujem to zhodi? Do najviac 2 mesiacov plus cvi? M ob? As vo fitku a doma si tancujem,? E sa a? Spot m a cel pad m niekedy od navy. Podar sa mi schudn? Teda?. Luciana rad nie? O? O nie je a? Tak fajn pri chudnut , aj ked samozrejme telo potrebuje energiu, ale ako som si tak spocital papala si toho dost, no urcite aj vydaj bol min rovny ak nie vyzs. Teda rano to sed , cierne pecivo, musli este ako tak, ale ked chce v hou dole , vynehaj cestoviny,bielu muku a hlavne zemiaciky!!! Asi sa cuduje ,ale pr ve toto obsahuje velmi vela sacharidou. . Pinlove ked si to tak citam, treba sa zamysliet,preco za 3 mesiace 8 kg??? Co sa stalo a preco sa to stalo. Treba najst pricinu priberania. Inak velky vyznam pokracovat v takom trizneni sa nema ziadny v znam, iba si tym mozes viac uskodit. . Maja0146 radit v tomto pr pade nejde, vies ze vela papas, tak to obmedzuj. Vola je potvora, ale tieto rady tu, skor pre tych co maju volu a nevedia si rady. . Zdravim tak mam 176 cm a 65 kg a celkom v pohode postavu (ja snou spokojna niesom, a myslim ze to je dolezite), ale ten tuk na bruchu je strasny. . Skusala som aerobic v 14, celkom sa mi zjednotila postava no dalej ma to prestalo bavit teraz mam 16 blizi sa leto a ja chcem vyzerat dobre. Staci mi cvicit? (ak jed sama sa k tomu nedonutim). Cez den sa snazim pit vela vody a menej jest, aj ked ma chut na sladke snazim sa odolat pokusenie nekedy to nevyjde no potom mam vycitky. Ale vsak stava sa. Neviem skuste mi na to nieco napisat ako sa mam donutit ako mam postupovat ako casto mam cvicit a tak. Dakujem vopred ps mala som operovane koleno neviem ci mozem behat neskusala som odvtedy ,, skusala ale stale mi preskakuje a nikde na blizku nemame ziadnu posilnovnu cize ja fakt neviem co mam robit. Dakujem za radu vopred. . Krasnx den,no uz odjakziva ako si len pamatam sa pokusam schudnu,mam 18 rokov, a uz odmalicka je zo mna baculka,pri vyske 174 cm vazim 85kg,co je dost vela. Moj problem spociva v tom ze mavam neuveritelnu chut na nielen sladke ale aj slane. Co sa tyka sportu rada a myslim,ze dost sportujem,ale potom zase prijmem neuveritelne mnozstvo jedla ,co samozrjeme ma za nasledok ze nechudnem ,prberat nepriberam uz nejakych 6 rokov. Dokonca mi nerobi prohblemy ani zit zdravo a bez akychkolvek sladkosti par dni ale potom to je zase ze dostanem chut a tak si musim dat. Spytala by som sa ci existuuje nejaka rada ako zabrzdit tu chut na jedlo. Dakujem)s pozdrvaom bibiana. Je zauj mave vidie? , ako si najvz jom sna? Te pom c? Preto som sa rozhodla nap sa? Aj ja. M m 20 rokov a nie som ani chud ani tu? N. Mysl m,? E len potrebujem spevni? Svalstvo. Portu sa ve? Mi nevenujem, aj ke? Mala by som) mysl m,? E moj m problemom je nava. Tudujem na v. Jedin m moj m pohybom je cesta pe o zo koly a do koly. Ke? Sa u? Aj rozhodnem,? E p jdem treb rs na plav re? , prem? E ma nava a skon? M v posteli) nie? O mi v tom nesed a neviem? O) jednoducho prem c? Navu je niekedy nad? Udsk v kon)? O sa t ka stravy, tak t je dos? Nevyv? En , viete, intern tyale v podstate v jedle vid m najmen problem. Sladkosti jem ve? Mi m lo. Laura? Taj, v etko u? Bolo nap sane. Pr padne sa pora? Lek rom. . Caute, ja som zas pre zmenu bola stale ok, ale po porode mi ostala velka koza na bruchu a tuk sa akosik viac uklada na stehnach precitala som skoro celu diskusiu, viem co robit, len sa chcem opytat staci jest aj 5x?? Pracujem ako ucitelka a 6x mi to nejak nevychadza, doobedu by som tie 3 hodinove intervaly nemala sancu dodrzat. Viem si to rozlozit na ranajky, desiatu, obed, olovrant a veceru stale v tom istom case. Staci to takto? A este otazka ako sa stiahne koza na bruchu ak mam geneticku predizpoziciu mat brucho velikeee hybem sa dost, cvicitm taebo cca raz tyzdenne, ked dam viac citim sa fajn, ale pri malom nestiham, teraz korculujem no predtym som mala pohybu asi viacej d. . Pekn de? Prajem vedel by mi poveda? Niekto ako dospie? K tomu aby moja motiv cia k pohybu bola silnej ia? M m 164 cm a 68 kg. Rda by som p r k l dala dole. Posledn mesiac som schudla pomocou pravy stravy 3 kg. Problemom je v ak moja nechu? K pohybu. Sk ala som aj beh nie n razovo ale ako mi priate? Odpor? Al, najprv len 2kr t t? Denne po 30 min t. Na kor? Ule sa don tim dva kr t mesa? Ne. Pl vanie ma po 30 min tach prest va bavi? , ke? Za? Nem cvi? I? Doma tie? Neviem v tom vytrva? Viac ako dva t? Dne. Zamestnanie m m sedave a doch dzam do ineho mesta,? I? E ve? K? As? Mimo pracovnej doby stoj m alebo sed m vo vlaku? I autobuse. Ke? Vy lapem kopec a schody k bytu ve? Er po pr chode z pr ce o tej siedmej osmej ve? Er som tak unaven? E predstava portu ma des. St le si uvedomujem,? E bez neho to ale nep jde. Ako z ska? K tomu vz? Ah? A? Tak ve? Mi ma? Iaden port neoslovil. . Pros m o radu. M m 24 rokov, 170 cm a stra n ch 85 k l. Nikdy som nebola t hla, ale toto je u? Stra ne. U? Dlh? As som si na la? As na ra? Ajky, obedujem pravidelne st le v re taur cii, tak? E dos? Ve? Ke porcie a ve? Eriam tie? , ale sna? M sa v malom problem je,? E m m sedave zamestnanie a ve? A sa neh bem. Za? Ala som chodi? Na spining, teda dnes tam idem prv kr t d fam,? E ke? Budem chodi? 3kr t do t? D? A tak mi to trochu pom? E. Chcela by som v teda poprosi? O pomoc, ako si m m upravi? Jed lni? Ek, aby som schudla. ? Akujem za radu. . Ahoj, m m 17 rokov, m m 160cm a 57-61kg v hu. Ono je to toti? Premenlive v poslednej dobe som mala raz tak raz tak. Chcela by som stra ne t v hu zn? I? Preto? E sa c tim ako tu? Ne prasahamb m sa chodi? Na k palisk alebo si da? V lete kra? Asi a kr tke tri? Ko nad pupokcvi? I? By som cvi? Ila ale pri mojej kole nem m poriadne? As ani na to nejak viacej sa upravi?. Doma sa st le pok am o diety a r zne veci ale nepom ha mi to. Viem? E rob m zle preto? E dieta mi bude bra? Nie tuky ale svalov hmotu a bielkoviny z nej a e te ku tomu si pokaz m? Al dok. Ale ja u? Neviem? O m m robi? Som z fal. Doma v? Adni? Ke m me pomerne? Asto nezdravee jedl a zeleninu ale zase predsa nem? Em do konca? Ivota jes? Zeleninu. Ke? Sa pozriem do zrkadla je mi zle. Ja u? Neviem? O m m robi? Chcem chudn? Aspo? Na t ch 50kg. Mojou najproblemovej iou stehn. Ako ich m m v razne zo t hli?? Pros m pora? Te mi? Akujem. Dobry den, odporucam kazdemu kto chce chudnut navstivit lekara, nie reklamnu stranku na produkt autora ktory evidentne schudol ale nerozumie problematike a informacie ma niekde z internetu. Obzvlast mladsi clovek nech necita nic na tejto stranke a ide k lekarovi. Samozvany specialisti narobia viac skody nez uzitku, nehovoriac o tom ze po knihe ako schudnut autor napisal aj motivacnu ako byt uspesny. Lekar internista. Ahojte. M m 15 rokov v ku 173 a v hu okolo 65 kg. Mo? No aj viac u? Neviem. No problem je v tom? E. Ja som pred rokom mala v ku a v hu skoro rovnak ako eraz. Ale som schudla na 55 kg cez letne pr zdniny, moji rodi? Ia hlavne mama sa t m nevedeli akosi zmieri? A stt le k doktorom a take. Nakoniec som pribrala v etkko sp? A v etci? O mi v tedy nad vali teraz schudli a ako p ratk. Preto by som chcela tie? Zase ale ako by som si to mala udr? A? Vyhn? Sa jojo-efektu???. Veronika pre? Taj si viac o chudnut na tomto webe, odpove? Tu je. V 15 rokoch nem? O chudn? A u? V bec nie, ak nie si naozaj obezna. Pora? Sa lek rom, ak m pocit,? E treba chudn?. O jojo efekte som u? P sal. Po diete je z konit , preto nesmie dietova?. . Ahoj. Mam 16 rokov, vysku 178cm, vahu okolo 65kg a potrebujem schudnut asi 5-7 kil. V septembri som odisla na 10 mes do usa. Na zaciatku som mala 57 kg, ale po 5 mesiacoch v usa som pribrala cca 7-8 kg. Na zaciatku som skusala typicke hladovkove diety, ale pochopila som, ze dlhodobo by som to nevydrzala. Pred vianocami som schudla asi 4 kg, ale cez sviatky som znova nabrala. Moj problem je, ze vobec neviem ako sa mam tu v usa stravovat. Precitala som takmer celu stranku, ale neviem najst ekvivalent naseho slovenskeho peciva. Moja host rodina sa stravuje pomerne zdravo, ale kupuje vela junk food a casto jeme polotovary, ktorym sa snazim vyhybat. Zacala som jest pravidelne, ale len 4 krat denne. Staci to? Jem vela zeleniny (paprika, uhorka) a cestovin. Beham denne 20 min v kuse + cca 60 brusakov a nejake tie cviky na brucho. Taktiez pihem vela (iba) vody. Ale som velmi netrpezliva aj ked viem, ze to potrebuje cas. Bojim sa vazit, lebo sa bojim ze som neschudla (alebo pribrala) a to by my vzalo odhodlanie. Robim to spravne (dieta, sport, typy potravy)?? A su csetoviny vhodne na dietu resp. Schudnutie? Vopred dakujem. Chcem sa opytat od septembra 2009 ked som zacala chudnutim (65kg) som schudla do decembra 2009 8kg (mam 57). Lenze prave od decembra sa vaha na rucike zastavila a odvtedy nou ani nepohnem. Preco? Dodrziavam vsetky instrukcie z tohto webu, aspon dufam, ze vsetky, a nist. Je teraz nacase zacat pohybom? Ale ved je to len 8kg, a ti co schudnu 20kg? Oni predsa hned nesportuju. ??? Snazia sa dodrziavat jedalny a pitny rezim a chudnuaj tych 20kg bez problemov. A az potom zacinaju cvicenim, najma kvoli ovisnutej pokozke. ,-(. Dobr de? ! Nech robim co robim priberama priberam. Sice mam hormonalnu chorobu z ktorej mam trosicku nadvahu ale aj tak mam az prrilis velku postavu. Cvicim, tancujem, chodim peso a stale len priberama priberam, uz aj jem pravidelne. Aj vecer som uz prestala jest. Prosim o radu. . Erik je dos? Mo? Ne,? E no, d sa schudn? Pri takej strave. A e te r chlej ie priberiete, ke? V to prestane bavi?. . Mirsa to je dobr trening, po? Taj si pulzy pri cvi? En porttesterom (pod? A bmi kalkula? Ky zist frekvenciu). Med a hrozienka v ak ve? Mi spo? Ahliv potrava pokia? Chce r chlo nabra? Kil. Po cvi? En je fajn tofu, tvaroh, vajce a ine preva? Ne bielkovinove jedl. Ned sa chudn? Tak,? E niekde no a niekde nie. . Mirsa ak si prejde viac inform ci , n jde odpovede. Mohol by som ti p sa? V? Dy po jednej ot zke, ale aj pre teba bude r chlej ie prejs? Si to. . Ahojte dnes som tu prv kr t a nechce sa mi v etko? Ta? , lebo som unaven , ale celkom ma to tu zauj ma, preto lebo aj ja som sa odhodlala? E chcem a hl. Mus m, schudn? Kv ly sebe a hl. Kv ly zdraviu! Potrebujem zhodi? Ur? Ite 20 kg. A bola by som rada keby ste mi poradili ako by som mala za? A?. Ja som u? Ce za? Ala asi tak 4 t? De? Nie? O preto robi? , ale neviem? I torobim spr vne!!!! Zhodila som 3-4 kg. Nie som pa? Rava ke? To tak m m poveda? , ale mysl m? E v mojom stravovacou ra? Ime je veterno. V bec nera? Ajkujem a ani nem m chu?. Obedujem len sa me hl posti a to su zopar such rov, ale ke? Pr de poobede vtedy by som zjedla to? O som zame kala od r na. A tam je ta chyba!!!!! Ale neviem sa prin ti? To zmeni? ,? O by som preto mala v prvom rade urobi? , aby to mojimi stravovacimi n vykmi bolo inak?. P te sem len koment re k? L nku. Nepatria sem osobne ot zky typu ako schudn? , tu v m zvy? Ajne nikto neodpovie. Ak sa chcete o? Omko? Vek poradi? , vyu? Ite na to f rum o chudnut. . Staronova konecne medzi vami -)misela danka pekny ubytok aj ja chcem by? T hla a pekne sa oblieka? Mirkaaaaa ahaaa dakujemmm. Boze teraz sa citim ako trubka. Inak nimi mam aj ja problem a este teraz cez sviatky tie vsetky kolace no boze zacvicme si spolu o. Tej. Kazdy je vitany! Apolenka v? Era bicykel, dnes pl vanie. V etko jedno. Chudnutie nebude, m? Em asi akur t po? Ta? N rastom svalov. Nevad , nevad , portu zdar. V etk m cvi? Iacim sxclapx sxclapx sthumb2 sthumb2. Obezita sa dnes pova? Uje za ochorenie, ktoreho z va? Nos? Je porovnate? N ischemickou chorobou srdca. Zd sa v m to ialene? Aj mne. V? Dy sa mi zdalo,? E ma? Problemy so srdcom, to je ve? Mi v? Na vec. No obezita t je tak ak si nevinn. Mo? No zl vzh? Ad, mo? No hor ia kondi? Ka. No? Asto si neuvedom me,? E obezita znamen pre organizmus drastick z? A?. A to nielen z? A? V podobe nadbyto? N ch k l. . Obezita toti? Znamen komplexn problem. Nejako vznik spravidla nevhodn m jedlom, nedostatkom pohybu. Nejako sa prejav. U? To,? E sa k? Mime nevhodn m jedlom je pre n zle. Keby hne? Existovala tabletka na chudnutie, ktor by vedela odzvoni? Obezite, nepomohlo by to. Ak by sme sa mohli beztrestne napch va? Vypr? An mi rez? Ami, tortami,? Ipsami a nepribrali ani gram? Aj tak by bolo zle. Tieto potraviny maj m lo kvalitn ch? Iv n, no z sobuj organizmus sp? Kami nevhodn ch l tok, ktore zhor uj zdravie? I u? Z nich obezita vznikne, alebo nie. Rovnako je na tom pohyb. Dobre. Keby sme bez pohybu aj nepriberali, problemom je ono slabnutie. A tak aj ke? Pasivita mo? No nevedie hne? Ku obezite. Slabneme. ? Lovek, ktor sa neh be, slabne, degraduje sa jeho v konnos?. Poviete si no a? O? Problemom je,? E? Udia sa dnes do? Vaj? Oraz vy ieho veku. Kto sa neh be,? Oskoro m na krku bolesti. Chrbtica, k? By. Dos? Nani? ? Ivot. Obezitou to je v princ pe rovnake, len ove? A? A? Ie. Ale po? Me sa chv? U hra? Na to,? E obezita bu bola jedin problem. Zabudnime na z? Ene cievy? I diabetes. Tukove tkanivo je endokrinn org n. Inak povedane, tuk je nie? O ako?? Aza. Do organizmu vyp? A r zne p sobky r zne l tky. Tieto l tky v tele potrebne a prirodzene. V etko funguje, ak je tukove tkanivo v norme. Ak m te nejak ch 10? I 20% tuku v tele, v etko je norm lne. No obezita znamen zmenu t chto pomerov. Obezny? Lovek m tukoveho tkaniva dvojn sobok alebo e te viac. Toto nadbyto? Ne tukove tkanivo zna? Ne za? A? Uje organizmus r znymi splodinami. Ovplyv? Uje? Innos? V etk ch telesn ch systemov z norm lnej na stav, kedy sa cele telo sna? Stav vybalansova?. No tukove tkanivo ho n ti balansova? V hodne neprirodzenej polohe. D sledky logicke jednotlive telesne systemy musia pracova? Dlhodobo inak, ako by norm lne mali. Niektore org ny pre? A? Ene, ine nevyu? Ite. Okrem toho tuk nie je len na bruchu. On je hlavne v bruchu. Je oblepen okolo org nov ako? Al dok,? Rev , pe? E? , srdce, p? Ca. Je tam. Tla? Zavadzia. Zviera org ny s? A? Uje ich pohyby. Sk ste si len pozrie? Ako vyzeraj vn tornosti takeho kura? A skoro v etky obezne. No a? A? Ke telo tla? Na k? By, kosti? Achy, ktore musia zvl da? Z? A? Na ak nie stavane. Pozrite sa ako vyzer typick postoj? Ud nadhmotnos? Ou 150 k l a viac. Ledva stoja na noh ch. Obezita teda z? Aleka nie je vec, ktor m? As. Ak sa v obezita t ka, rie te to ako plne najs rnej iu mo? N vec v? Ivote. Nejde tu o to, ako vyzer te. Ide o to,? E obezita priamo po kodzuje va e telo. Za? A? Uje pohybov apar t, zasahuje do metabolizmu. N ti telo be? A? V n dzovom re? Ime. Nedovo? Te, aby v obezita zabila. Ka? D? Lovek je priamo zodpovedn za to? O zje, ako sa h be. To nikto za n nesprav. Nem? E a ani nem d vod. Ak ste tu? N , m? Ete za to vy sami. Zamlada rodi? Ia, ale od istej chv le u? Nie. A vy sami ste tie? Jedin m? Lovekom na svete, ktor v m zo za? Arovaneho kruhu obezity dok? E pom c?. Teda ak sa v m bude r? I? Prekona? Iste nepohodlie. Je to ve? Mi? A? Ke meni? Svoje n vyky. Ale stoj to za to. Sk ste to. A ke? To nevyjde, sk ste to znova. Nenechajte sa zo? Ra? L kavou ponukou vetern kov, klob sok? I grilovan ch hus lok ami. Mohli by ste to o p r rokov z falo? Utova?. ? M nesk r za? Nete, t m? A? Ia bude cesta sp?. Za? Nite hne? . Nie a? Od prveho (po obede)!. Keby som spravila anketu,? E? I chudnete, a ak no pre? O, v? Ina? Ud (predov etk m mlad ch diev? At a? Ien) by povedala toto lebo chcem sa p? I? Mu? Om, by? Ob? Ben , popr pade modelkou, ale m lo? Ien by povedalo, lebo chcem by? Zdrav. Ak? Lovek chudne iba pre popularitu, tak trest m seba a dlho mu to nevydr? . . Ahojte! Treba e te zd razni? ,? E index je priemern hodnota, ur? En meran m a porovn van m rozli? N ch? Ud. Ja m m bmi 32, m m nadv hu, pod? A tabuliek. Odli ujem sa od priemeru, ale som b val akt vna vrcholov portovky? A. Dvihnem e te dnes v tlaku 75kg, (m m 50rokov) urob m preh? Adom 50? Ah-sedov, chod m denne 6kr t na 5. Poschodie bez zad chania (so psami) c tim sa dobre mojouv hou. Pred 3 rokmi som sa nechala presved? I? A zv bi? A schudla som o 30kg. Len cvi? En m a obmedzen m stravy, mala som potom z vrate, bolo mi? A? Ko od srdca,poci? Ovala som zkos? , za? Ali ma bolie? Kolen. Lek r mi vysvetlil,? E tabu? Ky pre priemerneho? Loveka, ktor? Ije be? N? Ivot. Moje telo zvl da z? A? Dobre a je na? U zvyknute. Prejdem denne 5-13km,chod m darova? Krv, ke? Potrebuj (na telegram) nem m? Iadne zdravotne problemy. Cholesterol aj triglyceridy m m v norme, cukor tie?. Tlak m m pod kontolou, sk r ni? , netrp m p len m? Hy, ani plynatos? Ou. M m len p r k l navy e pod? A tabu? Ky. Chcela som len poveda? , bmi je len pom cka pre za? Iatok. Netreba sa jej striktne dr? A? A je to vyslovene nebezpe? N hodnota pri pobert lnych sle? N ch so sebapozorovan m svojho tela. Tak potru zdar!!. Ejna neviem o? Om bol tvoj pr spevok ve? Pri bmi indexe m rovno nap sane,? E neplat pre portovcov a? Udi do 18r. Veku. A taktie? Je tam nap sane,? E je to len informat vny daj, presne hodnoty ti zmeria len lek r. Treba? Ta? Aj text nielen nahadzova? ? Sla do tabu? Ky. . P te sem len koment re k? L nku. Nepatria sem osobne ot zky typu ako schudn? , tu v m zvy? Ajne nikto neodpovie. Ak sa chcete o? Omko? Vek poradi? , vyu? Ite na to f rum o chudnut. . .
See more: http://www.chudnutie-ako.sk

GEO STAT [2] Global Rank
Global356,032

GEO STAT [2] Country Rank

GEO STAT [2] Analizing pages
Zdravá Výživa100
Diéta100
Delena Strava100
Cla100
Diety100
Ako Schudnut100
Xenical100
Reductil100
Reduxil99.7943
Bmi Kalkulačka99.7933

GEO STAT [2] Number Statistics
bmi8.86%
chudnutie2.73%
bmi index2.28%
chudnutie ako1.31%
bmi kalkulacka1.12%
fat burner1.08%
zdrava vyziva0.93%

GEO STAT [2] Percents of pages
bmi8.86%
chudnutie2.73%
bmi index2.28%
chudnutie ako1.31%
bmi kalkulacka1.12%
fat burner1.08%
zdrava vyziva0.93%
kj0.89%
ako schudnut0.80%
tabletky na chudnutie0.67%

GEO STAT [2] Number Positive
bmi 2.25%
fat burner 1.08%
bmi index 1.07%
kj 0.88%
bmi kalkulacka 0.86%
diéta 0.64%
bmi kalkulačka 0.60%
diety na chudnutie 0.46%
dieta 0.45%
pap vzorce 0.40%

GEO STAT [2] Number Negatives
bmi 1.78%
diety 1.18%
pritom 0.54%
ovseny chlieb 0.41%
institut kompliment 0.41%
chudnutie 0.38%
ako 0.34%
schudnuť 10 kg za 2 mesiace 0.27%
ako rychlo schudnut 0.27%
zdravá výživa 0.26%Collapse all

Related Tags

Posted on 1st February, 2015 by

Latest searches: